Att lita på kärleken när man sårats förr

Att lita på kärleken när man sårats förr

Senaste uppdateringen: 11 oktober, 2022

Kärlek handlar inte om tro eller religion. Kärlek är en tillgiven och känslomässig upplevelse som vanligtvis anländer oväntat. Ingen person kan tvingas att älska eller sluta älska när det lämpar sig, såsom när känslorna inte är ömsesidiga. Och kanske är det där, i känslan av brist på kontroll, där de verkliga problemen visar sig. Så kan vi lita på kärleken?

Kärlek kastar in oss i ett skal av subtil ömtålighet: allt som vår partner gör, säger och inte säger påverkar oss mer intensivt.

Som en konsekvens upplever vi därmed både lycka och lidande på ett mycket starkare sätt. Många tenderar till exempel att bete sig näst intill oförståeligt efter att ha drabbats av ett emotionellt nederlag: för att undvika smärta är det bättre att fly.

Det som sårar oss är bäst att undvika. Ett klassiskt, inövat beteende. Men… är detta den rätta vägen? Är det bättre att undvika att förälska sig för att inte lida igen?

Och hur kan vi någonsin lita på kärleken igen?

När kärleken gör ont och gör en besviken

Det finns en vanlig uppfattning om att kärlek är synonymt med lidande. Vi tror nämligen att denna känsla är unikt associerad med irrationalitet; kärlek och känslor går inte hand i hand med “tänkande”.

Men vi måste vara tydliga med att det ibland inte räcker att bara älska eftersom tillgivenhet inte är pelaren som håller upp ett pars framgång.

Vi måste lokalisera, rationalisera och dominera den emotionella galenskapen så mycket som möjligt. Det måste finnas en balans mellan passion och rationalitet. Annars kommer vi förlora oss själva.

Hängivelse, kommunikation, tillgivenhet, respekt, empati och personlig tillväxt bör utan tvekan vara de dagliga stenar som paret bygger sitt förhållande med.

Men när en av dessa fallerar, när dessa pelare brister, det är då som smärtan och besvikelsen dyker upp.

Alla av oss har någon gång upplevt att vår tillit blivit sviken. När vi var barn så var den naturliga tendensen att lita på andra. Men när vi blir äldre så lär erfarenhet oss att människor inte är perfekta – de kan göra fel, och de kan göra oss illa, både med vilja och av misstag.

Ibland utsätts vi alla för smärta. Vidare kan även vi själva åsamka andra smärta. Det är något vi alltid måste vara tydliga med. Experter rekommenderar en sak över allt annat: behovet att vara realistisk med kärlek.

Låt dig inte svepas iväg av tron att ditt förhållande alltid kommer vara perfekt. Kom ihåg att det är en lång process där du först måste få alla bitar att passa, där du måste förhandla och ibland avstå saker såväl som försvara dig.

En daglig process där det alltid finns ömsesidighet i att försöka bibehålla förhållandet. Det handlar om ett göra en liknande rörelse som pendeln, och gå från “jag” till “oss”.

Om du är medveten om att några av dessa saker inte sker så ska du därför ha ett realistiskt sinnestillstånd och förhindra att smärtan fortskrider längre än nödvändigt.

Att lita på kärleken igen

Ja, det är möjligt att lita på kärleken igen. Du kanske tror att det är bäst att undvika att lita på någon. Dina tidigare förhållanden slutade i misslyckande och du har redan haft tillräckligt med dåliga upplevelser. Du tror att daglig ensamhet är bättre än ovisshet och rädsla för att såras igen.

Om du tror detta ska du försöka övertyga dig om följande punkter objektivt. Vi förlorar nämligen inte något genom att tänka i andra dimensioner för en stund…

För att lita på någon igen måste du först lita på dig själv. Har du inte rätt att vara lycklig? Tycker du inte att du förtjänar att uppleva goda tider och dela alla upplevelser i det dagliga livet med någon annan? Det första steget är att känna sig full, nöjd och lycklig med sig själv. “Jag gillar mig själv precis som jag är, jag gillar ansiktet jag ser varje morgon och jag känner mig nöjd med livet jag lever nu.” Alla dessa koncept är vad som ger styrka åt våra rötter.

Självkänsla och självsäkerhet fyller en viktig funktion

Bra självkänsla och självsäkerhet kommer alltid göra oss starkare inför smärta. “Om jag vet vad jag vill ha så ser jag omedelbart tecknen hos den andra personen som jag vet inte är bra för mig, och som jag vet kan såra mig. Jag älskar mig själv och jag väljer att välja någon annan att älska och växa med, samtidigt som jag alltid kvarhåller min balans.”

Lyssna på dina behov. Endast du vet var du befinner dig nu. Endast du känner till ditt förflutna och hur du har sårats. Och varje sår kräver en läkeprocess, som vi alla vet. Därför är det grundläggande att vi lär oss att lyssna på oss själva och alltid vet vilka våra behov är.

Det är nödvändigt att vi återfår vår självkärlek och återuppbygger allt omkring oss för att kunna lita på kärleken igen. Vi kanske känner att det nu är en bra tid att vara ensamma och njuta av tid tillsammans med vänner och familj. Man behöver inte stressa…

Långsamt kommer vi börja se världen runt oss med läkta sår, ett öppet hjärta och ett klart huvud. Självsäkerheten kommer öka gradvis och stadigt, varpå det kommer vara dags att omfamna det okända.

Att leva är att ta risker samtidigt som man jämt är medveten om att besvikelser kan inträffa. Men kanske är det värt det, även om det är kort… Kanske kommer ångern över att inte ha tagit risken åsamka oss mer skuldkänslor.

Så är det möjligt att lita på kärleken och älska igen? Självklart är det det, och allt hänger på dig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.