Dissociativ amnesi: glömska som orsakas av trauma

Dissociativ amnesi: glömska som orsakas av trauma

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Dissociativ amnesi innebär att man glömmer en händelse som har en stor negativ laddning. Inom psykologin kallas detta psykogen amnesi, dissociativ amnesi eller funktionell amnesi. Denna glömska orsakas inte av någon identifierbar psykologisk patologi. Man kan vidare återfå minnet naturligt eller genom psykoterapi.

Det finns traumatiska erfarenheter som märker oss för livet. Dessa erfarenheter kan förändra olika aspekter av vårt liv och våra relationer. Ett intensivt lidande kan ha en stor påverkan och för att skydda oss kan sinnet därför välja att dölja detta minne.

Dissociativ amnesi är vanligt bland vissa typer av personer och kan orsakas av konkreta situationer. Det kan röra sig om soldater som har varit med om krig, folk som har genomlidit sexuella övergrepp under barndomen, naturkatastrofer eller terroristhandlingar.

Dissociativ flykt: en förlust av ens identitet på grund av stress

Det handlar inte bara om att glömma en viss episod. Det förekommer även en förlust av ens identitet. Folk som utsätts för en händelse av denna typ kan tappa bort sig i sitt eget område och inte veta var de bor eller vilka de är. Denna situation kan vara mellan några timmar upp till flera år. I de fall där den dissociativa flykten varar under en lång tid kan personen även skapa en ny identitet, med en ny familj och ett nytt jobb.

Par

Ibland kan det uppstå som en önskan att “fly” en fientlig situation. Tänk på att detta inte är en sjukdom utan en situation där man har glömt sin egen identitet som svar på en väldigt stressig situation. Under episoder av dissociativ flykt kan personen verka normal och uppvisa normalt beteende.

När episoden är över kommer personen att befinna sig på en okänd plats utan vetskap om hur denne kom dit. Han kommer normalt sett inte ihåg vad som har hänt under denna episod, även om han börjar komma ihåg allt som har hänt innan episoden. Ibland kommer återhämtningen av den tidigare identiteten att komma gradvis. Det kan dock finnas vissa detaljer som aldrig kommer tillbaka.

Dissociativ amnesi som är specifik för situationen

Dissociativ amnesi rör konkreta episoder som upplevs som traumatiska och som kan ha haft en allvarlig påverkan på personen. Individen kanske inte kommer ihåg denna episod, men det är ändå något som påverkar personens beteende. Det kan exempelvis röra sig om en kvinna som har genomlidit sexuella övergrepp i en hiss, men som inte kommer ihåg själva episoden. Hon undviker dock ändå att använda hissar och hon mår dåligt när hon tänker på att använda en.

Minnena av händelsen kommer oftast tillbaka, men det är svårt att reda ut hur stor del av informationen som är verklig och hur stor del som är falsk. Minnesförlust som orsakas av trauma kan arta sig på olika sätt.

  • Lokaliserad amnesi: en konkret händelse har blivit glömd, vanligtvis den traumatiska händelsen.
  • Ihållande amnesi: inget från den traumatiska händelsen till det nuvarande ögonblicket kan kommas ihåg.
  • Generaliserad amnesi: personen kan inte komma ihåg något som har att göra med dennes identitet eller vem han är eller var han bor. Denna typ av amnesi uppstår i väldigt extrema fall och är inte så vanlig.
  • Selektiv amnesi: det är bara några aspekter av upplevelsen som kan kommas ihåg.
  • Systematiserad amnesi: förlust av viss information. Exempelvis allt som är relaterat till personens mor.

Behandling och att få tillbaka minnena

Terapi

Dissociativ amnesi behöver inte visa sig direkt efter en stressig händelse, utan den kan visa sig timmar eller dagar efter. I vissa situationer kan det förekomma flashbacks rörande händelsen, som ofta händer när det rör sig om posttraumatisk stress. I detta fall vet personen dock inte att informationen är verklig.

Vid de flesta fall förekommer det beteendeproblem, utmattning, sömnproblem, depression och substansmissbruk. Risken för självmord ökar då minnet återhämtas och individen plötsligt kommer ihåg vad som har hänt. Terapi används för att hantera den traumatiska erfarenheten tillsammans med stöd från familjen. Terapi hjälper även individen att utveckla strategier för att klara av situationen.

Kliniska hypnostekniker används också. Individen använder avslappnings- och koncentrationstekniker för att nå ett annat stadium av medvetande, vilket låter personen utforska sina tankar, känslor och minnen som sinnet har blockerat. Denna typ av strategi kommer inte utan risker, och det kan hända att man “återtar” falska minnen eller att man kommer ihåg väldigt traumatiska upplevelser.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.