Att vara mamma är att ha hjärtat utanför kroppen

12 februari, 2016

Man lär sig inte att vara mamma i skolan, och ej heller från böcker. Det är något som utvecklas inom en. Man lär sig att känna av vad som är bra och dåligt, och man får en styrka som man inte trodde fanns där.

Att vara far, morfar/mormor eller faster/farbror är också något som gör att man upptäcker en del av sin essens. Det är fantastiskt. Men bandet mellan barnet och dess mamma är något alldeles unikt.

Att vara mamma är att ge en kärlek som du inte visste existerade. Och även då varje kvinna kan göra detta vet du att din erfarenhet är unik, att du känner dig mycket mer levande och att du varje dag kommer att förvånas av både stora och små saker…

Att vara mamma är ett äventyr som är värt det varje sekund

Då en kvinna har ett barn i sina armar kommer det att skapas en liten pakt mellan henne och hennes barn. Med en låg röst lovas det att hon ska göra allt för att detta barn ska växa upp som ett glatt barn, att hon ska skydda det mot allt ont och även fortsätta skydda det under livets gång.

Med detta barn har ditt hjärta vuxit, och med detta din förmåga att älska. Det är en unik och kraftfull kärlek som kommer att göra att du kan förlåta det som andra inte kan förlåta och att det inte spelar någon roll hur många nätter du måste vara vaken i mörkret då de är sjuka eftersom de i sig är ett ljus i mörkret för dig…

De kommer bara att vara barn en gång i livet, men du kommer alltid att vara mamma. Och detta är något som du förstår och du förstår vad detta implicerar. Ansvaret. För att vara mamma, och att vara pappa, är ett äventyr som alltid är värt besväret.

Att vara mamma: ett osynligt band som ger näring, utbildar och frigör

Mor och dotter

Människor beskriver mammarollen på olika sätt. För vissa var det planerat redan från början. För andra var det något som först kom som en blixt från klar himmel, men där man sedan accepterade barnets roll i ens liv.

Att vara mamma innebär att man är bunden till sina barn med en osynlig tråd, som inte kan klippas av.

Om det finns något som förenar många föräldrar så är det rädslan för att misslyckas. Många tänker på de fel som ens egna föräldrar gjorde, och att detta inte är något som man vill ska upprepas:

  • Ett avstånd som gjorde att vi inte kunde etablera en relation med dem.
  • Man känner av ärr från barndomen som man inte vill ska upprepas: brist på erkännande, osäkerhet, kritik etc.
  • En auktoritär stil från föräldrarna, där det inte fanns förståelse utan bara kyla.
  • Eller så var föräldrarna överbeskyddande, något som kan hindra den personliga utvecklingen.

Det finns såklart ingen perfekt handbok för att vara mamma eller pappa, men det vi bör förstå är att det inte handlar om att vara en perfekt mamma, det handlar helt enkelt bara om att ”vara mamma”, och därmed applicera dessa principer.

Mor och dotter

Du följer barnen under livets gång, hjälper dem att lära sig vad som betyder något och att bli glada och fria individer

Om det finns något som varje mamma önskar sina barn, så är det att de ska bli lyckliga. Det är därför viktigt att man redan från början utvecklar en stark relation.

  • Barn behöver känna att de har en stark relation med föräldrarna under de första åren. De kommer därför att kunna känna sig älskade och deras första sociala upplevelse blir då familjen.
  • Ett barn som känner sig älskat och uppskattat i familjen kommer att känna sig säkrare när det senare ska upptäcka världen.
  • Att vara mamma innebär att du erbjuder dina barn essentiella värderingar: respekt för sig själv och andra, kärlek, förståelse, empati, frihet, respekt för naturen, ödmjukhet…

Att vara mamma innebär först och främst att man ska främja barnens lycka, men även att hjälpa dem att bli fria, mogna och kapabla att ge lycka åt andra.

Kärleksfulla band som inte dömer, och som varken lämnar barnen eller kontrollerar dem

Det finns mammor som blir förvånade över sina barns personlighet eftersom de hade önskat att de hade påmint mer om dem själva. De dömer dem och skäller på dem med hög röst framför andra.

Barn är inte kopior av sina föräldrar, barn är fria varelser med egna drag och unika behov som de vuxna bör förstå och uppmuntra, så att de kan guida dem till lycka.

Att vara mamma innebär också att acceptera hur våra barn är, för att vi på bästa sätt ska kunna guida dem. Därefter lär vi dem att bli självständiga genom att ta ansvar.

Vara mamma

Det är inte enkelt att vara mamma, men det är ett livsprojekt där det band som du skapar med dina barn alltid kommer att vara en källa som gör dig stark, för allt är värt besväret när man gör det med kärlek.

Bilder av Claudia Tremblay.