Är du beroende av kärlek?

Är du beroende av kärlek?

Senaste uppdateringen: 19 april, 2023

Människor utvecklar beroenden för att skydda sig från smärtsamma och outhärdliga känslor. Det kan till exempel handla om ångest, komplex, osäkerheter etc. Genom att göra detta undviker de kontakt med sitt lidande och sin smärta, och använder beroendet som en flyktväg. Beroende av kärlek är ett klassiskt exempel på detta, vilket vi ska se närmare på nedan.

Beroenden kommer alltid med skadliga konsekvenser, speciellt i de inledande faserna (även om de ofta passerar obemärkt förbi).

När människor inser att de har ett beroende kan de konfrontera det eller be om hjälp, något som till exempel kan komma från familjemedlemmar eller en expert, men många blir kvar i förnekelse av att de har problem.

Beroende av kärlek

Personer som är beroende av kärlek spenderar mycket tid med personen de är beroende av, precis som substans- och vaneberoende lägger mycket fokus på drogen eller vanan de är beroende av. De värderar sin kärlek till den andra personen mer än sig själva, och fokuset på deras älskade är överdrivet.

Detta beteende får personen ifråga att missköta sig själv på olika sätt, såsom att överge viktiga aspekter i sitt liv som sammankopplar dem med andra värderingar och aktiviteter.

Beroende av kärlek tar inte alltid formen av romantiska eller sexuella förhållanden. Det är möjligt att en person blir beroende av att älska sina barn, vänner, sponsorer, ledare eller religiösa figurer, och även personer de aldrig träffat, såsom kändisar.

Det som driver en kärleksberoendes fantasi är förväntan att någon annan kommer lösa deras problem, ta positiv och ovillkorlig hänsyn till dem vid alla tillfällen och ta hand om dem. Med detta menar jag att personen förväntar sig att få vara i centrum av sin partners uppmärksamhet. När detta orealistiska behov inte möts kan den beroende känna sig förbittrad och skapa problem i andra relationer.

När kärleksberoende personer är i förhållanden är de alldeles för involverade i dem; så pass att de konstant missköter sig själva.

Bakgrundskoll: barndomen

Generellt sett lider personer som blir beroende av kärlek från sviterna av att ha blivit försummade av sina primära vårdnadshavare. Det är troligt att deras behov av att värderas, älskas och ha en god relation med en av eller båda föräldrarna inte uppfylldes när de var yngre.

Detta kan dramatiskt påverka självförtroendet när de blir vuxna. Detta resulterar i en rädsla att bli övergiven och en undermedveten rädsla för intimitet. För en kärleksberoende blandas förhållandets intensitet ofta ihop med intimitet.

Hur man tar sig ur beroende av kärlek

Som med andra beroenden involverar lösningen på beroende av kärlek en process av självupptäckt.

Att använda specifika metoder är nödvändigt: att bryta igenom stadiet av förnekelse och inse sitt beroende; att erkänna de skadliga konsekvenserna av beroendet; och att ingripa för att bryta beroendecykeln.

I slutänden måste den kärleksberoende genomgå en sorgeprocess för att behandla den underliggande emotionella smärtan som är centrum för det beroende de försöker bryta sig loss från. Detta betyder till exempel att de måste bearbeta händelser i barndomen som orsakade deras beroende av kärlek.

Nykterhet

Till skillnad från substansberoende (såsom alkohol, kokain eller tobak) är kärleksberoenden speciellt svåra eftersom vi faktiskt måste älska för att vara lyckliga och friska människor.

För att bli fri måste kärleksberoende lära sig ett hälsosamt sätt att ge och ta emot kärlek. När de lärt sig detta kommer de alltid kunna uppfylla sitt behov för intimitet utan att falla ner i ett beroendebeteende.

Relationsvärlden är inte alltid svart eller vit. Så hur kan du veta om du agerar som en beroende i ditt förhållande eller inte?

Nykterhet definieras av en persons beteende – upphörandet av det agerande som följer med beroendet– i detta fall, relaterat till kärlek, dag efter dag, genom en serie strategier och resurser som kan tillhandahålla hjälp. Man kan till exempel göra en lista över personliga beroendebeteenden och aktiviteter som man bör vara redo att konfrontera.

Nykterhet kan dock betyda något helt annat för dig. Dess definition är personlig och baserad på hur kärleksberoendet har påverkat dig. Ta dig tid att definiera beteendet och attityderna som sätter dig i riskzonen. När började du tappa kontakten med dig själv? I vilka situationer är du villig att överge dig själv?

Vad innebär nykterhet för dig?

Med detta sagt betyder nykterhet detta för mig. Jag:

  • Uppmärksammar mina tankar, känslor och beteenden.
  • Uppmärksammar vad jag behöver och vill ha.
  • Tar hand om mig själv.
  • Definierar och lever efter hälsosamma gränser.
  • Har kontakt med vad som händer i stunden, inklusive mina känslor för honom/henne.
  • Accepterar ansvaret för min egen lycka, säkerhet och andra behov (vilket betyder att jag även vet när jag ska be om hjälp).
  • Erkänner och firar mina styrkor samtidigt som jag är ödmjuk inför mina svagheter.
  • Gör verkligheten till min egen, oavsett om jag gillar den eller inte.
  • Gör ovan nämnda saker från en plats av kärlek och respekt.

Om du upplever en dag när din nykterhet känns hotad kan du:

Beroenden är aktiviteterna genom vilka vi överger oss själva. En av nyckelaspekterna av nykterhet är att återfå kontakten med vårt inre jag.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.