Ångesten som vän, istället för fiende

De flesta anser ångesten vara den värsta av fiender, en känsla man måste fly från. Men du bör lära dig att betrakta ångesten som en vän, och sluta fred med den, eftersom det kommer att göra att allt blir mycket bättre.
Ångesten som vän, istället för fiende

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Många människor förtrycker och förnekar sin ångest för att undvika att uppleva den. De upplever att känslan är så obehaglig att de inte ens överväger tanken på att reagera på något annat sätt. Istället gör de allt för att tränga bort den. Men den sitter ändå kvar. Med andra ord varken försvinner den eller minskar i intensitet. Av denna anledning rekommenderar experter att man försöker se ångesten som en vän, snarare än en fiende.

De flesta har svårt att kunna se ångesten som en vän eftersom de inte är medvetna om vilka fördelar den kan ha för deras liv. Många är också rädda för förändringar.

Lita på dig själv. Du har överlevt mycket och du kommer att överleva vad som än kommer.

-Robert Tew-

Läs vidare så ska du få lära dig mer om detta intressanta ämne.

En kvinna med huvudvärk

Ångesten är välkänd men ofta missförstådd

Begreppet ”ångest” har blivit ganska populärt på relativt kort tid. Vi lever i ett flyktigt samhälle fullt av stress, rutiner, skyldigheter och många inrutade vanor. Det hindrar oss från att anknyta till oss själva.

Vi tillbringar större delen av vår tid uppkopplade till omvärlden. En exteriör i kontinuerlig förändring, full av oförutsedda händelser och osäkerhet, ofta utanför vår kontroll. Vårt sätt att ”springa” runt omkring i världen gör det svårt att stanna upp och fråga oss själva vad det är vi verkligen behöver.

Vi går på autopilot utan att ifrågasätta någonting. Istället är våra sinnen fulla med klagomål och negativa tankar. Vi kan till och med ibland tänka att detta inte är det liv vi valt.

Men genom att inte bemöta vår rädsla för osäkerheten, fastnar vi i en bekvämlighetszon som varken är behaglig eller hälsosam eftersom vi redan känner till den alltför väl.

Således leder oss det berömda talesättet ”bättre att ta det säkra före det osäkra” till att vi anpassar och underordnar oss, och därmed till ångest. Detta beror på att vi varken agerar eller lever i enlighet med våra normer, och är oärliga mot oss själva. Således ligger allt vi tänker, känner och gör utanför det vi egentligen önskar.

Tro det eller inte, men det finns metoder för att komma runt detta. Du som individ har makten att förändra din tillvaro, även om det är skrämmande.

Lika illa omtyckt som Maleficent

Maleficent i bakgrunden

Ångest har fått ett dåligt rykte. Och det är naturligt eftersom den ofta skapar obehagliga symtom som bland annat hjärtklappning, muntorrhet, tryck över bröstet, huvudvärk, magont och andningssvårigheter.

Men precis som det är med andra känslor, så ju mer vi kämpar mot den och ju mer vi ser den som en fiende, desto mer kommer ångesten att dröja sig kvar i vardagen. Av denna anledning bör du försöka ändra dina förutfattade uppfattningar om den, och den betydelse du lägger i den. Försök att förstå den och betrakta den som en vän, som en del av ditt team.

Även om det kan verka omöjligt till en början, kommer du att märka att det verkligen går att börja se ångesten som en vän. För att klara av det måste du bara långsamt börja förändra din uppfattning om den.

Hur man börjar betrakta ångesten som en vän

Tänk på ångesten som en känsla som varnar dig för att något är känslomässigt fel (och att du kan stoppa det och ändra på det). Med andra ord, se den som en varningsklocka, en uppsättning fysiska symtom som varnar dig och påminner dig om att du inte gör det du borde göra. Att det du gör kanske är till din nackdel, och att du inte lyssnar på dig själv eller ger tillräckligt med uppmärksamhet till dina behov. Att du istället skadar dig själv.

Du bör tolka ångesten som en varning om att du ignorerar dig själv och att du lägger för mycket vikt vid allt annat.

När du slutar bekämpa ångesten och istället lyssnar på dess budskap, kommer den att sluta vara smärtsam. Då kommer den inte längre att vara en trollpacka som finns till bara för att lägga förbannelser över dig. I stället blir den en älva som står vid din sida och påminner dig om att du måste ta bättre hand om dig själv.

Här är ett exempel: Om du arbetar för många timmar och inte tillåter dig att tillbringa kvalitetstid med din familj, dina vänner eller ens dig själv, då kanske du inte har förmågan att stoppa dig själv. Det beror antagligen på att du ställer för höga krav på dig själv, och får skuldkänslor av att inte vara tillräckligt “produktiv”.

Din kropp kommer att skicka obehagliga fysiska signaler för att försöka stoppa dig när du behöver trycka ner bromspedalen. I detta fall är ångestens meddelande att du måste lyssna på dina behov och ta hand om dig själv. Att du behöver vila och ägna lite tid åt dig själv för att ladda dina batterier.

Slutord angående ångesten som vän

Men det är skrämmande att stanna upp, eller hur? Du undviker att göra det eftersom du vet att om du anknyter till dig själv, kommer du att kunna se att det kanske finns saker som du inte gillar i ditt liv och som du måste ändra på. Dessa beslut är ofta svåra att fatta eftersom de innebär förändringar och osäkerhet. Så därför kanske du tycker att det är bättre att inte ens se ångesten eftersom du hoppas att det gör att den försvinner för gott.

Maleficent och Aurora omfamnar varandra då de tänker på ångesten som väj

Tänk om ångesten inte fanns där för att varna dig? Du skulle då fortsätta göra allt du kan för att undvika att analysera dig själv. Detta skulle i sin tur leda till ännu värre fysiska och emotionella konsekvenser. Då skulle du aldrig stanna upp, och istället skada dig själv ännu mer.

Låt din ångest hjälpa dig att se verkligheten och att sluta lura dig själv. Lyssna på den och se den som en vän. Tillåt den att komma in, välkomna den och uppskatta de fördelar den kan ge. Först då blir du fri.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.