Låg sexlust: kan det vara ett problem?

Låg sexlust: kan det vara ett problem?
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 16 september, 2023

När vi talar om sexuella problem tänker vi vanligtvis på problem kopplade till orgasmer. Vi talar om fenomen som för tidig utlösning eller svårigheterna vissa kvinnor har med att nå orgasm. Men är dessa de enda problemen? Inte alls. Låg sexlust är till exempel ett hinder för många.

Faktum är att det bland problemen som kan påverka vårt sexliv finns andra aspekter som vi kanske inte vet hur vi ska lösa – ibland vet vi inte ens att de är problem. I denna artikel ska vi dock fokusera på fasen innan det sexuella mötet, där sexlusten ska uppstå och kännas. Fortsätt läsa för att lära dig mer!

Hur ser människans sexuella responscykel ut?

Till att börja med är det viktigt att förstå den mänskliga sexuella responsen. Den utgörs av fem faser:

  • Sexlust: här börjar den sexuella responsen. Denna fas karaktäriseras av närvaron av sexuella tankar eller fantasier, av önskan att en sexuell aktivitet ska inträffa och av möjliga hormonmässiga förändringar.
  • Upphetsning: detta är den andra fasen. Här har vi en subjektiv känsla av upphetsning. Men inte bara det, för kroppen förbereder sig på sexuell aktivitet. Med andra ord sker förändringar både hos män och kvinnor.
  • Orgasm: utöver en serie sammandragningar hos både män och kvinnor kan orgasmen producera en känsla av njutning.
  • Avslappning: efter orgasmen kan en känsla av lättnad och avslappning uppstå när kroppen återvänder till tillståndet före den sexuella responsen.
  • Sexuell tillfredsställelse: detta är den subjektiva psykologiska komponenten av tillfredsställelse med det sexuella mötet. Här avslutas den sexuella responscykeln.
Vacker solnedgång

I var och en av dessa faser kan olika problem uppstå. Vi kan klassificera dessa problem på olika sätt: efter deras varaktighet, situationen, deras svårighetsgrad och deras etiologiska drag, till exempel.

Om dysfunktionen alltid har funnits är den alltid primär, annars är den sekundär. Om problemet föreligger i alla situationer skulle vi kalla det generellt. Det är dock situationsbetingat om det endast har en koppling till mycket specifika omständigheter. När det gäller svårighetsgraden är den total om den manifesterar sig på maximal nivå, eller partiell om inte. När det gäller dess etiologi kan det vara antingen organiskt eller funktionellt, beroende på dess orsaker.

Problem med låg sexlust

I den första fasen av människans sexuella responscykel kan flera typer av svårigheter uppstå. En av dessa är låg sexlust. För hög sexlust kan dock också vara problematiskt.

Den vanligaste dysfunktionen i denna fas är dock låg sexlust. Med andra ord blir sex till en förpliktelse, och personen slutar se det som en njutning. Låg sexlust är den onormala och ihållande minskningen av önskan att utföra sexuella aktiviteter.

“Det finns bara en drivande kraft: lusten.”

Aristoteles filosofier

Varför händer detta? Orsakerna kan vara ganska varierade. Låt oss börja med relationen. Om det finns konflikter, om ett par känner sig fast i inkörda hjulspår eller om det finns en sexuell dysfunktion, då kan låg sexlust följa. Lust kommer från att vänta sig en njutbar situation. Om sexet inte uppfattas som njutbart kommer lusten därför vara låg.

Det finns även andra orsaker. På en fysisk nivå kan vissa medicinska eller läkemedelsmässiga problem spela roll. P-piller och fysisk trötthet kan också leda till problem.

När det kommer till psykologiska och individuella faktorer hittar vi:

  • Ångest, stress och depression
  • Att ha en ambivalent sexuell läggning
  • Att ha traumatiska sexuella erfarenheter. Detta kan göra inhibition till en sann sexuell motvilja: en känsla av extrem avsky mot sexuella relationer.
Problem med låg sexlust

Faktum är att eftersom sexlust är den första fasen av människans sexuella respons, kan ett problem här vara avgörande. Det är viktigt att söka professionell hjälp från en psykolog om du har problem av denna typ. Det finns mycket du kan göra för att avhjälpa problemet!

Bilder från Sweet Ice Cream Photography, Charlie Hang och Jeremy Bishop.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.