Filofobi: rädsla för kärlek

Filofobi: rädsla för kärlek

Senaste uppdateringen: 18 mars, 2022

Det finns många typer av fobier, såsom emetofobi, rädsla för att kräkas; fagofobi, rädsla för att äta eller svälja; gynofobi, rädsla för kvinnor; och nyktofobi, rädsla för mörkret. Men en av de mest intressanta och okända rädslorna är filofobi. De flesta upplever kärlek som en hoppfull upplevelse som fyller en med liv och optimism. Men för personer som lider av denna åkomma är så inte alls fallet. Tvärtom upplever de en rädsla för kärlek.

Hur yttrar sig denna rädsla för kärlek?

Filofobi är en ångestsjukdom (från grekiskans filo, som betyder kärlek, och fobi, som betyder rädsla) vars namn betyder “rädsla för kärlek”, och även om de exakta orsakerna är okända så verkar det som om den kan vara kopplad till tidigare kärleksförhållanden som har lämnat ett smärtsamt märke på individen. Det kan röra sig om en skilsmässa eller ett smärtsamt uppbrott som upplevdes på ett traumatiskt sätt. Det kan också handla om att man vant sig vid att leva ensam under lång tid. Därmed kan man känna sig skrämd av den nya situationen.

Det kan till och med uppstå på grund av att man lidit brist på tillgivenhet under barndomen. De drabbade själva hävdar att “situationen överväldigar dem”. Detta får dem att uppleva otyglad rädsla, som hindrar dem från att påbörja nya förhållanden. När de känner att de håller på att förälska sig, drunknar de i panik och avfärdar situationen, vilket ofta förbryllar motparten.

Problemet är att personer med filofobi inte kan undvika att bli nervösa när de ställs inför personer de är attraherade av. Yrsel, kräkningar, illamående, skakningar, panikattacker och en önskan att fly är några av de vanligaste symptomen, men det skiljer sig givetvis från person till person. Tanken på dessa symptom får personen att inte vilja något annat än att bli av med situationen så snabbt som möjligt. Filofoben vägrar alltså att genomleva ett av livets mest tillfredsställande upplevelser: att förälska sig och uppleva kärlek.

Hur agerar filofoben inom området kärlek? Personer som lider av filofobi tenderar att söka efter brister hos personerna de är attraherade av. De tenderar att söka efter omöjlig kärlek eller välja personer som de i förväg vet kommer överge dem… Allt för att rättfärdiga för sig själva och andra att om de inte är med någon, är det för att de inte kan hitta rätt person.

Finns det någon behandling?

Specialister rekommenderar att det första man gör är att erkänna att man lider av filofobi. Man bör konfrontera situationen utan att fly – leva i nuet utan att tänka på framtiden. Att lära sig att risker är en del av livet, att varje kärleksförhållande är unikt och oersättligt samt att vi missar unika upplevelser. Att konsekvenserna normalt sett är mycket mindre allvarliga än vi föreställer oss eller att det finns stadier i livet, och att kärlek nu har knackat på och vi måste öppna. Och att vara medvetna om att kärlek kanske eller kanske inte varar livet ut, men att det roliga vi haft inte kan tas ifrån oss eftersom personen ifråga är värd smärtan. Dessa är nycklarna till att tackla filofobi. Det är viktigt att vara öppen med problemet utan skam eller rädsla, samt att uppsöka en psykolog om vi inte kan lösa situationen själva.

Man kan endast njuta av livet genom att leva det. Om vi bara sitter i väntrummet kommer vi nämligen aldrig uppleva något, varken bra eller dåligt. Om vi lyckas övervinna vår filofobi kommer vi bli mycket nöjdare med oss själva. Vår självkänsla kommer därmed växa och vi kommer förmodligen vara lyckligare. Att övervinna barriärer gör oss starkare och modigare.

Bild från denetalia_maroz.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.