Den digitala klyftan – vad är det?

Den digitala klyftan är precis som andra former av ojämlikhet något som för med sig en rad olika konsekvenser.
Den digitala klyftan – vad är det?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Denna artikel handlar om “den digitala klyftan”. Sedan slutet på 1900-talet fram tills början på 2000-talet så har man gjort enastående teknologiska framsteg. Men får alla följa med?

Kofi Annan, den förre generalsekreteraren för FN, sade: “Informations- och kommunikationsteknologier är inte en magisk formel, men de kan förbättra livet hos alla på planeten”.

Den digitala klyftan refererar till en separation som existerar mellan folk som använder informations- och kommunikationsteknologi och de som inte gör det.

I dagens artikel kommer du lära dig mer om detta koncept, samt de problem som det medför och hur man kanske kan lösa det.

Vad är den digitala klyftan?

Personer med mobiltelefoner.

Då det uppkommer nya teknologiska innovationer så är det inte alla företag eller individer som blir användare och ännu färre som blir användare på avancerad nivå.

Kulturella och ekonomiska skillnader i utvecklingsländer medför att 10% av befolkningen har tillgång till internet. Hos I-länderna är denna siffra 58%

Som du kan se så känner den största delen av befolkningen inte till så mycket om denna process; en som öppnar dörrar till större utveckling och bekvämlighet inom alla aspekter av ens dagliga rutin.

Anledningen till detta är att teknologin är ett väldigt viktigt redskap för utvecklingen inom människans liv.

Ojämlikheterna syns främst när det gäller:

  • Tillgång till utrustning. Detta är vad vissa kallar den första digitala klyftan.
  • Okunskap gällande den teknologi som finns inom ens räckhåll. Detta är den andra digitala klyftan.

Den första och den andra digitala klyftan

Det är viktigt att man förstår att den största barriären inte har att göra med tillgång, utan själva användningen eftersom teknologiska innovationer är beroende av den påverkan som de har på folks liv och hur de använder dem.

Det är därför av största vikt att varje individ använder teknologin i enlighet med sina behov och intressen.

Det är inte tillräckligt med att bara ha tillgång till internet eftersom folk även behöver ha digitala färdigheter som är nödvändiga för deras personliga och arbetsmässiga liv.

Detta gäller framförallt samhällen som har en högre uppskattning för information och kunskap.

Det finns också ett problem med ojämlikhet mellan könen när det kommer till digitala förmågor. Den första digitala klyftan har en tydlig generationskomponent, men den andra klyftan påverkar främst kvinnor.

Det förekommer därför en allt större oro när det kommer till skillnader mellan könen inom internetanvändning. Det är tyvärr ett problem som är svårt att lösa.

Problem relaterade till den digitala klyftan

Från ett socialt perspektiv så uppstår det ojämlikheter då en stor del av befolkningen inte har tillgång till all viktig teknologi. Detta förstärker dessutom de klyftor som redan existerar.

Det finns dessutom två motpoler när det gäller de nya teknologierna och de har en tydlig påverkan på arbetsmarknaden:

  • Folk med fullständig tillgång till teknologi.
  • De som inte har tillgång eftersom det är svårt för dem eller så är teknologin dyr.

Klyftan är tydlig i länder med hög ojämlikhet, men även inom samma land och även inom samma stad.

De länder som inte kan dra nytta av informations- och kommunikationsteknologin kommer därför att ha en sämre förmåga att konkurrera.

Skillnaderna mellan de som har tillgång och de som inte har det inom samma land kommer också att skapa nya klyftor på arbetsmarknaden. Det är för det mesta de privilegierade som får välja vad de vill jobba med.

Finns det en lösning?

Man som använder mobiltelefon.

Den positiva sidan är att det finns många fördelar med teknologin också:

Alla länder måste därför arbeta för att minska den digitala klyftan och öka tillgången till kommunikationsteknologi.

En minskning av den digitala klyftan kommer ge fler personer möjligheten till att lära sig nya färdigheter och hitta bättre jobb.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.