Generation Z identifierar sig alltmer som HBT

Generation Z är den som har ägnat sig mest åt att bryta tabun. Dessa unga människor erkänner verkligen sin sexuella läggning utan rädsla.
Generation Z identifierar sig alltmer som HBT

Skriven av Redaktionen

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

Idag uttrycker vi vår sexuella läggning alltmer på ett mer öppet sätt. Faktum är att det är Generation Z, de personer som är födda mellan 1995 och 2012, som erkänner sexuell mångfald mest.

En undersökning gjord av Gallup år 2020 visade att en av sex amerikaner som är en del av Generation Z identifierar sig som HBT. Som ett resultat steg andelen icke-heterosexuella vuxna till 5,6 procent i USA.

Dessutom tjänade denna studie, som man genomförde bland 15 000 personer, för att visa att acceptans är vanligare bland ungdomar. Faktum är att 16 procent i den här generationen påstod sig vara HBT. Siffran minskade dock till 9,1 procent bland millennials och nådde knappt två procent i de äldre generationerna.

Dessutom nådde en undersökning gjord av Ipsos Mori i år med 1 005 seniorer från USA, Hawaii och Alaska liknande slutsatser. I den här undersökningen uppfattades det som att andelen heterosexuella i Generation Z är 52 procent, medan den hos babyboomers når 84 procent.

Fötter som skildrar vilken riktning de ska gå i angående könsidentitet.

Bisexualitet är dominerande bland HBT-personer i Generation Z

Gallupundersökningen visade också att kategorin bisexuella är störst bland alla HBT-personer. Faktum är att 54 procent av individerna uppgav att de identifierade sig med det alternativet.

Den yngre generationen är också den som har flest förekomster av bisexualitet. Faktum är att 72 procent av personerna i Generation Z som sa att de var HBT-personer, hävdade att de faktiskt var bisexuella. Dessutom förstärker en av de senaste Ipsos-studierna idén, eftersom den fann att ungdomar i Generation Z tenderar att känna fler bisexuella eller transpersoner än andra grupper.

En person som är stolt över sin HBT-flagga.

Vikten av att erkänna identiteter utan rädsla

Friheten att öppet uttrycka olika sätt att älska ger flera fördelar. En av dem är på nivån för psykisk hälsa eftersom unga människor inte längre tenderar att dölja vad de känner. Dessutom kan de i allmänhet prata med sina föräldrar om ämnet och få stöd.

Vidare har ett stort antal evenemang dykt upp som fokuserar på att främja jämlikhet och respekt. Tack vare detta har mobbning och tabun minskat under de senaste åren.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ipsos Mori. Sexual orientation and attitudes to LGBTQ+ in Britain [Internet]. Londres: Ipsos Mori; 2020 [citado 04 de agosto de 2021]
  • Barker M. Richards C. Jones R. Catton H. Plowman T. Yockney J. Morgan M. Inglaterra: The Open University; (S.F) [citado 04 de agosto de 2021]

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.