Sju sätt att förhindra beteendeproblem hos barn

Det är bäst att arbeta förebyggande, men att förhindra beteendeproblem hos barn tar tid och ansträngning.
Sju sätt att förhindra beteendeproblem hos barn
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Beteendeproblem hos barn och tonåringar orsakar ofta mycket stress för föräldrarna och lärarna. Även om man inte har upplevt detta direkt så är man medveten om att dåliga beteenden och ett utmanande beteende kan vara riktigt jobbigt. Den goda nyheten är dock att det är möjligt att förhindra beteendeproblem hos barn.

Att förhindra beteendeproblem hos barn tar tid och ansträngning. Det är därför viktigt att man lägger ner lite energi på detta för i det långa loppet så kommer det leda till ett betydligt lyckligare familjeliv.

“Uppfostra barnen och du kommer inte behöva straffa dem.”
-Pythagoras-

Tips för att förhindra beteendeproblem hos barn

Barn och tonåringar kan bli bråkiga av flera anledningar. Om man försöker förstå vad barnet vill eller vad som ligger bakom dessa beteenden så har man tagit ett steg i rätt riktning för att förhindra sådana beteendeproblem.

Det är också viktigt att man håller reda på de omständigheter då problemen uppstår för att kunna ta reda på hur man kan förbättra situationen. Varje barn har olika behov, men det finns vissa saker du kan göra generellt för att förhindra beteendeproblem.

Barn som bråkar.

Bygg en hälsosam relation

Att ha en hälsosam relation med barnet eller tonåringen kommer motivera det till att bete sig ordentligt. Barn och unga människor är mer benägna att följa regler och bete sig bra om de känner sig älskade och respekterade.

Om man ska kunna bygga upp en hälsosam relation så måste man ge barnet mycket uppmärksamhet. Man måste prata med dem och skratta och skoja tillsammans. Det handlar om att verkligen uppmärksamma dem och lyssna på dem då de pratar om sina problem. Ni bör också göra roliga saker tillsammans och inkludera dem i viktiga beslut. Ju starkare relation du har med dina barn, desto mer motiverade kommer de bli till att inte bara lyssna utan även följa regler.

Regler och konsekvenser

De bästa reglerna är de som är tydliga och berättigade. Det handlar inte bara om att bete sig ordentligt, utan även om att ge barnen riktlinjer som hjälper dem med att utveckla sitt självförtroende. Barnen bör veta precis vad som förväntas av dem med dessa regler.

Konsekvenserna av att bryta reglerna måste också var väl etablerade i förväg. Det är därför viktigt att man känner till att konsekvenser inte är samma sak som hämnd. Konsekvenser bör istället leda till något positivt.

Lär barnen ett positivt beteende

Ibland vet inte barn hur man ska bete sig under vissa omständigheter. Det är därför viktigt att man analyserar vad som händer i varje given situation. Är barnet nervöst? Vet barnet hur man reagerar på en situation som orsakar stress? Kan barnet klara av situationen?

Då man har lyckats identifiera problemet så är det viktigt att man lär barnet att förstå och hantera sina känslor. Det är också viktigt att man lär barnet att det finns andra sätt att bete sig på och socialt accepterade sätt som en person kan uttrycka sig själv på. Tänk dessutom på att då barn förstår vad de känner så kommer de vara mer benägna att bete sig väl.

Pappa och son.

Ge dem struktur och sätt upp ett schema

Många barn som beter sig illa förbättrar sitt beteende då de får klara rutiner som är anpassade till deras behov och förmågor. De behöver tid till att studera, vilka, sporta, fritid för att göra vad de vill och även tillräckligt med tid för att äta. De behöver också tid för att sova, vilket kommer ge dig tid för dig själv.

Då barnen har en klar rutin och utrymme för att prata med vuxna som de känner förtroende för så kommer det bli enklare för dem att bete sig som de borde.

Var positiv och uppskatta de bra saker som barnet gör

Då ett barn beter sig illa så glömmer man ofta bort de saker som barnet har gjort bra. Man måste därför också uppmärksamma det som barnet har skött på ett bra sätt. Det kommer då bli ett sätt att uppfostra barnet, ge det riktlinjer och förbättra självförtroendet.

Då barnet gör något bra så måste man uppmärksamma detta och belöna barnet. Och då pratar vi inte bara om materiella ting. Ett leende, en kram och ett verbal erkännande kommer också fungera som positivt förstärkning för att barnet ska förstå vad som är acceptabelt.

Ignorera negativt beteende för att förhindra beteendeproblem hos barn

Denna teknik innebär att man ignorerar ett beteende som man vill ta bort. Det kommer inte vara användbart i alla fall med dåliga beteenden, även då det fungerar i många av fallen. Anledningen till detta är att vissa fall av dåligt beteende kräver att man ingriper direkt.

Då man reagerar på negativa beteenden så kommer man ofta att förstärka dem. Tänk på att då barn blir bråkiga så är det oftast för att de vill ha uppmärksamhet. Du bör därför ignorera dem för till slut kommer de tröttna och sluta.

Problemet är att det dåliga beteendet antagligen kommer förvärras då man börjar applicera denna teknik. Det är därför viktigt att man inte viker sig under tiden detta händer. Man bör också komplettera denna teknik med andra åtgärder (som exempelvis att lära barnen alternativa beteenden).

Förhindra beteendeproblem hos barn genom att begränsa användningen av mobiltelefoner och dataspel

Om barnen använder alltför mycket teknologi så kan detta ge upphov till ett aggressivt beteende hos dem. Det isolerar dem också från deras miljö och kan även göra så att de blir beroende av andra saker generellt.

Detta är därför ett väldigt känsligt ämne som man inte bör ta lätt på. Man bör lära barnen att använda teknologi med ansvar för att undvika beteendeproblem.

Förhindra beteendeproblem hos barn med rätt uppfostran.

Vikten av stresshantering

Många beteendeproblem hos barn är ett resultat av stressiga situationer. Utmattning, överstimulans, alltför många ansvarsområden, brist på träning och fritid, etc. kan leda till stress hos barn.

Den stress som barnen observerar i sin omgivning, speciellt hos sina föräldrar och lärare, kan också stressa dem. Faktum är att barn inte får så många beteendeproblem om de växer upp i mer tysta miljöer, hos föräldrar som vet hur man kontrollerar sina impulser och hanterar sina känslor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Building the Brain’s “Air Traffic Control” System: How Early Experiences Shape the Development of Executive Function
    National Scientific Council on the Developing Child, Center on the Developing Child Harvard University
    Center on the Developing Child at Harvard University, vol. /Working p (2011) pp. 1-20
  • Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior
    Baumrind D
    Child Development, vol. 37, issue 4 (1966) p. 887

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.