Föräldrar som invaliderar kan orsaka psykiska problem hos barnen

Föräldrar som invaliderar sina barns känslor och som kritiserar och hindrar uppbyggnaden av deras identiteter, är ofta orsaken till uppkomsten av mycket invalidiserande kliniska tillstånd, såsom borderline personlighetsstörning i vuxen ålder.
Föräldrar som invaliderar kan orsaka psykiska problem hos barnen
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 15 november, 2023

I livet finns det många privilegier. De är inte alla kopplade till en ekonomisk fördel. Faktum är att en av de viktigaste är kopplad till det känslomässiga området. Att växa upp i en familjemiljö där föräldrar ständigt ger trygghet, tillgivenhet och bekräftelse till sina barn är den största gåvan. Det är ett sätt att inte bara göra barn lyckliga utan också att skydda deras mentala hälsa. Men i verkligheten borde denna psyko-emotionella näring vara en skyldighet och inte ett privilegium. Dessvärre råder det i många fall brist på omsorg, och luckor och förändringar i bandet mellan föräldrar och barn ger allvarliga konsekvenser. Detta till den grad att föräldrar som invaliderar är orsaken till den efterföljande utvecklingen av mer än ett psykologiskt problem.

Det uttryckliga förkastandet av de händelser som inträffar i barnens känslomässiga dimension är en extremt intensiv källa till psykologisk ångest. Det betyder att deras självkänsla och identitet blir förvrängd. Dessutom börjar de tro att många av deras behov är felaktiga eller missanpassade.

Ingen ska behöva växa upp i denna dynamik. Faktum är att föräldraskap baserat på trygg anknytning och korrekt känslomässig uppmärksamhet är en rättighet som varje barn bör få åtnjuta.

Den vanligaste emotionella invalideringen av barn som föräldrar gör sig skyldiga till är användningen av den klassiska frasen som börjar med “Det är ingenting”.

Mor och dotter
I vår interaktion med barn tenderar vi att invalidera deras känslor utan att inse det.

Föräldrar som invaliderar och hur de gör det

Emotionell invalidering är den mekanism som en individ utövar över en annan genom avvisande, förminskande eller explicit manipulation av dennes känslor. Tyvärr är det en dynamik som ofta uppstår i många av våra relationer med andra, oavsett om det är i familjen, i förhållanden eller inom vänskap.

Det finns dock inget annat band där det är lika viktigt att utöva emotionell validering som vid uppfostran och utbildning av barn. Att erkänna deras behov och känslor utan att döma eller kritisera dem gynnar deras psyko-emotionella utveckling. Liksom deras identitet. Det gör att de känner sig värdefulla och förstådda.

Men att ha föräldrar som invaliderar ökar risken för att utveckla flera psykiska störningar. Till exempel visar en studie utförd av University of Washington i USA hur familjeinvalidering är relaterat till uppkomsten av självskadebeteende i tonåren. Dessutom har det under de senaste åren forskats på fler konsekvenser av invalidering från föräldrar.

Först ska vi förklara hur mekanismen för invalidering från föräldrar uppstår.

Alla barn som utsätts för en paralyserande miljö kommer att känna sig straffade för vissa känslomässiga realiteter som är helt normala och respektabla.

Bestraffning när barnen uttrycker behov

Att vara rädd, känna sig ängslig och orolig och kräva uppmärksamhet… Barn uttrycker sina behov genom beteenden som ibland kan trötta ut deras föräldrar. Men om vi inte förstår vad som ligger bakom våra barns beteende, kommer vi att invalidera dem, försumma dem och neka dem det lämpligaste svaret i varje situation.

Många vårdnadshavare väljer bestraffning, såsom ett skrik som paralyserar barnet. Eller, i värsta fall, en smäll. Men fysisk bestraffning som syftar till att försöka kontrollera negativt beteende har allvarliga konsekvenser och detta får vi aldrig glömma bort. Istället att lösa någonting, förstärker uppfostran baserad på rädsla och smärta känslor av ångest och skuld.

Förminskande: vad barnen känner är inte viktigt

Denna teknik är den vanligaste resursen som används av föräldrar som invaliderar. Faktum är att vuxna ofta kommer ihåg vissa fraser, kommentarer eller attityder från den här typen av föräldrar. De avfärdar känslan som deras barn känner vid ett givet ögonblick. De viftar bort den utan att hantera problemet som ligger bakom.

“Gråt inte, det är ingenting”, “Bli inte arg för det spelar ingen roll”, “Det är bara en leksak, det spelar ingen roll att den är förlorad” eller till och med “Var inte ledsen över det, det finns mycket allvarligare saker i livet”, är sätt att förstöra den psyko-emotionella upplevelsen hos vilket barn som helst. Att inte lägga vikt vid och avfärda det de känner får dem att tro att deras känslor och problem är irrelevanta.

Föräldrar som invaliderar kan använda emotionell gaslighting

Utövandet av gaslighting från föräldrarna innebär att medvetet ändra vad barnen känner för att få makt över dem. I det här fallet blir deras känslor inte bara invaliderade, utan också förvrängda, vilket får dem att tro att det är något fel på dem.

De förleds också att tro att det som händer dem eller vad de behöver är något annat. Här är några exempel på detta fenomen:

  • Du är ett riktigt känsligt och svagt barn.
  • Du överreagerar alltid. Det är omöjligt att leva med dig.
  • Du är inte hungrig, du är trött.
  • Du har inget att vara arg över, du är bara uttråkad.
  • Håll käften. Du har inget att gråta över, du är bara bortskämd.

Experter har kommit fram till att invalidering från föräldrar är relaterat till borderline personlighetsstörning.

Dotter som är arg på sin mamma som invaliderar henne
Ibland fortsätter föräldrar att invalidera sina barn i vuxen ålder.

Borderline personlighetsstörning och invaliderande familjer

En nyligen genomförd studie utförd av Dr. Stephanie Lee med kollegor vid National University of Singapore, visade att det i många fall av borderline personlighetsstörning är föräldrar som invaliderar som är orsaken. Uppgifterna bekräftar återigen hur detta tillstånd alltid är kopplat till traumatiska händelser som inträffade i barndomen.

Forskarna menar att borderline personlighetsstörning kan förstås bättre utifrån en biosocial modell. Med andra ord kan det vara förödande att växa upp i en handikappande social miljö. Men om barnet även uppvisar större impulsivitet och emotionell sårbarhet redan från tidig ålder, uppstår risken att det utvecklar ett psykiskt problem.

I grund och botten påminner det oss om hur viktigt det är att föräldrar vet hur de ska vägleda sina barn i varje känslomässig utmaning. Vi vet att det inte är någon lätt uppgift att uppfostra barn. Men att främja en barndom baserad på trygghet och uppmärksamhet på alla deras behov bygger en solid grund för vuxenlivet.

Därför måste föräldrar se till att de validerar sina barn emotionellt för att säkerställa att de mognar på ett hälsosamt sätt och är beredda att möta varje viktig utmaning i sina liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Adrian M, Berk MS, Korslund K, Whitlock K, McCauley E, Linehan M. Parental Validation and Invalidation Predict Adolescent Self-Harm. Prof Psychol Res Pr. 2018 Aug;49(4):274-281. doi: 10.1037/pro0000200. PMID: 30906109; PMCID: PMC6424515.
  • Lee, S. S. M., Keng, S.-L., Yeo, G. C., & Hong, R. Y. (2022). Parental invalidation and its associations with borderline personality disorder symptoms: A multivariate meta-analysis. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 13(6), 572-582. https://doi.org/10.1037/per0000523

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.