Vad händer när en far överger ett barn?

Vad händer när en far överger ett barn?

Senaste uppdateringen: 28 augusti, 2023

Det är tyvärr många barn som växer upp i denna värld utan att ha en far närvarande. Andelen pappor som överger ett barn är fortfarande väldigt hög. För vissa är anledningen sociala problem som arbetslöshet och fattigdom. För andra är kulturen den största faktorn: i vissa omgivningar ses det som relativt normalt att fadern överger ett barn.

Det verkar finnas en stark koppling mellan oplanerade graviditeter, speciellt i tonåren, och att pappan överger familjen. Om du kombinerar detta med ett typiskt macho-beteende så blir den sorgsna utgången att många män inte anser det vara något negativt att överge sina barn.

“Överge lägret, påbörja kriget.”

-Anonym-

Det stämmer att en människa kan växa och mogna utan att ha en far vid sin sida, men det stämmer även att den som har en har bättre möjligheter i livet. Och det finns även fall där faderns frånvaro blir en börda som har en stor påverkan på barnets existens.

Varför behöver vi en far och en mor?

Psykoanalysen menar att moderns kärlek är både stark och allomfattande. Modern har en komplett påverkan på sitt barns liv. Hon är allt. Hon har kontroll över det stora och det lilla, det triviala och det viktiga. Modern är barnets värld, det universum som barnet rör sig i. Det finns ett totalt beroende från början av barnets liv.

Mamma och dotter

Detta starka band mellan en mor och hennes barn verkar fortsätta allt som tiden går. Barnet vet att det är beroende av henne och underkastar sig henne. Hennes kärlek till barnet är ovillkorlig och detta ger barnet en säkerhet.

Många av oss har haft turen att även ha en far vid vår sida. Det finns som tur är även en värld bortom modern. Fadern är en värld som modern inte har full kontroll över. Han är en annan sida av hennes verklighet. En tredje person som kommer för att reglera denna relation av absolut beroende.

Han representerar gränserna för det där ömsesidiga beroendet mellan modern och barnet. Symboliskt sett är han lagen. Han är även den plattform där vi lär oss att världen inte kommer anpassa sig efter oss, utan snarare raka motsatsen.

Olika sätt som en pappa överger ett barn

Precis som det finns många sätt att följa med ett barn så finns det många sätt att överge ett barn. Den frånvarande fadern är den som lämnar modern fysiskt och psykologiskt och som låter henne uppfostra barnet själv. Han försöker ofta slippa ekonomiska skyldigheter rörande barnet, han undviker uppgifter i hushållet och han bryr sig inte om vad som händer med barnet.

Det finns även fäder som lämnar barnen emotionellt, men inte fysiskt. De känner att barnen är moderns problem. De är där, men de anser inte att de är ansvariga för att uppfostra barnen. De pratar inte med dem och spenderar inte tid med dem, och de har ingen uppfattning om hur deras liv går. De betalar bara räkningarna och tar några beslut då och då som är bekväma för dem. De behöver inte interagera alls med de små.

Ledsen flicka vid bord

Det finns även de som inte försvinner emotionellt, men som inte är där fysiskt för sina barn. De kan ha startat en annan familj eller så har de bara flyttat. De försöker dock hålla sig uppdaterade kring hur det går för barnen. De kan aldrig spendera så mycket tid som de skulle vilja med dem, men de har dem i sina sinnen och sina hjärtan.

Olika konsekvenser av att en pappa överger ett barn

Varje form av övergivning av ett barn har sina egna konsekvenser. När det kommer till den helt frånvarande fadern löper konsekvenserna mellan allvarliga och väldigt allvarliga. Om fadersfiguren byts ut, även delvis, kommer den negativa effekten att minskas. Om detta tomrum inte fylls kommer minnena av frånvaron att bli förfärliga.

Att inte ha en tredje person i moder-barn-relationen kommer göra det väldigt svårt för barnet att anpassa sig. Barnet kommer antagligen ha problem med att vidga sina horisonter och lita på sina egna förmågor. Barnet kommer känna sig utestängt och ha ett stort emotionellt hål.

Det är inte bra att modern försöker vara “far och mor på samma gång”. Oavsett hur mycket hon försöker så kommer hon aldrig kunna ersätta den far som det finns ett så stort behov av.

Bild som illustrerar hur en pappa överger ett barn

När en far överger ett barn får barnet det svårt att anpassa sig till världen och verkligheten. Barn som överges av fäder löper även risk för att bli rädda för att bli för emotionellt beroende av andra människor. Och de kan bli personer som själva börjar överge andra. Om de är flickor kommer de antingen ha svårt att lita på män, eller så kommer de lita på dem för mycket och det kommer sluta med att de går igenom samma situation igen, där de återigen blir övergivna.

När personen bara blir delvis övergiven är konsekvenserna mindre synliga. Samma egenskaper finns där men de är inte lika klara och till en viss grad så syns de inte. I vilket fall som helst kommer den frånvarande fadern att öppna ett djupt emotionellt sår, speciellt under de första åren av livet. Gapet kommer aldrig fyllas och avtrycket av hans frånvaro kommer bli svårt att radera.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.