Hur påverkar stress kvinnor och män olika?

Hur påverkar stress kvinnor och män olika?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Precis som många andra ångestsyndrom diskriminerar stress inte mellan män och kvinnor, fattiga eller rika, unga eller gamla. Det vi vet är dock att stress påverkar kvinnor och män olika. De känslomässiga reaktionerna skiljer sig åt, såväl som de fysiska, kognitiva, hormonella och metaboliska symptomen.

Under de senaste åren har vi sett en ökande medvetenhet om vissa sjukdomar som, även om det kanske låter konstigt, har olika symptom hos de båda könen. Till exempel tenderar symptom på tillstånd som hjärtmuskelinflammation att uppträda olika hos kvinnor än hos män. Detta ledde till att många kvinnor trodde att de hade matsmältningsbesvär eller bara typisk andfåddhet på grund av en period av ångest.

Med stress är det nästan detsamma. Alla kan vi lida av det, men varje kön verkar uppleva det på olika sätt. Faktum är att studier som den som utförts av University of Cambridge poängterar att 4 av 100 personer lider av någon typ av stress (akut eller kronisk). Dessutom är ångestsjukdomar vanligare hos kvinnor. I genomsnitt brukar kvinnor ha en tendens att hantera dessa tillstånd bättre än män.

Kvinnor är mer mottagliga för dessa tillstånd och dessutom upplever de ett större antal symptom. Men i genomsnitt kommer de lättare ut ur dessa situationer, medan män är mer benägna att lida av kronisk stress och är mer ovilliga att söka hjälp.

“Stress undertrycker immunförsvaret, åtminstone tillfälligt, förmodligen för att bevara energi som prioriterar att hantera den mer omedelbara nödsituationen, som är mer central för överlevnad.”

-Daniel Goleman-

Siluett av kvinna vid havet

Hur påverkar stress kvinnor? Hur påverkar det män?

American Psychological Association (APA) brukar genomföra årliga undersökningar för att studera effekterna av stress på befolkningen. År 2010 publicerade de en studie där det fanns ett samband mellan kön och stress. Resultaten var signifikanta och avslöjande. De visade en ofta osynlig men återkommande verklighet.

Dessa data gör att vi reflekterar över stressens inverkan på våra liv:

 • Kvinnor är mer benägna att drabbas av stress än män. Detta handlar inte om slump eller sammanträffanden. Det finns biologiska orsaker som ligger bakom det. Doktor Rita Valentino, forskare inom psykobiologi, publicerade en artikel i Molecular Psychiatry Magazine där hon förklarade att stress påverkar kvinnor på grund av deras känslighet för kortisol som skapar biokemiska och fysiologiska förändringar snabbare hos kvinnor än hos män.
 • Mer än hälften av de undersökta kvinnorna angav att deras stressnivåer hade ökat under de senaste 5 åren.
 • Källan av stress för män är arbete. För kvinnor är det ekonomi, familj och brist på tid.
 • Kvinnor upplever fler symptom som sträcker sig från fysiska till kognitiva och känslomässiga.
 • Dessutom tenderar kvinnor att inse att de upplever ett tillstånd av stress eller ångest snabbare än män. Dessutom söker de stöd hos vänner och professionell hjälp oftare.
 • Män tar vanligtvis längre tid på sig att märka av stress och tenderar att ignorera det. De har färre strategier för att hantera det och har därför en tendens att lida i tystnad.
Stress påverkar kvinnor och män olika

Ett intressant faktum

Det finns ett intressant faktum som vi bör ta hänsyn till när det gäller hur stress påverkar kvinnor. Även om de tenderar att vara mer sårbara för stress, reagerar de snabbt och har värdefulla resurser för att hantera det. De söker efter stöd, känner igen stress och gillar att kommunicera. Män, å andra sidan, hanterar det mer privat.

En studie från British Heart Foundation antyder att mäns tendens att inte acceptera vad som händer och att inte söka hjälp gör att arbetsstress är en av de främsta orsakerna till för tidig död bland män.

Hur stress påverkar kvinnor

Vi vet redan att stress påverkar män och kvinnor olika på grund av två specifika faktorer. Först och främst beror det på kortisol. Kvinnor är mer känsliga för denna glukokortikoid som släpps ut i kroppen som ett reaktion på stress. Sedan har vi också reaktionsaspekten. Att kvinnor märker av symptomen tidigare och aktivt försöker hantera dem.

Som vi nämnde tidigare upplever de ett brett spektrum av symptom i samband med stress, såsom:

 • Sömnlöshet
 • Håravfall
 • Akne
 • Oregelbundna menstruationscykler
 • Förändringar i metabolism: viktminskning eller viktökning
 • Fertilitetsproblem
 • Risk för hjärtsjukdom eller stroke
 • Enligt en studie utförd av psykologiska avdelningen vid University of Michigan lider kvinnor i högre utsträckning risk för att drabbas av depression
 • Matsmältningsproblem, som irritabel tarm
 • Dåligt immunförsvar
 • Låg sexlust
Kvinna med PMS

Utöver att känna till hur stress påverkar kvinnor och män olika är det viktigt att lära sig känna igen stress. Att förstå denna process och dess allvarliga hälsoeffekter bör uppmuntra oss att göra förändringar i våra liv och söka professionell hjälp.

Skjut inte upp dagens bekymmer till morgondagen. Ignorera inte om du känner ett tryck i bröstet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.