För att komma över uppbrottet, ändra din mentalitet

För att komma över uppbrottet, ändra din mentalitet

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

När ett par gör slut, kommer separationsprocessen inte precis att vara trevlig. Men vissa personer kan snabbt resa sig igen och komma över uppbrottet och gå vidare. Andra hänger kvar i detta under åratal efter att man har gjort slut, vilket skadar chanserna att lyckas med nya relationer. Vad är skillnaden mellan de två? En förändrad mentalitet.

Efter att du har gjort slut kan du känna dig ledsen, arg eller rädd för att vara ensam. Du kanske även blir besatt av ditt ex och känner dig svartsjuk på personen som denne är med nu. Eller så kanske du känner dig otillräcklig, oattraktiv och ovärdig kärlek.

Detta kanske låter ledsamt och patetiskt, men det är ganska normalt. Faktum är att forskning har visat att ett uppbrott kan få dig att se dig själv och andra på ett mer negativt sätt. Du kommer även att vara mindre benägen att påbörja en ny relation, och när du gör det så kommer risken för att detta blir ett ohälsosamt förhållande att vara ganska så stor.

Förändra din mentalitet för att komma över uppbrottet

En grupp forskare från Stanford University analyserade effekterna av personers historia med att bli bortstötta och psykologiskt välmående samt förmågan att anpassa sig till situationen.

Efter ett uppbrott kommer de flesta personer att försöka förstå vad som har hänt. De kommer fråga sig själva varför detta hände, om det var deras fel, eller vilka chanserna är för att de ska hitta en ny kärlek i framtiden. Det sätt som du svarar på dessa frågor kan antingen hjälpa dig att hantera situationen eller så kommer detta att göra dig mer sårbar för psykologisk skada.

Öga

Enligt forskarna så ser vi andra personer som källor för information angående oss själva. Om vi då blir bortstötta av någon som vi tror känner oss så kan detta vara speciellt förödande.

Men folk har olika synsätt gällande hur mycket de kan växa och förändras. Personer som ser sina personligheter som statiska och att de inte kan förändras, eller som med andra ord har en fixerad mentalitet, kommer antagligen att relatera uppbrottet till negativa aspekter av sig själva. De historier som de berättar om uppbrottet kommer att belysa deras egna brister.

Å andra sidan kommer personer som ser sina egenskaper som dynamiska, som har en mentalitet för utveckling, att berätta mindre skadliga historier om uppbrottet. De har därför en större förmåga att se detta som ett tillfälle för utveckling nästa gång.

Inom olika studier har forskare funnit att deltagare med en fixerad mentalitet hade större benägenhet att relatera uppbrottet till sina egna giftiga personligheter och negativa attribut, vilket kan ge dem problem i framtida relationer.

Vad du kan göra för att förändra din mentalitet

För att komma över ett uppbrott på ett hälsosamt sätt är det viktigt att du ändrar din attityd och utvecklas mot en mentalitet av utveckling. För att lyckas bör du göra följande:

Analysera anledningarna till uppbrottet, men utan att ta på dig onödig skuld

Inom alla relationer har alla involverade personer sitt ansvar för de problem som uppkommer, inkluderat kärleksrelationer. Ta din del av skulden, men undvik att bli ett offer.

Att ta mer ansvar än vad du förtjänar kommer inte att göra dig bättre eller lösa något. Detta kommer snarare att förstöra din självbild och göra det svårare för dig att ha hälsosamma relationer i framtiden.

Leta efter de personliga defekter som har skapat problemet.

Det finns många personliga faktorer som kan skapa en konflikt som resulterar i ett uppbrott. Det är viktigt att veta vad som gick fel och till vilken grad det kan undvikas eller förändras i framtiden.

Inse att uppbrott är vanliga

Trots den smärta som du känner över uppbrottet, kom ihåg att du inte är den enda personen som har avslutat en relation. Du är inte den enda personen som har blivit sviken. Du är inte den enda personen som har fått göra slut med sin partner. Oavsett hur mycket smärta du känner så kan du komma över det precis som så många andra har gjort.

Gråta

Hitta något positivt som du kan lära dig av upplevelsen

Du lär dig mycket efter ett uppbrott, men oroa dig inte för mycket över negativa saker. Relationen har även erbjudit dig många bra saker, så fokusera inte bara på det negativa. Du kan lära dig från det negativa när det kommer till att hitta lösningar, men om du bara fokuserar på detta så kommer du att sjunka ner i pessimism och rädsla, vilket kommer att försvåra framtida relationer.

Oavsett hur det gick till så finns det alltid hopp efter ett uppbrott. Du kanske inte kan rädda relationen, men du kan rädda dig själv. Det finns så många cykler i livet och kärlek är en av dem. Att försöka hålla fast vid en relation som har tagit slut kommer bara att öka känslan av att man drunknar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.