Det är inget fel med att bara ha ett fåtal vänner

Det är inget fel med att bara ha ett fåtal vänner
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 22 januari, 2023

Att välja att bara ha ett fåtal vänner är ett helt personligt beslut. Många av oss uppfostrades dock till att tro att det är ett tecken på framgång att ha många vänner. Men om vi undersöker denna uppfattning noggrant finner vi några missuppfattningar.

För det första är vänner inte detsamma som bekanta (som du säkert har många av). Genuina vänskaper kräver tid, intimitet, känsliga samtal, uppriktighet och förmågan att förlåta. För det andra behöver du inte omge dig med människor för att känna dig framgångsrik. Faktum är att om du känner dig komplett, borde du inte känna behov av att visa det. Det kan finnas tillfällen när du vill göra det, men du ska inte känna att du ständigt måste demonstrera det eller få det bekräftat.

Ett annat koncept att förkasta är uppfattningen att en stor mängd vänner är lika med framgång. När allt kommer omkring är det praktiskt taget omöjligt att etablera relevanta och intensiva relationer med alla du interagerar med dagligen. Om du gjorde det, skulle du vara känslomässigt mättad och skulle känna ett överdrivet stort ansvar inför andras förväntningar på dig.

Kvinnliga vänner pratar
I vänskap är kvalitet viktigare än kvantitet, även om det senare verkar ge mer social status.

Att ha vänner är i sig bra, av otaliga skäl, av vilka många är ganska uppenbara. Kanske tror du att det är en vinnande strategi att visa världen att du har många vänner på sociala medier, särskilt om ditt mål är att utöka ditt sociala nätverk.

Du kanske känner att när folk ser hur populär du är, kommer de ofrånkomligen att vilja vara din vän, kanske i hopp om att en del av din popularitet ska att spilla över på dem. En ny studie publicerad i Journal of Personality and Social Psychology visar dock att det att ha för många vänner kan motverka oss när det kommer till att etablera djupa vänskaper.

I en serie experiment visade författarna att människor alltid föredrar att vara vänner med dem som har färre vänner än de själva (hellre än fler). Det är en paradox. Vi tror att vi kommer att locka fler vänner om vi är mer populära, men samtidigt är vi mer intresserade av att bli vänner med andra om vi vet att de bara har en liten grupp vänner.

Paradoxen med antalet vänner

Sociala band är självklart viktiga. Studieförfattarna hävdar att de är byggstenarna i den sociala världen. Att ha fler av dessa kopplingar innebär följaktligen ett större socialt värde. Dessutom innebär det i många fall att man kan räkna med mer resurser.

Därför verkar det rimligt att anta att människor skulle fokusera sina ansträngningar på att bli vän med människor som redan har många vänner. Problemet är att dessa sociala band bara är värdefulla om det finns ömsesidighet. Detta kan vara en av anledningarna till att man vill umgås med färre människor.

Vänskap går hand i hand med vissa implicita förpliktelser och förväntningar. Människor kanske inte kan uppfylla dessa skyldigheter om de har många vänner, särskilt om de har för många. Men kvaliteten på relationerna spelar lika stor roll, om inte mer, än antalet vänner.

Att ha många vänner innebär dessutom att dina sociala resurser blir urvattnade. Detta gör dig mindre kapabel att vara en god vän. Andra människor tar också hänsyn till detta faktum, antingen medvetet eller omedvetet, när de bestämmer sig för om de ska bli din vän eller inte. När allt kommer omkring vill de inte spendera sitt värdefulla sociala kapital på någon som sannolikt inte kommer återgälda det.

Du behöver inte visa ditt sociala värde – det är okej att ha ett fåtal vänner

Du kanske har fostrats till att tro att det att ha många vänner är en indikator på vilken typ av person du är. Uppfattningen brukade faktiskt vara att ett större antal vänner var ett tecken på att människor hade vuxit upp välanpassade och “normala” medan de som kämpade för att bygga kontakter var konstiga eller odugliga på något sätt.

