Déjà vu: att känna igen en plats du aldrig varit på

Déjà vu: att känna igen en plats du aldrig varit på

Senaste uppdateringen: 25 mars, 2023

Det är inte helt säkert att paramnesi och vad som kallas för déjà vu är samma sak, även om vi ofta använder dem som synonymer eftersom det senare är väldigt vanligt. Det finns faktiskt två typer av paramnesi: av minne och av igenkänning. Déjà vu är en konkret typ av igenkänningsparamnesi.

När man upplever igenkänningsparamnesi (även relaterat till kryptomnesi) är det man verkligen upplever en förvrängning av verkligheten. Detta inkluderar déjà vu, jamais vu, déjà senti etc.

Déjà vu: jag har upplevt detta tidigare

Fenomenet déjà vu är känslan av att du redan upplevt denna upplevelse eller genomlevt denna situation tidigare. Termen, som kommer från franskan, betyder faktiskt “redan sett”. Upplevelsen får oss att verkligen tro på en uppfattning som inte är sann eftersom situationen är helt ny.

Huvud av blommor

Men när vi upplever déjà vu så vet vi att något konstigt sker: har jag upplevt detta tidigare? Vissa studier har därför försökt förklara anledningen bakom dessa misstagna uppfattningar, vilket resulterat i olika teorier.

“-Du måste inte göra det.
-Tänk om jag redan gjort det?”

-Cambiando el pasado (Att förändra det förflutna, film)-

Varför inträffar detta fenomen?

Mellan slutet av 1800-talet och början på 1900-talet var psykoanalys en av de första psykologiska trenderna som försökte förklara detta mentala fenomen. Sigmund Freud och Carl Gustav Jung bidrog faktiskt med sina egna förklaringar till déjà vu-diskussionen: den förste pekade på undertryckta drifter och den senare på ändringar av det kollektiva undermedvetandet.

Men idag har studierna riktats mot kognitiva processer i den mänskliga hjärnan och anomalier i minnet för att förklara detta fenomen.

  • Neurologisk teori: en elektrisk chock produceras i hippocampus eller i den mediala temporala loben som får fenomenet att ske, vilket kan förklara varför personer med epilepsi upplever det innan en attack.
  • Psykoanalytisk teori: det undermedvetna aktiverar något som personen har föreställt sig i det förflutna, såsom en dröm eller något denne sett någonstans, som en plats eller en film.
  • Teorin om dubbelprocess: minnet består av två system, och när déjà vu sker så avsynkroniseras de. I det här fallet kommer bara igenkänningssystemet aktiveras, men inte det som står för återkallelse av information.
  • Holografisk teori: de minnen vi har sparas i så kallade hologram. Déjà vu inträffar när minnet vänder sig till dem och bildar en scen från en återkallad detalj.

“Vi är vårt minne, vi är detta chimära museum av inkonsekventa former, som samlas på hög likt trasiga speglar.”

-Jorge Luís Borges-

Kedjade händer

Typer av déjà vu

Som vi sett är paramnesi av typen déjà vu starkt kopplat till minnet. Dessa “ovanliga minnen” kan upplevas av oss alla, även om experter säger att det sker oftare hos unga personer mellan åldrarna 15-25.

  • Déjà vécu: den vanligaste formen av déjà vu som vi kommer uppleva under livet är av denna typ. Det är typen som vi beskriver ovan, där du känner som om du upplevt något tidigare utan att vara säker.
  • Jamais vu: på svenska betyder det “aldrig sett” eftersom det inträffar när vi känner oss obekväma i en upplevelse som vi inte kommer ihåg att vi varit i tidigare.
  • Déjà senti: på svenska “redan känt”. Detta sker framförallt hos personer med epilepsi som drabbats av skada på den temporala loben. De upplever därmed falsk igenkänning av känslor som de tror sig ha känt förut.

“Hela synliga universum är bara ett lager för bilder och tecken som fantasin kommer ge en relativ plats och ett relativt värde.”

-Charles Baudelaire-

  • Déjà visité: detta involverar att ha minnen som verkar sanna om en plats du befinner dig på, men som du aldrig besökt tidigare. Du verkar komma ihåg specifika detaljer om platsen utan att ha sett den tidigare.
  • Déjà èprouvé: “Jag har redan upplevt detta”. Detta är som att uppleva olika typer av paramnesi på samma gång. Personen känner som om hela upplevelsen (bilder, dofter, ljud etc.) är något denne redan upplevt.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.