Verklig kärlek definieras inte av vad den kräver, utan av vad den erbjuder

Verklig kärlek definieras inte av vad den kräver, utan av vad den erbjuder
Raquel Aldana

Skriven och verifierad av psykologen Raquel Aldana.

Senaste uppdateringen: 14 december, 2021

“Under hela mitt liv har jag sett kärleken som ett bortskämt slaveri.
Men det är inte så: friheten existerar bara då kärleken existerar. Den som känner sig
fri kommer att älska till max.

Och den som älskar till max känner sig fri. Men inom kärleken är vi alla ansvariga för vad 
vi känner och vi kan inte beskylla den andra för detta.

Ingen förlorar någon för ingen äger någon.

Och detta är frihetens verkliga uttryck: Att ha det viktigaste i världen utan att äga det.”

På Elva Minuter – Paulo Coelho

Verklig kärlek innebär inte kontroll; den innebär frihet och förtroende. Emotionellt slaveri är dock betydligt vanligare än vad vi tror.

Detta är en filosofi som vi känner till, men som vi inte omsätter i praktiken. Vem vill egentligen säga till sin partner att man inte behöver denne för att leva, utan att man föredrar honom eller henne? Praktiskt taget ingen.

Detta händer eftersom vi inte riktigt förstår vad som menas med att säga att man inte kan leva utan någon. Då vi yttrar dessa ord underkastar vi oss vår partner.

Det råder ingen tvekan om att det är en subtil underkastelse, som inte gör att vår kärlek stärks, utan att den kommer i obalans.

Dans

Ibland blir vi inte förälskade; vi blir förslavade

Om kärlek och beroende är sammankopplade kommer kärleken förstöras. Med andra ord: om kärleken blir till ett emotionellt fängelse kommer den att försvinna även om förhållandet lever vidare.

Vi tror att kärleken måste vara som en saga; en saga om prinsar och prinsessor för att allt ska bli bra. Men det där med att förlora oss själva i kärleken fungerar bara på pappret.

Vi försöker därför ändra på oss själva för att vi ska kunna ha någon med oss i livet. Vi kan dock bara få stabilitet och lycka i livet om vi är oss själva.

Stup

Vi är hela frukter; inte halva apelsiner

“De har fått oss att tro att vi är halva apelsiner och att livet bara har mening ifall vi hittar den andra halvan. De berättar inte för oss att vi föds hela; att ingen bör ändra sig för någon annan…”

John Lennon

Verklig kärlek kräver att man inte underkastar sig sin partner. En verklig kärlek är en som är byggd på respekt och balans.

Kärleken kommer också att vara längre om man vårdar den. Därför är det viktigt att vara öppen med vad man förväntar sig av varandra i förhållandet. På detta sätt kommer relationen bli mer rättvis och man kommer att kunna uppnå en balans mycket enklare.

Att tycka om sig själv är inte ett privilegium som är reserverat för ett fåtal, utan något som alla måste göra. Vi ska såklart älska vår partner, men vi måste även älska oss själva och vårda vår självkänsla, så att både vår relation och vi själva som individer kan mogna.

Då vi har detta klart för oss kommer vi kunna garantera att relationen fungerar eftersom den inte kommer att vara baserad på en ömsesidig underkastelse. Ifall vi förstår detta kommer vi kunna undvika underkastelse; för kärleken tillåter inte detta.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.