Föräldrar som tappar tålamodet med sina barn

Föräldrar kan tappa tålamodet med sina barn av många olika skäl. Situationer som minskar en persons vilotid ökar vanligtvis dennes irritabilitet och känslomässiga instabilitet.
Föräldrar som tappar tålamodet med sina barn
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 maj, 2021

Föräldrar tappar ofta tålamodet med sina barn, vilket kan vara riktigt skadligt för de små. Det är sant att de flesta föräldrar inte gör det med avsikt eftersom de verkligen älskar sina barn och bara vill det bästa för dem. Tyvärr utesluter det ena inte det andra. Speciellt när du blir förälder utan att ha löst några av dina egna känslomässiga problem. Men även när du saknar adekvata strategier för att kringgå situationen när den sker.

Det är vanligt att brist på tålamod med barn leder till ett orättvist beteende som föräldrarna senare ångrar. Således skapar de förvirring hos sina barn och, hur konstigt det än kan tyckas, så stimulerar detta ofta de beteenden som är de mest oacceptabla hos föräldrarna.

Detta händer främst med mindre barn, men det förekommer även ofta med tonåringar. Vad utlöser denna brist på tålamod med barn? Hur gör man för att lösa det? Fortsätt läsa för att ta reda på mer!

Istället för att behandla ditt barn så som du behandlades, behandla dem med samma kärlek och uppmärksamhet som du ville ha från dina föräldrar när du växte upp.

-Jonathan Anthony Burkett-

En kvinna överväldigad av sina barn

Varför tappar föräldrar tålamodet med sina barn?

Kort sagt, denna brist på tålamod mot barn indikerar latent ilska, antingen mot dem eller vad de representerar. Med andra ord är otålighet en manifestation av något djupare och genererar ett tillstånd av missnöje, frustration och obehag.

Anledningarna till denna brist på tålamod kan bero på följande:

 • Brist på tydlighet i rollfördelningen. Det inträffar när en person blir förälder utan att vara medveten om vad detta faktiskt innebär. De flesta tror att det är något som kommer naturligt. Således tror de att det inte är något de kan förbereda sig för i förväg. Detta är felaktigt.
 • Föräldraskap är ett hinder för förverkligandet av individuella mål. Ofta vill man göra saker som man inte kan göra för att man måste vara en förälder. Således börjar man betrakta föräldraskapet som en börda.
 • Förhållandet med den andra föräldern är inte bra och barn, utan eget fel, är ofta en källa till konflikt mellan dem. I denna mån kan en förälder eller båda två börja uppfatta dem som ett hinder för njutningen av deras romantik.
 • Människor som uppfostrats av våldsamma föräldrar, eller sådana som misskött dem på andra sätt, tenderar att upprepa liknande mönster om de inte har konfronterat dessa och fått läkning.
 • Finns det problem med impulskontroll så kan det förekomma tillfällen då problemet är att det inte finns någon förståelse och kontroll över ens egna känslor. Detta manifesterar sig inte bara som otålighet med sina egna barn utan även i vardagen.
 • En förälder kan omedvetet avvisa ett barn. Det betyder inte att de är monster, det är snarare så att de inte har accepterat sitt moderskap eller faderskap av någon anledning. Många av dem älskar verkligen sina små.

Varför tappar människor sitt tålamod?

Bristen på tålamod med barn är ett symptom och måste ses som sådant. Detta betyder att det inte är bristen på tålamod i sig själv som ska lösas, utan huvudsakligen vad som ligger bakom det. Att identifiera orsaken innebär att man måste reflektera och vara ärlig mot sig själv.

En bra utgångspunkt är att börja med att tänka på orsakerna som motiverat föräldrarna att vara just detta. Det är inte alltid resultatet av en plan och det händer inte alltid vid den lämpligaste tiden. Som du kan förstå kan detta vara ursprunget till intolerans mot den personen (barnet) som existerar och kräver en plats i sina föräldrars liv.

Det är också viktigt att reflektera över tillståndet på relationen mellan föräldrarna och deras framväxande mönster. Var kommer de ifrån? Vad är deras grund? Fungerar de verkligen?

En man och en pojke som skriker på varandra

Tips för föräldrar som tappar tålamodet med sina barn

Självintrospektion är viktigt eftersom det är det enda sättet genom vilket du komma till botten med denna ilska. Du bör dock överväga att vidta vissa åtgärder för att mildra din brist på tålamod med dina barn under tiden.

Försök med följande när du känner att du är på väg att tappa tålamodet:

 • Prata eller agera inte när du är arg eftersom det bara leder till att du gör misstag. Således är det bättre att räkna till tio än att göra eller säga något förhastat.
 • Det är viktigt att acceptera att det knappast kommer att finnas stunder då du har en absolut kontroll över situationen under dina barns uppfostran. Detta beror på att många verkligheter inte uppfyller förväntningarna, så hantera detta först och skippa därmed allt drama.
 • Be om hjälp om du upplever föräldraskapet som en börda som överflödar din energi. Prata med din partner, dina vänner eller med en utomstående.
 • Observera och var medveten om de situationer och anledningar som utlöser din ilska tillsammans med barnets beteende i detta avseende.

Slutligen är det viktigt att prata med din partner och komma överens om riktlinjerna för att uppfostra dina barn samt fördelningen av era uppgifter. Du måste också lära dig relevanta strategier för att uppfostra dina barn på bästa sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Elias, M. J. (2014). Educar con inteligencia emocional: Cómo conseguir que nuestros hijos hijos sean sociables, felices y responsables. DEBOLS! LLO.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.