Fem av Antonin Artauds mest intressanta citat

Endast några av Antonin Artauds citat ger oss en glimt av hans tragiska tillvaro. Han var ett geni som ägnade sitt liv åt att skapa stor litteratur och vara inlåst på psykiatriska sjukhus. Många betraktar honom som den moderna teaterns fader.
Fem av Antonin Artauds mest intressanta citat
Elena Sanz

Granskad och godkänd av psykologen Elena Sanz.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Bara ett fåtal av Antonin Artauds citat ger oss en glimt av hans tragiska existens. Han var ett geni som spenderade sitt liv med att skapa utmärkt litteratur och vara inlåst på psykiatriska sjukhus. Många anser honom vara fadern till den moderna teatern.

Antonin Artauds citat är vackra. Antonin utforskade praktiskt taget alla litterära genrer, även om han blev mest känd som poet och dramatiker. Faktum är att han är känd som skaparen av grymhetsteatern.

Man kan säga att modern teater vilar på filosofin den här extraordinäre franske skribenten trodde på. Många av Antonin Artauds citat talar specifikt om teater, men också om mänskliga verkligheter som han upptäckte under sina svåraste tider.

När han var fyra drabbades Artaud av hjärnhinneinflammation. När han var nio år gammal dog plötsligt hans syster, vilket försatte honom i en sorgeprocess som han aldrig riktigt kom ur. Det var, kanske, en av de svåraste upplevelserna, som fick honom att bli en så djupsinnig skribent. Låt oss ta en titt på Antonin Artauds bästa citat.

“Vi dör inte för att vi måste dö; vi dör eftersom en dag, och inte för så länge sedan, var vårt medvetande tvunget att anse det nödvändigt.”

-Antonin Artaud-

1. Vad handlar livet om?

“Livet består av att bränna upp frågor.”

Detta är ett av Antonin Artauds vackraste citat. Han associerade livet med den essentiella okunskap som karaktäriserar det. Vi föds alla utan en aning, utan att veta någonting, och vi dör utan att ha besvarat mer än en bråkdel av frågorna som vi hade i åtanke.

Artaud refererar inte till okunskap från en intellektuell synvinkel. Det är därför han använder ordet “bränna”. Han representerar det okända med en brinnande låga. Vi vet inte exakt vart vi kommer ifrån, vart vi är på väg eller varför vi är här.

Fri man i solskenet

2. Betydelsen av verklig teater

“En verklig teaterupplevelse skakar sinnets lugn, frigör det komprimerade omedvetna och driver mot en sorts potentiell revolt.”

Det här citatet uttrycker hur Artaud verkligen kände för teatern. Han sade alltid att ord var onödiga eftersom det fanns andra mer effektiva sätt att kommunicera sina känslor och tankar. En av dem var uppenbarligen teatern.

Han älskade teatern och hatade filmen. Han såg det senare som “ofarligt gift”, negativt till sitt innersta väsen men utan att orsaka allvarlig skada. För Antonin Artaud var teatern det bästa sättet att uttrycka sig själv. Den skapades för att undervisa människorna om döden, lidandet och beslutsamheten.

3. Ett av Antonin Artauds citat om att vara

“Där det finns en obehaglig lukt av skit, finns det en lukt av att existera.”

Många av Antonin Artauds citat avslöjar en intensiv och nästan våldsam anda. Hans barndomssjukdom gjorde honom till en extremt nervös individ. Faktum är att han med tiden utvecklade paranoida illusioner på grund av detta.

Detta förklarar varför Antonin spenderade många år på psykiatriska sjukhus. Framförallt detta citat, även om det uttrycks på ett aggressivt sätt, avslöjar ett sant, rått budskap. Mänskliga varelser är inte bara sublima, de är också prosaiska och motbjudande.

4. Ordets språk

“Det har inte definitivt bevisats att ordets språk är det bästa möjliga språket.”

Antonin Artaud var väldigt intresserad av att lära sig allt om mystiska fenomen. Han var väldigt hängiven till religion under sin barndom och generellt under sin ungdomstid. Flera år senare kände han behov av att söka efter en ny sorts spiritualism, som ledde honom till att leva i samhället Tarahumara i Mexiko.

Hans särskilda syn på livet gjorde honom väldigt känslig för de mest subtila fenomenen. Han blev djupt involverad i Tarahumara-samhället, trots de språkliga barriärerna. Kanske belyser detta citat faktumet att orden bara är ett sätt att kommunicera och förstå dem runt omkring dig.

Antonin Artaud i närbild

5. Antonin Artauds citat om vikten av livserfarenheter

“Medgivet eller ej, medvetet eller omedvetet är det poetiska tillståndet, den överskridande upplevelsen av livet, vad allmänheten söker genom kärlek, brott, droger, krig eller revolutioner.”

Artaud var framför allt en utforskare av den mänskliga anden. Efter sin tid i Mexiko djupdök han i vissa esoteriska utövanden, såsom astrologi, tarot och numerologi. Hans besatthet av dessa ämnen ledde honom än en gång till ett tillstånd av extrem nervositet.

1938 deporterades han från Irland till Frankrike på grund av att ha “överskridit marginalitetens gränser”. Sedan spenderade han nio år på ett psykiatriskt sjukhus. Han led mycket under den här tiden. Alla dessa upplevelser bekräftade hans hat mot psykiatrin.

Antonin Artaud dog 1948 efter att ha undergått åtskilliga elektrokonvulsiva behandlingar som förstörde honom både fysiskt och mentalt. Tack vare en grupp vänner var han förmögen att spendera de sista tre åren av sitt liv långt från mentala institutioner.

“Jag själv spenderade 9 år på ett mentalsjukhus och har aldrig haft några självmordstendenser, men jag vet att varje samtal jag hade med en psykiater under morgonbesöket fick mig att längta efter att hänga mig själv eftersom jag var medveten om att jag inte kunde skära halsen av honom.”

-Antonin Artaud –


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Carrilho, C. (2015). La crueldad creadora de Antonin Artaud y sus implicaciones para la formación de profesorado.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.