Konversionsstörning och la belle-oberoende

Konversionsstörning är ett symptom där kroppsfunktioner slutar fungera eller kan bli försvagade. Läs vidare för att få reda på mer!
Konversionsstörning och la belle-oberoende
Alicia Escaño Hidalgo

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Escaño Hidalgo.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Konversionsstörning, eller la belle-oberoende, är en funktionell störning, men symptomen är fysiska, nästan som om det handlade om en kroppslig sjukdom.

Störningar med somatiska symptom är derivat av hysteriska nervstörningar.

Konversionsstörning är en symptomatologi där kroppens funktioner försvagas, och allt detta händer utan någon fysisk skada och det utgör inte del av någon egentlig sjukdom.

Man bör inte blanda ihop störningar med somatiska symptom, som konversionsstörning, med psykosomatiska sjukdomar.

Detta eftersom den förstnämnda har en känd patofysiologisk process då det förekommer psykologiska faktorer.

Man med smärta.

Kliniska egenskaper hos konversionsstörning

Konversionsstörning innebär i grund och botten att man förlorar kroppsfunktioner.

Man kommer därför stöta på patienter som helt plötsligt har blivit blinda, tappat rösten, har en paralyserad lem eller som har en riktigt allvarlig huvudvärk.

Det finns dock inget som kan förklara dessa saker. Så varför händer detta?

Konversionsstörningar manifesterar sig som histrioniska personlighetsstörningar. En histrionisk personlighet har en tendens att vara exempelvis självisk och beroende. Denna personlighet är även känsligare för somatiska störningar.

En egenskap hos en konversionsstörning är det s.k. la belle-oberoendet, där patienterna inte oroar sig över de symptom som de upplever.

Låt oss säga att du en dag vaknar och har en förlamad arm. Du kommer oroa dig över detta, analysera din situation, gå till läkaren och ha ångest över situationen. Det är helt normalt.

Detta händer dock inte hos patienter som har en konversionsstörning. De verkar likgiltiga inför situationen.

Symptomen på konversionsstörning kan variera. Vanliga symptom är blindhet, dövhet, förlamning samt afoni.

Symptomen uppstår vanligtvis hos tonåringar och unga vuxna. De kan också manifestera sig under barndomen, speciellt hos barn under tio års ålder.

Kvinnor löper högre risk för att drabbas av detta problem.

Patienter med låg socioekonomisk status, mindre psykologisk utveckling, eller låga utbildningsnivåer drabbas värre, precis som kvinnor vid 40 års ålder som kommer från hem på landsbygden.

Symptomen tenderar att försvinna efter några dagar med eller utan behandling. Om en person tvingas gå igenom en händelse som är riktigt stressande så kommer symptomen antagligen att visa sig igen.

Det är anledningen till varför det är en kronisk åkomma.

Kvinna som håller händerna för ögonen.

Förklaring och behandling

I de flesta fall så kan åkomman utlösas av en episod av stress. Ibland är symptomen relaterade till det problem som har orsakat dem.

Det finns exempelvis patienter som känner smärta på samma ställe då de ser att en annan person skadas under en olycka. Det kan också vara ett sätt att få uppmärksamhet.

En bra prognos baseras på möjligheten att identifiera den stressiga händelsen, frånvaron av andra mentala och fysiska åkommor, frånvaro av juridiska procedurer och en kort symptomatologi-period.

Man använder kognitiv beteendeterapi för att hjälpa patienter sänka sina ångestnivåer och hantera stress. Det finns flera tekniker, som hypnos och avslappning, som kan vara till hjälp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Belloch, A., Sandín, B. y Ramos, F (2008). Manual de psicopatología. Volúmenes I y II. McGraw-Hill.Madrid
  • American Psychiatric Association (APA) (2014): Manual de Diagnóstico y Estadísitico de los Trastornos Mentales, DSM5. Editorial Médica Panamericana. Madrid.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.