Arbetar du för att konsumera eller för att skapa?

Arbetar du för att konsumera eller för att skapa?

Senaste uppdateringen: 02 oktober, 2022

Du känner dig tursam som kan arbeta och därför har en inkomst som låter dig uppfylla dina mest brådskande behov. När slutet av månaden anländer och du får din lön så flyger dock räkningarna ur dina händer som om de blivit bortblåsta av vinden. Du börjar ifrågasätta vad du gör och om du verkligen är nöjd. Kanske frågar du dig om du jobbar för att kunna konsumera eller för att skapa.

Det finns ingen anledning att sätta kedjor runt dina ben. Varje månad kan du vara en slav som endast arbetar för pengar för konsumtion, och inte för att skapa. Men det är fasansfullt när du upptäcker att du aldrig kommer ha pengar trots att det är vad du arbetar för. Pengar är en illusion som förångas nästan lika snabbt som den anländer.

“Förvänta dig inte att ditt öde ska vara beroende av någon annans öde.”

-Duarte Brian-

Situationen börjar bli oroande. Varje månad upprepas i en ond cirkel: du arbetar, får din lön, betalar dina räkningar och går tillbaka till noll. Samtidigt börjar du känna dig frustrerad, ängslig och får till slut dålig självkänsla.

Vid första anblick verkar det som om du inte har något alternativ, men samtidigt uppstår en fråga: lever du eller överlever du med vad du har? Du har svaret, men problemet är att du inte kan visualisera det eftersom du är en fånge under dina dagliga orosmoln. Nyckeln är att förändra din mentalitet.

Man bland ballonger som vill skapa istället för att konsumera

Är arbete ett nödvändigt ont?

Du måste leva på något – det är en sanning som inte kan motsägas. Så då blir frågan huruvida det är möjligt att älska sitt arbete? Svaret är ja, även om det inte är vad du drömt om, även om du känner dig stillastående för stunden. Om du är medveten om att du inte kommer stanna där hela livet och att det kommer vara en bra upplevelse, kommer du säkerligen kunna jobba utan att känna dig skyldig.

Det är viktigt att din nya mentalitet är en som handlar om att öppna horisonterna. För att göra det är det nödvändigt att studera vad du gillar, ta reda på vilket jobb du skulle njuta av, skapa en konst du kan identifiera dig med eller åtminstone skaffa verktyg så att ditt jobb inte bara blir ett sätt att få pengar, utan även något som hjälper dig växa och utveckla din potential.

Om du känner att du får mer än bara en insättning på lönekontot varje månad, är du på rätt plats. Om du å andra sidan känner att det är dags att gå din egen väg, ska du lämna detta jobb och använda verktygen du utvecklat för att börja arbeta på egen hand. De värdefullaste målen är ingen dans på rosor, men det är viktigt att du försöker.

Pengar från huvud

På så sätt kommer du få fler chanser och du kommer inte känna dig bunden till en stol som ger dig temporär säkerhet. Du kan även göra ditt arbete till en plats där du lär känna dig själv och känner dig självaktiverad. Du kommer dessutom kunna lämna cirkeln av att arbeta för att konsumera, och istället komma in i en där du arbetar för att skapa. Kom alltid ihåg att saker börjar flöda när du ändrar din mentalitet.

Att skapa och bygga ditt livsprojekt

Har du någonsin frågat dig själv vad du skulle vilja göra med livet? Detta kan leda till motivationen att bygga en plan för framtiden. Det första du måste göra är att se vilka verktyg du har. Det betyder att ta reda på vad du kan utveckla och hur mycket du är beredd att lära dig samt hur du ska konfrontera utmaningarna i ett samhälle som kräver konkurrens.

Du måste även etablera dina prioriteringar. För att göra det ska du tänka på Maslows behovshierarki. Maslow var en amerikansk psykolog som använde bilden av en pyramid för att klassificera mänskliga behov. På botten av pyramiden placerade han “grundläggande eller fysiologiska behov” (andning, näringsintag, vätskebalans, sex, sömn).

Färger ur kvinna

På nästa nivå placerade han “säkerhetsbehov” (boende, utbildning, transport, social säkerhet, skydd av egendom). Och på den tredje nivån hittar vi “sociala behov” (vänskap, familj, deltagande, acceptans).

Den fjärde nivån representerar “anseende” (den högre versionen av anseende har att göra med respekt för oss själva medan den lägre versionen är relaterad till att vilja ha andras respekt). Vid pyramidens topp finns “behovet av självaktivering”, eller att nå sin maximala potential.

Du kan använda denna modell för klassificering eller skapa din egen. Det senare är bättre eftersom den går att anpassa efter dina egna specifikationer. I båda fallen kommer klargörandet av prioriteringar effektivt korta ned alla vägar, och det måste därför vara en del av grunden för alla projekt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.