53 fraser för att be om förlåtelse och reparera tidigare misstag

Följande fraser kommer att hjälpa dig att be om förlåtelse, sluta fred med det förflutna och blicka mot framtiden utan svåra känslor. Anteckna!
53 fraser för att be om förlåtelse och reparera tidigare misstag

Senaste uppdateringen: 28 april, 2024

Ibland är det svårt att hitta de rätta orden för att berätta för någon att du är ledsen, så det är alltid bra att känna till några fraser som kan hjälpa dig att be om förlåtelse. Behovet av att rätta till misstag är något som vi alla upplever, men det är viktigt att göra det rätt.

Att be om förlåtelse är inte så enkelt som att säga “Jag är ledsen.” Icke-verbalt språk, känsloregistret, måste åtfölja orden så att den andra personen känner att du är uppriktig. Nu när vi har klargjort allt detta, låt oss titta på några rekommendationer för att be om ursäkt i olika situationer.

Hur ska en ursäkt vara för att vara giltig?

Innan vi går vidare till fraserna vill vi säga några ord om hur en ursäkt ska vara för att den ska vara giltig. Som vi nämnde är både verbalt språk och kroppsspråk viktigt. Därför bör du inte bara vara uppmärksam på dina ord utan också på ditt tonfall och ditt uttryck.

Nyckeln är att använda självsäkerhet – förmågan att uttrycka att du gjort något fel, men inte på ett aggressivt sätt som gör den andra parten arg. Tonvikten ligger på dina handlingar och hur den andre kände.

Om man istället lägger all vikt vid den andres attityd så tolkas detta som en beskyllning. Då är det mer sannolikt att ursäkten tolkas som ett angrepp och inte leder till gottgörelse. Här är grunden för att få förlåtelse.Fraser för att be din partner om förlåtelse

Att bygga ett solitt förhållande är ingen lätt uppgift. Du måste övervinna många hinder för att uppnå och behålla harmoni och intimitet på lång sikt. En del av processen inkluderar dessutom att förlåta. Dessa fraser för att be om förlåtelse kommer att ge dig en uppfattning om hur du ska gå till väga.

 1. “Det finns ingen kärlek utan förlåtelse, och det finns ingen förlåtelse utan kärlek.” (Bryan H. McGill)
 2. “Starka relationer byggs med mycket kärlek, tålamod, förståelse och förlåtelse.” (Latika Teotia)
 3. “Kärlek är att hålla ihop trots bråk och gräl, och att kämpa för att saker ska bli bättre.”
 4. “Kärleken vi har till varandra är större än våra meningsskiljaktigheter, men detta rättfärdigar inte min dåliga attityd.”
 5. “Att be om ursäkt betyder inte alltid att du har fel och den andra personen har rätt. Det betyder bara att du värderar ditt förhållande mer än ditt ego.” (Mark Matthews)
 6. “De misstag jag har gjort har hjälpt mig att inse att du är vid min sida. Därför kommer jag att anstränga mig mer för att vara den partner du förtjänar.”
 7. “Ett perfekt förhållande är inte ett där två perfekta människor är tillsammans, utan ett där två ofullkomliga människor lär sig att hantera sina olikheter.”
 8. “Om jag kunde gå tillbaka i tiden skulle jag göra det, men jag kan inte. Det enda jag kan göra är att kämpa för vår framtid, men jag behöver din förlåtelse.”
 9. “Skjut aldrig upp reparationen av en relation du värdesätter. Om förlåt måste sägas, säg det nu. Morgondagen är inte garanterad för någon av oss.” (Toni Sorenson)
 10. “I det här ögonblicket kanske mina ord inte är meningsfulla. Ändå ville jag inte missa tillfället att berätta hur ledsen jag är för mitt beteende. Jag hoppas att du kan förstå.”