Förhoppningsvis har du gett upp det sättet att tänka, om så bara för det rena och skära faktumet att det är bättre för dig att ha färre vänner. Samtidigt beror antalet vänner och bekanta mycket på i vilken fas i livet du är.

Det kan till exempel vara så att du hade många vänner i grundskolan och aningen färre på gymnasiet. Därefter en mindre grupp, men en mer sammansvetsad, på universitetet. Och sedan, senare i livet, började du känna dig ensam. Att ha fler eller färre vänner beror också på dina preferenser, hur nöjd du redan är med din närmaste krets, om ditt jobb främjar nya interaktioner, om du går igenom en psykiskt svår tid etc.

I slutändan är du en person, inte en influencer. Du ska inte behöva bevisa ditt sociala värde. Om du känner den typen av press, bör du ta reda på var den kommer ifrån. Det är en intressant fråga som ofta tas upp i terapi.

Kvalitet är viktigare än kvantitet

2015 visade en studie publicerad i tidskriften Psychology and Aging att våra sociala kretsar tenderar att krympa när vi åldras. Detta kan förklaras av förändrad livsstil och demografi. Det beror också på att kvalitet är viktigare än kvantitet.

Lycka mitt i livet kan förutsägas av två saker: antalet vänner du hade i 20-årsåldern och kvaliteten på vänskaperna du hade i 30-årsåldern. På ett sätt kommer därför ditt 50-åriga jag att dra lika mycket nytta av dina ändlösa rundor av festande med kursare som de långa samtalen med dem ett decennium senare.

Med ångest och depression som för närvarande ökar bland unga vuxna, vilket ses som något av en epidemi, kommer en liten krets av nära vänner att vara mycket mer gynnsam än en stor krets av bekantskaper.

Seniorer som spelar brädspel
Allteftersom åren går tenderar sociala kretsar att krympa.

Att umgås med ett fåtal vänner visar på självständighet

En liten umgängeskrets kan också vara en indikator på att du har vidtagit åtgärder för att eliminera människor från ditt liv som inte behandlade dig väl. Dessutom visar det att du hade tillräckligt med styrka och förmåga för att klippa banden med dem.

När allt kommer omkring måste du komma ihåg att vänner som inte gillar dig tillräckligt kan skada din mentala hälsa, förändra hur du ser på dig själv och hindra dig från att förverkliga din potential.

Du kanske saknar vissa personer som en gång var en central del av din vänkrets. Men din psykiska hälsa är för viktig för att du ska hålla fast vid människor som har blivit dåliga vänner.

Om du är introvert kan du ha ett annat sätt att relatera till andra

Att bara vilja umgås med ett fåtal vänner betyder inte nödvändigtvis att du är introvert. Faktum är att vissa introverta umgås i ganska stora sociala kretsar.

Å andra sidan, om du har en liten grupp vänner, känner dig obekväm vid stora sociala sammankomster och tenderar att hålla dig nära hemmet för att lättare kunna dra dig tillbaka, kan du mycket väl vara en introvert, vilket är helt okej.

Är det normalt att bara vilja ha ett fåtal vänner?

Kort sagt, ja. Det är helt normalt att ha en liten vänkrets. Det finns ingen konkret fördel med att ha 100 bekanta och inga nära vänner.

Du har vissa relationer där du växer och andra med människor som visar att de inte är värda din tid och ansträngning. Faktum är att det är vanligare att ha ett mindre antal vänner än att ha mängder.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Carmichael, Cheryl. With a Little Help From My Friends: Long-term Self-perceived Health, Neuroendocrine, and Well-being Correlates of Early Adult Social Activity. Psychology and Aging
  • Kao Si, Xianchi Dai y Robert Wyer. “La paradoja del número amigo”. 30 de abril de 2020. Journal of Personality and Social Psychology.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.