Ett äldre syskon: någonstans mellan kul och förebild

Ett äldre syskon: någonstans mellan kul och förebild
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 14 juni, 2018

Förändringar inom familjedynamiken är en stor grej. Scheman, måltider, roligheter. Och sedan har vi hur föräldrarna förändrar sitt fokus och distribuerar sysslor och ansvarsområden. De som har varit ett äldre syskon kommer veta vad vi pratar om här. Det är viktigt att tänka på allt detta från perspektivet hos ett barns om är mellan 8 och 10 år gammalt.

Det är vid denna tid, från 8 till 10 år, som barnen blir medvetna om att man kan känna två känslor på samma gång. Att känna sig arg för att någon precis har kommit och förändrat deras roll, men även glädje eftersom samma händelse för med sig positiva aspekter.

Deras emotionella ambivalens bör respekteras av de vuxna i deras liv. Hemligheten är att förklara dessa motsägelsefulla känslor och få dem att förstå att du förstår dem.

Mellan roligheter och förebilder

För föräldrarna verkar utmatningen ligga i att uppfostra en annan familjemedlem. Det finns dock en annan utmaning: att justera de förväntningar och ansvarsområden som den förstfödde har.

Det är en svår balans som ofta får det äldre syskonets liv att bli svårare. Känslan av att inte vara det enda barnet kan leda dem längs två olika stigar – likgiltighet eller överdrivet ansvarstagande – vart och ett med lika stora konsekvenser.

“Vilka konstiga varelser bröder är!”
Jane Austen

Pojke med yngre syskon

Exempelvis så kan de äldre syskonen ta sin roll med att ta hand om sitt syskon alltför allvarligt. De kan även börja spela moderns eller faderns roll då de inte är där, och möjligtvis så tävlar de med föräldrarna då de är där.

Men detta kan bli för pressande och få dem att känna att de inte kan begå misstag. Äldre syskon bör justera sig till sin nya roll och få ansvarsområden som går i linje med deras ålder. Det är förälderns jobb att vara rättvis.

Bandet mellan den yngste och ett äldre syskon

“Hur tog syskonen detta?” frågar vi då en bebis kommer in i familjen. Äldre syskon kan bli tjuriga, nervösa, avundsjuka, arga… Rutiner som är så viktiga för strukturen och den emotionella och akademiska utvecklingen hos barn kan ta en skarp vändning och måste byggas om.

“Då vi växer upp betedde sig mina bröder som att de inte brydde sig, men jag visste alltid att de såg efter mig och att de var där!”.
-Catherine Pulsifier-

Kvinnor som skrattar

Allt ansvar med att vara ett äldre syskon har även en positiv sida: lycka och att man känner sig fulländad. Det finns inget som detta obeskrivliga band. Att dela med sig av hemligheter, prata ut med varandra, uppleva nya saker tillsammans… det är vad det innebär att ha ett yngre syskon.

Det är viktigt att man lägger grunden för förtroende och omtanke. En broderskänsla eller systerkänsla kommer att uppstå och detta kommer gå långt utöver blodsbanden. Och relationen kan gå igenom förvandlingar genom åren, och då de växer så förändras banden.

Det viktiga är att åldersskillnaden blir mindre viktig allt eftersom och att syskonen även blir vänner.

“För den yttre världen så blir vi alla gamla. Men inte för ens bröder och systrar. Vi känner till varandra som vi alltid var. Vi känner till varandras hjärtan. Vi delar privata familjeskämt. Vi kommer ihåg familjefejder och hemligheter, sorg och glädje. Vi lever utanför tidens påverkan”.
-Clara Ortega-

Detta kanske intresserar dig
7 saker som sker när du är ett äldre syskon
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
7 saker som sker när du är ett äldre syskon

Att vara ett äldre syskon är att vara en vuxen, vilket de ibland tar på stort allvar och ibland inte, men det kommer alltid från hjärtat.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.