Lindra din huvudvärk med vatten istället för Alvedon

Lindra din huvudvärk med vatten istället för Alvedon
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Nästan alla drabbas då och då av huvudvärk, och alla har vi olika sätt att hantera smärtan. Faktum är att denna smärta kan uppstå av många olika skäl. Det är dock många som väljer vad de ser som den snabbaste och enklaste lösningen: medicinering.

När huvudvärken uppkommer av okänd anledning är det dock ofta den enklaste, billigaste och säkraste behandlingen som rekommenderas: att dricka vattenDäremot kan huvudvärk som orsakas av spänning eller andra medicinska faktorer kräva annan behandling. Hur som helst är det alltid bra att förse kroppen med tillräcklig vätska.

Vätskebrist kan nämligen leda till såväl huvudvärk som andra symtom. Så man löser inte alltid problemet genom att ta Alvedon, ibuprofen eller andra antiinflammatoriska läkemedel. Har du ont i huvudet p.g.a. vätskebrist kan det i själva verket vara vattnet du sköljer ner värktabletten med, snarare än tabletten i sig, som gör att du upplever smärtlindring.

Huvudvärk kan orsakas av vätskebrist

Huvudvärk på grund av uttorkning

En huvudvärk som beror på uttorkning är en sekundär huvudvärk som uppstår när kroppen inte får tillräckligt med vätska. Smärtgraden varierar från relativt låg till nivåer jämförbara med migrän. Orsaken är att vi behöver rätt balans av vätska och elektrolyter för att kunna fungera.

Vår kropp förlorar under dagen vätska på olika sätt, exempelvis genom svettning och urinering. Därför kan vi drabbas av sådan huvudvärk när vi svettas eller när vi förlorar mycket vätska. Vätskeförlust kan uppstå vid intensiv träning eller vistelse i varma klimat. Naturligtvis kan vi även få den här typen av huvudvärk genom att vi helt enkelt dricker för lite vatten.

Oftast kan vi enkelt återställa vätskebalansen genom vårt intag av vätskor och vätskerik mat. Emellertid händer det att kroppen inte hinner ersätta vätskeförlusten.

När din kropp saknar vätska gör vätskeförlusten att din hjärna tillfälligt drar sig samman och krymper. Detta kan leda till att hjärnan lösgörs från skallen, vilket ger upphov till huvudvärk. Hjärnan återvänder till sitt normala tillstånd så snart vätskebalansen är återställd, och därmed upphör huvudvärken.

Symtom vid huvudvärk utlöst av vätskebrist

Huvudvärk som utlöses av vätskebrist kan vara dov, men den kan även vara intensiv, som vid migrän. Smärtan kan vara lokaliserad till fram- eller baksidan av huvudet; till vänster- eller högersidan; eller till hela huvudet.

Till skillnad från bihålehuvudvärk medför huvudvärk som utlöses av vätskebrist oftast inte tryck eller smärtor i ansiktet. Vanligen upplever man inte heller de nacksmärtor som är förknippade med spänningshuvudvärk.

Här är en lista på typiska symptom vid huvudsmärtor orsakade av vätskebrist:

  • Törst
  • Minskad urinmängd
  • Mörk urin
  • Förvirring
  • Yrsel
  • Trötthet
  • Muntorrhet
  • Minskad hudelasticitet
  • Lågt blodtryck
  • Ökad hjärtrytm

En del personer får endast ont i huvudet när de utsätts för stor vätskeförlust. De kan även erfara andra symtom, såsom minskad svettproduktion, feber, insjunkna ögon och skrumpen hud.

Förebyggande

Kroppens bästa skydd mot huvudvärk utlöst av vätskebrist är en sund vätskebalans. Om du ofta lider av huvudvärk kan denna förebyggande åtgärd bidraga till en betydligt förbättrad livskvalitet. Men hur mycket vatten bör du dricka för att hålla vätskebalansen? Temperatur, aktivitetsnivå och kroppsvikt är faktorer som avgör hur mycket du måste dricka varje dag.

Mobilappar erbjuder goda möjligheter att hålla koll på hur mycket vatten man dricker, och det finns många gratisappar att tillgå. Välj en app där du kan mata in kroppsvikt, aktivitetsnivå och temperatur för att beräkna hur mycket vatten du behöver. Om du håller koll på hur mycket vätska du dricker under dagen, kan du därmed förvissa dig om att du intar den rekommenderade mängden.

Huvudvärk kan du förebygga med sund vätskebalans

Andra orsaker

Spänning, dålig hållning och stress är andra faktorer som ofta bidrar till smärta i huvudet.  Regelbunden motion och avslappningsövningar är två utmärkta åtgärder för att förebygga och lindra huvudvärk. Personligen kan jag rekommendera ett alternativ som kombinerar båda behandlingsmetoderna – yoga!

Om din smärta är ihållande, ökar i intensitet eller blir outhärdlig ska du under alla omständigheter uppsöka vård för att få klarhet i orsaken till smärtorna. Oavsett varför du lider av den är det viktigt att gå till botten med problemet och att tänka på att läkemedel oftast bara lindrar symptomen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.