Din lycka beror på dig och ingen annan

Din lycka beror på dig och ingen annan

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Så många av oss är på en ändlös jakt efter lycka. Vi är besatta av att uppnå det, men vi har inte riktigt en tydlig bild av vad det är. Lycka är det stadium som alla människor vill befinna sig i. Men för att uppnå det så måste du komma ihåg att din lycka beror på dig, ingen annan.

“Vi glömmer alltid att människans lycka är ett sinnestillstånd och inte ett tillstånd styrt av omständigheter.”

John Locke

Vad är egentligen lycka?

För att ta reda på detta måste du först ställa dig själv frågan: Vad är lycka för mig? Svaret kan bli rätt komplicerat och fullt av olika nyanser. Lycka är inte något som kommer från utsidan eller förhållandena vi lever i, utan snarare från vårt inre och sättet vi tolkar våra upplevelser.

Om vi går genom livet i tron att lycka beror på omständigheterna, situationerna vi genomgår, pengar, duktiga barn, ett bra jobb eller ett stabilt förhållande kommer vi konstant söka efter det som fattas oss, utan att inse att lycka inte har något att göra med allt detta.

Vi kan alltid finna lycka inom oss själva. Det är inte något som kommer från utsidan; det handlar om att inse att det inte beror på vad vi har, utan på vilka vi är. Det betyder att vi måste lära oss att älska oss själva, acceptera oss själva och leva med oss själva. Dessa är nycklarna till att upptäcka lyckan som finns inom oss alla, oavsett vilken situation vi ställs inför.

Vår attityd till livet ändras när vi blir medvetna om att personlig nöjdhet inte är så vansklig som vi blir lärda. Den beror inte konstant på vad som händer omkring oss.

Vi har förmågan att välja hur vi tolkar våra upplevelser. Vi kan uppnå större harmoni och ta ansvar för vår lycka. Det handlar inte om att ha fler positiva upplevelser än negativa; det handlar om att lära sig att integrera alla dessa upplevelser som livsläxor eftersom de alla är användbara och nödvändiga.

Ett tillstånd som säljer

Det är väldigt vanligt att vi tror att vår lycka beror på våra omgivningar; det är så vi har blivit lärda att se på saken. Och det är därför lyckans tyranni existerar.

Lycka säljs i formler som dikterar hur vi måste leva våra liv, hur vi måste bete oss och vad vi måste ha. Kommunikationsmedia, allmänheten och politiken använder detta i stor utsträckning och axlar rollen att dela budskapet att ju mer saker vi har, desto lyckligare kommer vi bli.

Deras budskap är att vi konstant måste känna positiva känslor och leva i den där perfekta bubblan, som på intet sätt reflekterar verkligheten. Det är därför vi upplever frustration och, ännu värre, bortkoppling från oss själva.

Det ändlösa sökandet efter lyckan utanför oss själva får oss att bli mer avlägsna från oss själva och från lyckan som medfött finns i vår natur.

Alla som finner sin nöjdhet i vad de har och vad de uppnått kommer förlora sig själva i samma veva, för detta är overkligt. Det är kortlivat, för det är inte autentiska behov för nöjdhet. Det är behov som vi hittat på.

Och ju mer vi har, desto mer behöver vi, vilket är källan till det berömda talesättet från S:t Augustine: “Rikare är inte han som har mer, utan han som behöver minst”, vilket refererar till lycka.

Alla dessa beroenden av saker utanför försätter oss i ett konstant stadium av slaveri.

Din lycka beror på dig själv

Vi måste förstå att vi inte kommer bli lyckligare genom att ha fler segrar, mer pengar, mer makt och större erkännande eftersom lycka inte har något att göra med ambition.

Vi måste förstå att vi inte kommer bli lyckligare genom att uppleva större känslor av njutning eftersom sökandet efter njutning genom kroppen inte är vad som leder till lycka.

Alla dessa typer av saker skapar ett ytligt, grunt liv. Det representerar en människa som sover och lever i en värld av kvantitet.

Det är viktigt att inse att lycka har mer att göra med det psykologiska än det fysiska. Det kräver ett upphöjt tillstånd av medvetenhet, ett möte med sig själv, ett uppvaknande till vad som verkligen är viktigt.

Vi kan uppnå det om vi lär oss att lyssna på oss själva, att uppfylla våra sanna behov och att ta avstånd från det som förslavar oss och försätter oss i en cykel av permanent, otillfredsställande begär.

Buddha säger: “Det finns njutning och så finns det salighet. Avstå det första för att inneha det andra.”


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.