Fraser för att be en vän om ursäkt

Bandet du har med en vän är ett av de närmaste och starkaste. Men ibland skakas detta förtroende. Följande fraser påminner oss om att det är möjligt att återupprätta en vänskap genom att be om förlåtelse.

 1. “Mitt misstag var en olycka, men vår vänskap är det inte. Förlåt mig.”
 2. “Förlåtelse handlar inte om att glömma. Det handlar om att släppa taget om en annan persons hals. (William Young)
 3. “Det största misslyckandet i det här livet är att krossa hjärtat hos en nära vän. Jag är ledsen för allt jag gjorde fel.”
 4. “Jag vill inte att du ska ge mig din förlåtelse, för jag vill förtjäna den genom att visa dig hur ledsen jag är.”
 5. “Det bästa rådet en vän gav mig var att lära mig att förlåta, för någon gång kommer jag att göra ett misstag.”
 6. “Den som skyler vad som är brutet, han vill främja kärlek, men den som river upp gammalt, han gör vänner oense.” (Ordspråksboken 17:9)
 7. “En vän är en som ber om ursäkt när denne har fel, men också en som säger till när du har gjort ett misstag.”
 8. “En bruten vänskap som lagas genom förlåtelse kan vara ännu starkare än den en gång var.” (Stephen Richards)
 9. “Jag är kanske inte lika smart som du, men jag är smart nog att inse att jag sårat en vän.”
 10. “Du äger en mycket speciell plats i mitt hjärta, och jag vill inte förlora dig. Jag är verkligen ledsen.”

Fraser om förlåtelsens befriande kraft

Att be om förlåtelse är inte bara något vi gör för att försona oss med en annan person. Förlåtelsen har i sig en befriande och läkande kraft för den som ber om den. Genom att förlåta ser vi på det förflutnas spöken utan att skämmas och lär oss av dem. Låt oss titta på några fraser relaterade till denna förmåga.

 1. “Förlåtelse är att kunna gå tillbaka till det förflutna och komma ut oskadd.” (Ciruelle)
 2. “Den som är oförmögen att förlåta är oförmögen att älska.” (Martin Luther King)
 3. “När jag förlåter gör jag det för att jag bryr mig, inte för att det är rätt sak att göra.” (Amanda Vega)
 4. “När vi förlåter, är slaven vi befriar oss själva.” (Edward Hallowell)
 5. “Förlåtelse är att vägra att kontaminera framtiden med det förflutnas misstag.” (Craig Lounsbrough)
 6. “Förlåtelse är en tyst gåva som du lämnar vid dörren till dem som har kränkt dig.” (Robert Enright)
 7. “Att förlåta är den högsta, vackraste formen av kärlek. I gengäld kommer du att få oändlig frid och lycka. (Robert Muller)
 8. “Genom att förlåta blir vi fria att förnya oss och öppna den glädjefulla gyllene dörren till överflöd.” (Debasish Mridha)
 9. “Förlåtelse är värdet av de modiga. Endast den som är stark nog att förlåta ett brott vet hur man älskar. (Mahatma Gandhi)
 10. “Bli lycklig genom att förlåta eller glömma eller göra båda, men vi kan inte vinna någon lycka genom att hysa agg.” (Dinesh Kumar Radhakrishnan)
 11. “När du först förlåter är det som att släppa taget om ett varmt strykjärn. Det finns en första smärta, och ärren kommer att synas, men du kan börja leva igen.” (Stephen Richards)
 12. “Vi behöver alla få förlåtelse av andra, så vi måste alla vara redo att förlåta. Att be om och ge förlåtelse är något som är djupt värt var och en av oss. (Johannes Paulus II)

Fraser för att be om förlåtelse mellan förälder och barn

Relationer mellan föräldrar och barn är ibland komplicerade. I det här avsnittet kommer vi att ta upp fraser som vi som barn kan använda för att be om förlåtelse från våra föräldrar eller, tvärtom, för föräldrar att be om förlåtelse från sina barn. Det finns inget fel som kärlek inte kan rätta till.

