Den fantastiska emotionella hjärnan hos starka personer

Den fantastiska emotionella hjärnan hos starka personer

Senaste uppdateringen: 29 oktober, 2016

Starka personer vet att ingen är immun mot lidande. De förstår att då det uppkommer tillfällen av mörker och desperation så finns det två möjligheter: att gå under eller att komma över problemet och att kämpa med de strategier som finns tillgängliga. För livet är fantastiskt om man inte är rädd.

Skulle du vilja veta hur styrka definieras inom fysiken. Det handlar om kvaliteten hos material för att motstå tryck; att kunna vikas enkelt och sedan kunna återfå sin ursprungliga form. Styrka inom psykologin har även en annan dimension: det vi låter oss själva tro.

När du stöter på smärta kommer du förstå att det inte alltid hjälper att skydda sig under en rustning eftersom detta kan komma att bli ditt eget fängelse. Det är bättre att se fienden i vitögat för att förstå den och uppnå vishet.

Blomma

Starka personer har hjärnor som har lärt sig att möta stress

Konceptet styrka är något som började användas på 40-talet inom barnpsykologin. Man försökte förstå hur barn hittade lösningar på de problem som de finner i sin omgivning.

Under lång tid trodde man att styrkan hade ett genetiskt ursprung, med andra ord, personen som lidit av posttraumatisk stress under en stor del av sitt liv förde över denna “gen” till sina barn, vilket gjorde dem mer sårbara och gav dem större svårigheter i livet.

Barndomen bör vara ett privilegium för ålderdomen, där man kan komma ihåg lyckliga stunder. Om man inte har haft dessa och barndomen har lämnat sår så är det dags att läka dessa.

Teorin om ett genetiskt ursprung har sakta övergetts och fokus har istället lagts på psykosociala och neurologiska faktorer.

Ett exempel på detta är en studie som gjordes av Dennis Charney vid Universitetet i Monte Sinai och Sten Southwick vid universitetet i Yale, där de visade hur hjärnan fungerar hos personer som är starka respektive svaga.

Fjärilar

Neurologiskt ursprung för styrkan

Det finns personer som anpassar sig mycket bättre till situationer med stress.

  • Ursprunget till detta kan vara en mer effektiv kontroll av hormoner som adrenalin, noradrenalin och kortisol.

Vid ett hot uppstår dessa tre neurotransmittorer i hjärnan, men då hotet försvinner så försvinner även dessa ämnen hos starka personer. Å andra sidan, hos personer som inte är lika starka så dröjer de sig kvar.

  • Hjärnan hos starka personer kännetecknas även av en balans när det kommer till dopamin. Detta ämne som är relaterat till belöning är inte så värst användbart för att möta hot.

Något man bör tänka på är att vid situationer med kronisk stress och ångest så slutar kroppen att frigöra dopamin, och det blir därför svårare att hantera en situation.

Paraply

En aspekt som vi inte får glömma är att styrkan är en färdighet och därför något som vi kan träna upp. För att vår hjärna ska hitta denna neurokemiska balans är det viktigt att vi  kan hantera våra känslor.

Du är ett universum som är fyllt av känslor, tankar och drömmar.
Få ett ordning på detta kaos: styrkan behöver harmoni och en inre balans.

Att bli stark är en process och något som man bör lära sig i skolan. Martin Seligman, den positiva psykologins fader, har startat ett intressant program i olika skolor, som har gett bra resultat.

Dessa är de främsta tipsen för att utveckla din styrka.

  • Låt dig aldrig tryckas ner av dina egna känslor som om de vore paralyserande bojor. Tänk dig att du har en inre emotionell kompass som hjälper dig att kontrollera ditt sinne.
  • Var dig själv och försök inte att vara hela världen till lags. Att försöka vara andra till lags kommer att dra dig längre från dina egna intressen, från din egen balans.
  • Försök att inte se för negativt på omgivningen och ej heller positivt på ett orealistiskt sätt. Försök att se objektivt på saker och förstå att motgångar är en del av livet.
  • Fokusera dig på här och nu, det viktiga är nuet: förvänta dig inte saker som ännu inte har hänt och grubbla inte över saker som har hänt.
  • Hjälp andra och låt andra hjälpa dig. Ta hand om dina sociala relationer och knyt positiva band som kan hjälpa dig att växa som person.
Duva

Du är inte dina fel eller dina sorger, och du är ej heller de personer som du har lämnat bakom dig. Du är större än allt detta, för alla svek har ett slut och hoppet varar för evigt.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.