När kvinnor tappar intresset för sex – låg sexlust

När kvinnor tappar intresset för sex – låg sexlust
Francisco Pérez

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Pérez.

Senaste uppdateringen: 14 april, 2023

Om en kvinna tappar intresset för sex så innebär inte det att hon är kall. Det finns många potentiella orsaker till brist på sexlust. Kanske är hon inte på humör eller så kan det finnas sexuella dysfunktioner.

Kvinnor kan tappa lusten för sex när som helst. Detta eftersom den kvinnliga libidon tenderar att fluktuera mer än mäns. Det finns flera studier som behandlar denna fråga. En från Åbos universitet i Finland förklarar att dessa variationer främst beror på faktorer som är kopplade till kärlekspartnern.

En av orsakerna till att kvinnor tappar intresset för sex är hämmad sexuell upphetsning hos kvinnor The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) beskriver detta tillstånd.

Om en kvinna tappar intresset för sex, är det ett psykiskt tillstånd?

Kvinnor med hämmad sexuell upphetsning upplever total avsaknad av sexlust. Men vi måste komma ihåg det mellanmänskliga sammanhanget hos varje specifik kvinna.

En skillnad i lusten där kvinnan vill ha mindre sex än sin partner räcker inte för att ställa denna diagnos. Som vi sett tidigare kan det helt enkelt vara så att hon inte vill ha lika mycket sex som sin partner. Det betyder inte automatiskt att hon lider av en patologi.

Kvinna stöter bort man

Kriterier för att diagnostisera hämmad sexuell upphetsning

DSM-5 lägger fram en serie kriterier för att utvärdera och diagnostisera detta tillstånd. Om kvinnan med låg sexlust inte möter dessa kriterier så lider hon inte av någon relaterad psykisk störning. Låt oss ta en titt på kriterierna.

A. Frånvaro eller avsevärd minskning av sexuellt intresse eller upphetsning. Detta visar sig på minst ett av följande sätt:

  • Inget eller minskat intresse av sexuella aktiviteter.
  • Frånvaro eller minskning av sexuella eller erotiska fantasier och tankar.
  • Minskat eller icke-existerande initiativ för sexuella aktiviteter. Avfärdar regelbundet försök från kärlekspartnern att påbörja sexuella aktiviteter.
  • Brist på eller minskad upphetsning eller sexuell njutning under alla eller nästan alla sexuella aktiviteter med en partner (uppskattningsvis 75-100%).
  • Frånvarande eller minskad sexuell upphetsning eller njutning som svar på sexuella eller erotiska inviter, oavsett om de är interna eller externa (t.ex. skriftliga, verbala, visuella…).
  • Genitala och icke-genitala förnimmelser är frånvarande eller minskade under alla eller nästan alla sexuella aktiviteter (75-100%).

B. Symptomen i del A har pågått i minst sex månader.

C. Symptomen i del A orsakar avsevärd klinisk ångest för individen.

D. Den sexuella dysfunktionen orsakas inte av en icke-sexuell psykisk störning och är ej heller resultatet av en allvarlig förändring i relationen (till exempel våld) eller andra avsevärda stressfaktorer. Den kan ej heller tillskrivas effekterna från läkemedel, kemiska substanser eller andra medicinska anledningar.

Olika kvinnor, olika sätt att uttrycka låg sexlust

Olika kvinnor har olika symptom, precis som att olika kvinnor uttrycker sin sexualitet och upphetsning på olika sätt. Ingen kvinna är den andra lik.

För en kvinna kan hämmad sexuell upphetsning innebära brist på intresse för sexuella aktiviteter. Lägg därtill frånvaron av erotiska och sexuella tankar samt en ovilja att inleda sexuella aktiviteter eller svara på sexuella inviter.

Hos en annan kvinna i samma livsfas kan dock de huvudsakliga symptomen vara oförmågan att bli sexuellt upphetsad. Det kan även innebära att hon inte kan svara på sexuell stimuli med sexlust. Det innebär att alla fysiska tecken på sexuell upphetsning också är frånvarande.

Missnöjt par

Relationsproblem kan orsakas av hämmad sexuell upphetsning

Hämmad sexuell upphetsning hos kvinnor associeras ofta med svårigheter att få orgasm. Det är ofta relaterat till smärta vid sex, att sällan ha sex samt en obalans i den sexuella lusten hos två partners.

Experter associerar även relationsproblem med humörstörningar med denna åkomma. Förväntningar om sexuell prestationsförmåga hjälper inte situationen. Samhället har orealistiska förväntningar om lämpliga mängder sexuellt intresse och upphetsning. Dåliga sexuella tekniker samt brist på information om sexualitet är också problematiskt.

Dessa faktorer såväl som vanliga övertygelser om könsroller är viktiga omständigheter att ha i åtanke. Informationen som florerar såväl som tidigare sexualundervisning kan ge människor fel uppfattning och misstagna förväntningar om sex.

Andra orsaker till att kvinnor tappar intresset för sex

Som vi sade tidigare måste vi inte katalogisera varje problem som en sjukdom. Orsaken till minskad sexlust kan även vara relaterad till vissa läkemedel. P-piller och antidepressiva medel är två typer som kan påverka sexlusten.

Men roten till problemet kan vara något mer än vad som sker i stunden med partnern. Det kan vara något annat än bieffekten av ett läkemedel. Även om detta tillstånd ofta associeras med kvinnor som inte genomgått klimakterietdrabbar sexuell dysfunktion kvinnor i alla åldrar.

I USA drabbas uppskattningsvis en tredjedel av den kvinnliga populationen av sexuell dysfunktion enligt University of Oklahoma Health Sciences Center. Mayo Clinic indikerar också att 40% av alla kvinnor drabbas av sexuella dysfunktioner någon gång under livet.

Om du är en kvinna i denna situation (och oroar dig över den) så rekommenderar vi att du träffar en psykolog som specialiserar sig på detta problem. Endast en expert kommer veta vilken hjälp just du behöver. Denne kan hjälpa dig att komma tillbaka till en bekväm nivå av sexlust och förbättra din livskvalitet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.