Giftig ångest: Nycklarna till att upptäcka det

Giftig ångest: Nycklarna till att upptäcka det

Senaste uppdateringen: 31 december, 2021

Ångest är en negativ känsla som inte är ohälsosam i sig själv. Men när ångesten blir kronisk och oberättigad, blir den till en smärtsam och giftig ångest. En som kan begränsa oss ordentligt i våra dagliga liv.

Ångest är till en början normalt och hälsosamt, för det hjälper oss att hålla uppe en viss nivå av aktivitet för att kunna skydda oss själva från faror och utföra vissa uppgifter.

Trots dess skyddande natur är vi rädd för den eftersom vi är rädda för ängslan, oron, nervositeten, hjärtklappningar, svettning etc. Så vi skapar en form av ond cirkel där vi känner ångest när vi förutser den. Med andra ord, samma rädsla som känslan själv genererar, skapar samma känslor och samma verklighet som vi är så rädda för.

Ängslig kvinna

Giftig ångest: Adrenalin- och kortisolmonster

Detta stadium, som vi kallar “ångestens onda cykel” kommer med två huvudhormon: adrenalin och kortisol. För att förstå hur dessa hormoner fungerar, kan vi tänka på hur vi reagerar när vi snubblar i trappan. Vårt hjärta slår snabbare och vi tenderar att räcka oss efter räcket för att rädda vår fysiska integritet.

Detta set med känslor, som korresponderar till hälsosam ångest ger oss energi och styrka för att kunna skydda oss själva. Dessa är tillfällen av extrem och obehaglig upphetsning där vår kropp utsöndrar, av ren nödvändighet, en stor mängd adrenalin och kortisol.

Vi kan även tänka på en åktur i en berg-och-dalbana, där känslan är obehaglig och våldsam. Raka motsatsen till att ha kul. Detta händer när vi är på väg att ramla nedför trapporna eller när vi åker berg-och-dalbanan. Vi vet att känslorna är temporära och att de försvinner lika snabbt som de kom.

Men när vi upplever förväntningar och tankar som försöker förutsäga framtida faror, låter vi inte det vänliga adrenalinmonstret sova. Och när vi inte låter det sova, lever det på vår oro i form av adrenalin. Detta hormon stänger in oss mer och mer i dessa känslor av ängslan, utan att rättfärdiga det.

Med andra ord, adrenalinet och kortisolet är bara där eftersom vi matar dem med tankar om framtiden som förutser dåliga erfarenheter.

Så allt fångas inom oss, oavsett hur mycket det försöker att fly och frigöra sig självt. Det är därför panikattacker uppstår, det är därför insomni, negativa tankar och blockerade känslor håller sig kvar.

Gräs

Masker som giftig ångest använder för att manifestera sig självt

Giftig ångest som kronisk oro

Ångest kan visa sig genom onödig oro för ens familj, hälsa, akademiska eller professionella situation etc. Det är troligt att man vid konfrontation med dessa orosmoment känner att magen är en centrifug och att något dåligt är på väg at hända, även om man inte vet vad eller hur.

Rädslor och fobier

Att vara överdrivet rädd för nålar, blod, medicinska procedurer, höjder, hissar, tandläkaren, öppet vatten, djur som spindlar eller reptiler, hundar, stormar, stängda ytor etc. Denna typ av mask är en annan tuff bild som ångesten väljer att visa dig.

Prestationsångest

Ångest paralyserar oss ibland under akademiska prov, när vi presenterar något, när vi tävlar i någon sport eller någon annan situation som implicerar att man måste planera något och utföra det bra.

Ångest för att prata offentligt

Överdriven rädsla för att prata offentligt är ett annat sätt detta kan visa sig på. Vi upplever det som att världen snurrar tusentals kilometer i timmen. Vi skakar, känner oss nervösa och tror att vi kommer att göra bort oss och att hela världen kommer att se detta.

Flicka i sitt rum

Giftig ångest i form av social fobi

Att känna sig nervös, spänd och att inte kunna artikulera ett enda ord under sociala sammanhang är ett annat sätt ångesten visar sig för oss. Saker går igenom våra huvuden som “Jag har inte något intressant att säga”, “Jag kan inte prata med någon”, “De kommer att tro att jag är konstig”, “Jag är inte värd någons uppmärksamhet” etc.

Panikattacker

Svettningar, yrsel, hjärtklappningar, intensiv rädsla… Har du känt detta plötsligt och känt som om du vore på väg att dö? I detta fall har ångesten tagit på sig en ond mantel: en panikattack.

Agorafobi

Är du rädd för att vara utanför hemmet? Är du övertygad om att något dåligt kan hända dig på gatan, i affären eller på bussen? Känner du att du kommer att uppleva exempelvis en panikattack och att ingen kommer att kunna hjälpa dig? Ångesten har omvandlat sig själv till agorafobi eller, med andra ord, en intensiv rädsla för att vara på offentliga platser.

Besattheter

Det finns tankar som plågar dig och som du inte kan få ut ur ditt huvud, samtidigt som något inom dig tvingar dig till att utföra vidskepliga ritualer för att kontrollera dina rädslor.

Du kanske känner att du ständigt måste tvätta dina händer, eller kolla att du har låst dörren flera gånger. Ångesten har omvandlat sig själv till besattheter.

Kvinna vid fönster

Giftig ångest och posttraumatisk stress

Upplevde du en traumatisk händelse (sexuella övergrepp, illa behandling, bevittnade ett mord etc.) för några månader sedan eller även år sedan och bilderna av situationen kommer fortfarande tillbaka in i ditt huvud om och om igen? Har du inte kunnat sova och har du känt dig osäker p.g.a. detta? Anlita en specialist, för ångest kan manifestera sig som posttraumatisk stress.

Oro över ens fysiska utseende (dysmorfisk störning)

Ditt fysiska utseende verkar extremt onormalt, men det är bara du som kan se vad du känner. Alla runt omkring dig säger att “det spelar ingen roll”, och att din näsa, din kropp eller ditt hår är normalt.

Du känner kanske att du måste genomgå kirurgi och du tittar dig ständigt i spegeln med intentionen att fixa dina defekter. Kanske ångesten manifesterar sig själv som en typ av dysmorfisk störning. Tänk på detta och anlita en specialist som kan utvärdera dig.

Oro över ens hälsa (hypokondri)

Smärta, utmattning, illamående, obehag… Du är säker på att det förekommer någon sjukdom som begränsar din hälsa, men läkaren ser inte något fel i testresultaten. Hans eller hennes förklaringar lugnar dig inte längre.

Det är möjligt att du har drabbats av ångest i form av hypokondri. För att du ska kunna bli bättre bör du uppsöka en specialist för att utreda dina uppfattningar och sätt att tänka på din hälsa.

Ett budskap till läsaren

Innehållet i denna artikel bör inte tas som en diagnos. Idén är att föra läsarna närmre möjligheten att ångest kan finnas i deras sinnen, utan att de ens inser detta. Det är viktigt att man vid misstanke kontaktar en specialist för utvärdering och möjlig behandling.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.