Effektiva psykologiska behandlingar för fetma

Vill du veta hur man behandlar fetma ur ett biopsykologiskt perspektiv? Fortsätt läsa för att få svaret och lära dig mer om detta vanliga hälsoproblem.
Effektiva psykologiska behandlingar för fetma
Francisco Pérez

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Pérez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Folk världen runt kämpar för att hitta effektiva behandlingar för fetma, och många misslyckas. Varför är det så svårt att bibehålla en hälsosam vikt? Finns det något annat som försiggår? Många personer med fetma misslyckas eftersom de underskattar allvaret. Men det finns andra anledningar också.

Att behandla fetma är ett av de mest utmanande problemen inom sjukvården. Fetma kan förmodligen definieras som en kronisk sjukdom, vilket är anledningen till att vi måste behandla det precis som diabetes eller andra kroniska sjukdomar – behandlingen måste vara långsiktig.

Att bekämpa fetma

Tack vare forskning i ämnet vet vi idag att vissa personer är predisponerade att drabbas av fetma. Deras metabolism är mindre effektiv när det kommer till att bränna fett och reglera känslor av mättnad.

Å andra sidan innebär en förändring av skadliga vanor även en kamp mot viktiga sociokulturella influenser. Vi bombarderas dagligen av budskap som säger att vi ska konsumera mer och röra på oss mindre. Därför är det svårt att inte absorbera denna information.

Överviktig på vågen

Experter ger regelbundet rådet att folk ska kontrollera sin kost och träna mer. Men i dagens värld tenderar vi att endast se reklam som uppmanar oss att äta mindre hälsosam mat. Vi uppmuntras även att leda en stillasittande livsstil.

Häri ligger utmaningen för experterna om försöker hitta behandlingar för fetma. Den första utmaningen är hur man ändrar dessa typer av medfödda tendenser. Den andra är hur man ska få nya vanor att bli varaktiga långsiktigt. Patienten kommer stöta på starkt motstånd till de nya vanorna, vilket skapar hög risk för att man ska återgå till de gamla, ohälsosamma vanorna.

Vad är fetma?

Definitionen av fetma är ett överflöd av kroppsfett. Här kommer den normala andelarna av kroppsfett för en frisk person (Moreno, Monereo och Alvarez, 2000):

  • Kvinnor: 20-25% kroppsfett.
  • Män: 15-18% kroppsfett.

Allt ovan dessa procentsatser anses vara “övervikt”. Allt ovan följande procentsatser anses i sin tur vara “fetma”:

  • Kvinnor: över 32% kroppsfett.
  • Män: Över 25% kroppsfett.

Vilka typer av behandlingar för fetma är effektiva?

Tidigare trodde varken samhället eller de flesta överviktiga personer att fetma var ett problem. Vidare var fetma undantaget eftersom man inte hade lika mycket mat. Att vara överviktig ansågs därför vara ett tecken på rikedom och överflöd – värderingar som ansågs vara socialt åtråvärda.

Men fetma är nu en av de ledande hälsoproblemen i Västvärlden (WHO, 2010). Och inte bara det, för experter har upptäckt att personer med fetma löper högre risk för andra hälsoproblem. Dessa upptäckter gjorde fetma till ett fenomen som måste lösas.

Efter decennier av behandlingar för fetma har hälsoexperter etablerat några grundläggande områden där man kan göra kognitiv-beteendemässiga ingripanden.

Hjärthälsa och fetma

De primära områdena för psykologiskt ingripande i fetma är som följer (Foster, Makris och Bailer, 2005):

  • Främja självkontroll med hjälp av matdagböcker och notering av fysisk aktivitet.
  • Stimuluskontroll genom identifiering av signaler som associeras med ätande.
  • Utbildning i träningslära.
  • Förändringar i matvanorna.
  • Ökad fysisk aktivitet.
  • Användning av kognitiva omstruktureringstekniker och problemlösning.

Som du kan se inkluderar de inte ingripanden för associerade tillstånd och risker (såsom depression). Detta sker bara när de symptomen är närvarande, och läkaren kommer använda tekniker som är bevisat effektiva för det specifika tillståndet.

Förändra dina vanor

Ur en kognitiv-beteendemässig synvinkel tror vi att dåliga vanor kan beskyllas för fetma. Som en konsekvens är nyckeln till behandlingar av fetma att omutbilda folk till att ändra dessa vanor.

När det kommer till träning finns det studier som manar till en något kontraproduktiv metod. De säger att en ökning av träningen, åtminstone inledningsvis, inte är den bästa idén. Detta eftersom det generellt har låg effekt på antalet kalorier du bränner. Men trots det är träning väldigt viktigt för att bibehålla en hälsosam vikt när man väl tappat den inledande vikten.

Som du kan se kommer alla effektiva behandlingar för fetma inkludera en förändring av dina vanor. Dessa vanor kan vara svåra att ändra på, men det finns experter som kan hjälpa dig att nå målet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.