Effekten av emotionellt beroende under tonåren

Emotionellt beroende under barndomen är ett väldigt viktigt tema, och idag ska vi tala lite om det.
Effekten av emotionellt beroende under tonåren
Alberto Álamo

Skriven och verifierad av psykologen Alberto Álamo.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Psykologin behöver tid för att kunna hantera olika typer av emotionella svårigheter, som svartsjuka eller emotionellt beroende under tonåren.

Det sistnämnda har några väldigt intressanta aspekter som vi kommer prata om i den här artikeln. Våra dagliga mänskliga interaktioner kan ofta vara väldigt komplexa.

Det samhälle vi lever i, alla nya kommunikationsformer och vissa personliga egenskaper kan göra att en del utvecklar emotionellt beroende.

De flesta av oss har fått bemöta denna verklighet i olika skeden i livet, men den bästa tiden att hantera det är under tonåren.

Emotionellt beroende under tonåren kan ge upphov till stort obehag, både för de personer som lider av det och alla runtomkring.

Tonåren: en period av förändring

Om det finns ett ord som präglar denna livsperiod så är det förändring. Dessa förändringar uppstår under tonåren på både en biologisk och social nivå.

Många av dem har en påverkan på tonåringarnas känslor, tankar och beteenden. Faktum är att det inte är en överdrift att säga att vår personlighet utvecklas mycket under denna fas.

Det viktigaste med detta skede är dock inte förändringarna i sig, utan snarare hur de uppstår. Faktum är att alla dessa förändringar, oavsett om de är fysiska, sociala, emotionella eller sexuella, kan komma väldigt snabbt.

Så snabbt att tonåringar ofta saknar de resurser eller den mognad som krävs för att hantera dem.

Om vi fokuserar på emotionella förändringar så bör vi tänka på att detta uppstår inom ett visst sammanhang. Vad vi försöker säga här är att tonåren är ett ganska så socialt koncept.

Anledningen till detta är att de sociala influenserna avgör mycket hur tonåringarna lever och utvecklas under dessa år av förändring.

Tonåringarna genomgår stor emotionell press. De flesta försöker bli accepterade inom sina sociala grupper för att kunna anpassa sig till den miljö som de håller på att växa upp i.

De formar sina beteenden och försöker passa in och integrera sig själva i den grupp som de vill tillhöra som mest.

Det kan även förekomma olika sorters press inom relationer, och dessa kan också orsaka mycket obehag.

Inom dessa relationer måste de lära sig att anknyta till andra emotionellt.

Det är inte alla som har det nödvändiga självförtroendet eller de sociala förmågorna för att kunna sätta gränser eller kommunicera sina känslor på ett bra sätt.

Emotionellt beroende under tonåren

Vi har pratat om emotionellt beroende inom relationer, men det finns även andra typer av emotionellt beroende. Dessa inkluderar relationer med föräldrarna och även icke-romantiska vänskaper.

Vi kommer dock att fokusera på kärleksrelationer och titta på olika typer av emotionellt beroende. De kännetecknas allihopa av följande:

  • Behov. Då någon har ett emotionellt beroende så skapar detta en uppsättning behov. Dessa behov har att göra med en önskan att spendera tid med sin partner eller att bli accepterad.
  • Rädsla. På en väldigt djup nivå grundar sig det emotionella beroendet oftast på rädsla, som exempelvis rädslan för att bli övergiven, rädslan att bli bortstött eller rädslan för ensamhet.
  • Brist på frihet. Varje form av emotionellt beroende kommer att påverka vår frihet på ett eller annat sätt. Det emotionella beroendet innebär många gånger att man måste sluta göra saker som man tycker om eller sluta spendera tid med personer som man känner sig bekväm med.
  • Påverkan på beteende, tankar och känslor. De behov som tonåringarna upplever påverkar dem på en beteendemässig, kognitiv och emotionell nivå. Faktum är att en persons uppfattning av verkligheten ofta förändras så mycket att personen inte ens inser att han är beroende av andra. Andra personer i personens närhet märker förstås ofta att detta händer.
  • Social isolering. Om personen uppmärksammar sin partner alltför mycket så kommer han onekligen att sluta spendera lika mycket tid med andra personer som förr. Personer som har ett emotionellt beroende kommer vilja spendera mer och mer tid med sin partner. Detta kommer innebära mindre och mindre tid för resten av den sociala cirkeln.

Ömsesidigt emotionellt beroende

Vi bör även nämna det ömsesidiga emotionella beroendet. I ett sådant fall så uppstår beteendet hos båda personerna, vilket förstärker det negativa beteendet och beroendet i fråga.

Då en tonåring är emotionellt beroende av sin partner så bör man inte försöka få honom eller henne att lämna den andra personen. Det är betydligt bättre att prata öppet med personen och att lyssna.

Support och empati är det viktigaste när man ska hantera personer som har ett emotionellt beroende.

Även om man kan se denna situation tydligt från utsidan så kommer de personer som genomlever den inte att uppfatta den på bästa möjliga sätt.

Vi måste respektera faktumet att han eller hon behöver tid att tänka igenom de råd som man har gett.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.