 1. “Jag är kanske inte det bästa barnet, men du förtjänar den bästa ursäkten.”
 2. “Du har alltid accepterat mig som jag är utan att förvänta dig något tillbaka. Jag kommer att ändra min attityd.”
 3. “Ingen känner mig som du gör, så du vet att min ursäkt är helt uppriktig.”
 4. “Det finns saker som vi inte väljer. Min största lycka i livet är att ha en förälder som är lika förstående som du.”
 5. “Jag vet att du sätter gränser för mig för att du älskar mig. Det är därför jag måste be om ursäkt för att jag har överträtt dem.”
 6. “Du har alltid strävat efter att vara den bästa föräldern någonsin. Jag är inte det bästa barnet, men jag är den som uppskattar dig mest.”
 7. “Du ansträngde dig för att fylla mig med kärlek och tillgivenhet, och allt jag har gjort är att fylla dig med oro. Jag är hemskt ledsen.”
 8. “Min enda avsikt var att göra dig stolt över mig, men istället gjorde jag tvärtom. Förlåt mig.”
 9. “Som förälder är det enda du vill att jag ska vara lycklig, och som barn vill jag att du ska vara stolt över mig. Det jag gjorde var inte i linje med det. Snälla förlåt mig.”
 10. “En förälder är någon som stöttar dig när du gråter, som skäller ut dig när du bryter mot reglerna, som lyser av stolthet när du lyckas och som tror på dig när ingen annan gör det.”

Fraser för att be om ursäkt för din inställning till andra eller till dig själv

En av de svåraste sakerna att göra är att be dig själv om förlåtelse, antingen på grund av den attityd du har haft mot andra människor eller för att du är för självkrävande. Du måste be dig själv om ursäkt för dina misstag och förlåta dig själv så att ditt förflutna inte förföljer dig i framtiden. Anteckna dessa fraser:

 1. “Den största kärlekshandlingen är att veta hur man förlåter sig själv.”
 2. “Hur olycklig är inte den som inte kan förlåta sig själv.” (Publilio Syrus)
 3. Ego och stolthet skrattar åt ursäkter. Ödmjukhet accepterar förlåtelse.”
 4. “Jag förlåter mig själv för att befria mig från bördan av tvivel, skam och skuld.”
 5. “Att förlåta sig själv är modigt. Att förlåta andra är förnuftigt.”
 6. “Förlåtelse förändrar inte det förflutna, men det har kraften att skapa en bättre framtid.”
 7. “Jag förlåter mig själv för att jag älskar mig själv, och jag är inte villig att stanna kvar i det förflutna.”
 8. “Om du inte har förlåtit dig själv för något, hur kan du då förvänta dig att kunna förlåta andra?” (Dolores Huerta)
 9. “Den som inte har lärt sig att förlåta sig själv kommer inte att kunna förlåta andra.” (Eduardo Alighieri)
 10. “Vi är menade att förlåta alla, och alla inkluderar oss själva.” (Denis Waitley)
 11. “Om jag var tvungen att be någon om ursäkt så skulle det vara jag, för alla gånger jag inte försvarade mig när andra behandlade mig illa.”


Utöva magin med förlåtelse för andra och för dig själv

I processen att bygga en sund relation med en annan person eller med dig själv kommer du att gå igenom svåra tider. Det viktiga är att inte undvika dem utan att möta dem med mod, vilket är synonymt med att kunna erkänna misstag och be om förlåtelse för dem.

Dessa fraser bidrar till att uppnå detta mål, men det är inte bara en fråga om vad som sägs utan hur det sägs. Dina ord bör åtföljas av en ton i rösten, gester, hållning och uppriktighet som visar på sann ånger.

Om denna aspekt är svår för dig är det bäst att prova det framför en spegel. På så sätt får du omedelbar feedback om hur andra ser dig. Med allt detta i åtanke har du tillräckligt med verktyg för att börja utöva denna färdighet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.