Emotionellt otillgängliga personer: experter på att undvika intimitet

Emotionellt otillgängliga personer: experter på att undvika intimitet
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Emotionell okunnighet är ett stort hinder i förhållanden. Oförmågan att relatera känslor kan stå i vägen för att skapa starka, hälsosamma och varaktiga relationer. Svårigheten med detta är faktiskt en stor utmaning för emotionellt otillgängliga personer.

Vissa bygger murar runt sina hjärtan för att undvika att känna sig sårbara medan andra flyr när intimiteten kommer på tapeten.

Dessa personer kan lida av emotionell omognad, och till och med kärlek kan bli ett hot för dem. Det innebär inte att de inte påbörjar relationer, men de tenderar att lämna dem eller stänga in sig själv när känslor börjar utvecklas. Det är som om de alltid har ett skal på ryggen som får agera tillflyktsort när de behöver det. Framförallt när en situation kräver emotionell intimitet.

Emotionellt otillgängliga personer är bra på att skapa avstånd, bygga murar och skärma av sig för att undvika intima band med andra. Oftast görs det undermedvetet. Därför är det så komplicerat att komma ut ur denna emotionella förvägran.

Vad är emotionellt otillgängliga personer?

Emotionellt otillgängliga personer verkar vara som alla andra. De har sina smaker, sina passioner, sina jobb, sin personliga historia, sina tillkortakommanden och givetvis sina dygderMen de saknar förmågan att identifiera och hantera känslorDe har förmodligen aldrig frågat sig själva hur de mår eller lyssnas på sin egen olycklighet.

Person i soluppgång

De är personer med en aura av emotionell kyla som inför minsta tillstymmelse till lidande måste fly. De är experter i att fly från obehag och har doktorsexamen i självbedrägeri. Samma sak sker när känslorna som flödar kring dem är för positiva. Kanske njuter de av det mer, men det åsamkar dem även ännu större rädsla, speciellt om det är relaterat till andra.

Genom att sätta stort emotionellt avstånd i sina relationer kan de ofta verka vara väldigt kalla personer, med lite intresse för vad som sker omkring dem. Det är faktiskt svårt för dem att etablera intimitet för att undvika att känna sig sårbara. På så sätt är emotionell kyla deras försvarsmekanism, sättet de tidigare lärt sig att skydda sig mot smärtan.

Detta är svårhanterliga personer

Att hantera dessa personer kan vara frustrerande och komplicerat, speciellt i romantiska förhållanden, eftersom emotionell intimitet nästan kommer vara omöjligt. När de konfronteras med smärta, sorg eller besvikelse kan de även känna sig upprörda, överväldigade eller ha en stark önskan att fly.

Som vi diskuterat tenderar emotionell otillgänglighet att visa sig undermedvetet. Dessa personer använder dock mycket av sin psykologiska energi till att undvika konfrontationer med sina känslor. På grund av detta kommer de endast kunna börja göra något åt saken när de blir medvetna om vad som sker.

Problemet är att deras försvarsmekanismer är så automatiserade att de kan kämpa hårt för att inte bli medvetna om sin sårbarhet.

Vad kan emotionellt otillgängliga personer göra för att avsluta cykeln?

Är det därför möjligt att belysa denna starka, emotionella blockad? Svaret är ja, men det är inte lätt. Allt beror på ens egen förståelse för hur svårt det är och nivån av förändring som måste genomföras.

Därför är det första steget medvetenhet. När du blir medveten om dig själv och låter dig uppleva allt som den emotionella världen erbjuder, kan du röra dig framåt. På så sätt kan smärta och rädsla, både från dig och från andra, visa sig med ärlighet. Men det kräver ansträngning.

“En av fallgroparna i barndomen är att man inte måste förstå något för att känna det. När sinnet väl kan förstå vad som har hänt är såret i hjärtat redan för djupt.”

-Carlos Ruiz Zafon-

Kvinna med hjärta

När den första interaktionen på emotionell nivå etableras och de har lärt sig att identifiera känslor, är nästa steg att utöva förmågan att välja hur man reagerar på olika situationer,  för att överge automatisering. Detta är ett av de mest kraftfulla verktygen för emotionellt otillgängliga personer.

Drabbade måste anstränga sig

Å andra sidan är det även viktigt att nämna att personer med emotionell otillgänglighet även måste ta hand om sig själva och utöva förståelse om de vill stanna vid din sida. De måste själva jobba med att agera på detta sätt, och framförallt att förstå anledningarna som får dem att stanna. Detta enligt Gabriella Kortsch, doktor i psykologi.

En annan viktig aspekt är att förstå att i denna typ av situationer handlar det inte om att beskylla partner, för denne kan ha olösta konflikter som måste adresseras, som den andra partnern rör upp till ytan.

Ibland kan en separation vara lösningen på problemet, eftersom vi inte kan tvinga den andra personen att förändras och bli någon denne inte är. Om man är ovillig att vara i ett förhållande så måste det ta slut. Detta för att undvika att vara i relationer som blir alltmer ohållbara.

“Tala så att jag kan känna dig.”

-Sokrates-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.