Du kan inte glömma, men du kan återuppbygga ditt liv

Du kan inte glömma, men du kan återuppbygga ditt liv

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

En av de tankar som orsakar mest olustighet hos människor är att inte kunna glömma någon. Det må vara sant, men något du kan göra är att återuppbygga ditt liv.

Detta är fallet med personer som genomgår en separation. För personer som lämnar ett giftigt förhållande kan rädslan för att personen fortfarande är närvarande dessutom finnas kvar trots att individen inte fysiskt finns kvar i deras liv. Det har mycket att göra med osäkerheten av att inte veta om detta någonsin kommer förändras. Man vet aldrig om den känslan faktiskt kommer försvinna.

Inom denna process sker viktiga emotionella effekter när alla de goda minnena plötsligt dyker upp igen. Känslor som är en blandning av nostalgi och ilska mot de periodiska blixtar som kommer från denna konstanta källa för lidande.

Logiskt sett slutar det med att dessa personer frågar sig själva: Varför känns minnen av någon som sårat mig så mycket och som jag måste komma bort från så vackra? Varför producerar de så mycket obehag och olustighet för mig? Är det kanske för att personen var “den rätta”? Bör jag inte släppa taget trots all skada personen åsamkat mig?

Kyss

För vid dagens slut bryr du dig fortfarande om personen. Det är vad som får oss att lida som mest när vi tar avstånd från någon. Även om det är för vårt eget bästa så gör vi det för att vakta vår egenkärlek. Hur kan jag älska någon som sårat mig så mycket? Det är frågan vi ställer till oss själva om och om igen.

Du kommer inte glömma personen, du kommer fortsätta bry dig

Ja, du kan åtminstone göra det. Du kan älska någon som inte förtjänar din kärlek; du kan minnas någon med samma omvårdnad och ömhet som dennes minnen lämnat dig med. Dina närstående ställer ofta frågor som “hur kan du inte hata honom efter allt han gjort mot dig?”, “hur kan du inte se henne i ett annat ljus efter allt ni varit med om?”. Dessa frågor må vara logiska för sinnet, men förvirrande för hjärtat.

Kärlek som gör ont

Du kan uppenbarligen fortsätta älska någon som fått dig att lida – det är hjärtats logik. Passionen och de nöjsamma upplevelserna vi varit med om finns fortfarande där, och dessa medför bra minnen. Minnen som får oss att lida och åsamkar oss skada när vi försöker vända ryggen åt dem. För våra huvuden är inkapabla att förstå denna märkliga paradox.

Ja, denna paradox existerar, och den är en del av den mänskliga naturen. Det är värdelöst att bli frustrerad i ett försök att övertyga hjärtat att inte känna, när det är just vad det är gjort för. Hjärtat kommer känna bortom sinnets gränser.

Förnuft är din vän när du försöker återuppbygga ditt liv

Att acceptera verkligheten är svårt men nödvändigt när du försöker återuppbygga ditt liv. Det kommer bespara oss mycket värdelös ansträngning. Det faktum att hjärtat “är en fri själ” antyder inte att vi inte kan använda våra huvuden. Förnuft kommer hjälpa oss att bibehålla integriteten hos vår egenkärlek. Att inte kunna glömma någon som var en viktig del av våra liv (oavsett vilken skada personen åsamkat) betyder inte att vi var menade att vara med personen ifråga.

“Vägra att lida för kärlek och finn din plats i ensamhet. Låt inte din önskan att älska regera över allt annat.”

-Walter Riso-

Lämna smärtan bakom dig för att återuppbygga ditt liv

Att minnas är normalt, naturligt och mänskligt. Att göra detta med denna nya erfarenhet som vi lärt oss av kommer dessutom hjälpa oss att skydda oss själva. Gör allt du önskar, sikta på de aktiviteter du alltid velat göra men bara låtit gå dig förbi. Rita, dansa, komponera, skriv, bygg, skapa, ta hand om dina närstående… Älska dig själv.

Ansvar och egenkärlek

Älska dig själv, ta hand om dig själv, hänge dig till din egenkärlek. Var tydlig med vad du lärt dig av relationen. Att lägga skuld på den andra personen för skadan du mottagit kommer inte hjälpa dig i det långa loppet. Men att veta att du var kapabel att stå ut “för kärleken” eller den där blinda passionen kommer hjälpa dig att acceptera din del av ansvaret.

“En man reser världen över för att söka vad han behöver och kommer tillbaka för att finna det.”

-George Moore-

Tänk på saken… Var ärlig mot dig själv. Fråga dig själv: “Vilka gränser har jag gått över i förhållandet med min egenkärlek?” Ta dig tid att svara lugnt. “Vilka begränsningar känner jag nu till som jag inte är villig att kliva över i några relationer?” Utvecklas med denna erfarenhet och skynda dig inte att glömma om du inte kan.

Kom ihåg att du inte kan glömma någon du älskat, men du kan återuppbygga ditt liv och skapa nya minnen med nya upplevelser som kommer ge dig den typ av kärlek du förtjänar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.