Hur du gör din känslighet till din största styrka

Hur du gör din känslighet till din största styrka

Senaste uppdateringen: 18 november, 2022

Enligt forskaren Elaine Aron är runt 15-20% av alla människor naturligt högkänsliga. Dessa personer – som tenderar att känna sig överstimulerade, känslomässigt reaktiva och empatiska på grund av sin känslighet – är inte alltid väl mottagna av samhället.

Dessvärre tenderar dagens människor att avfärda känslighet eftersom det associeras med svaghet. Av denna anledning undertrycker de flesta sin känslighet, utan att inse att den kan bli till en ovärderlig dygd om den utvecklas och förstärks.

Men att förneka din känslighet och undertrycka dina känslor, speciellt de negativa, får bara dessa känslor att hålla i sig och bli till olösta problem. Att däremot vara medveten om din känslighet och uttrycka den låter dig släppa ut denna känslomässiga energi, vilken kan kanaliseras på kreativa och konstruktiva sätt.

“Be aldrig om ursäkt för att du är känslig eller emotionell. Låt det vara ett tecken på att du har ett stort hjärta och inte är rädd för att låta andra se det. Att visa dina känslor är ett tecken på styrka.”

-Brigitte Nicole-

Känslighet är naturligt

Känslighet är förmågan att samla information genom nervsystemet. Det är naturligt, och därför varken bra eller dåligt. Det är som en känslig mikrofon som plockar upp de mest subtila av ljud.

Fjärilar på kvinna

Nervsystemet hos känsliga personer kan upptäcka andra personers känslor, vädret, ljuset, ljud, dofter och mycket mer. Sedan bearbetar det tankarna, känslorna och förloppen som har producerats inom dem.

Acceptera dina känslor

För att göra din känslighet till en styrka måste du acceptera dig själv och veta hur du tyglar dina känslor. På detta sätt kan de verka i din favör istället för som en skenande häst. Dessa tyglar ska inte kuva eller förneka dina känslor, utan snarare släppa ut dem vid rätt tidpunkt och på rätt sätt.

Undertryckande eller undvikande av känslor resulterar ofta i vad som kallas metakänslor, vilket är känslor om känslor. Det kan exempelvis innebära att du är arg eftersom du är ledsen eller att du känner skuld eftersom du är exalterad.

För att göra din känslighet till en styrka måste du uppleva känslan som den är och acceptera den.

Många personer utför medvetna eller undermedvetna, undvikande beteenden som hindrar dem från att känna både positiva och negativa känslor. Deras känslighet kan göra att saker känns för överväldigande, så de undviker dem med flit.

Detta kan röra sig om något så enkelt som att sätta på TV:n efter jobbet för att utestänga dagens problem. Eller så kan det vara att dricka alkohol (eller konsumera andra substanser) för att motverka stimulansen från komplexa sociala miljöer. Dessa är några sätt att ignorera eller intellektualisera ens känslor – ursäkter för att inte behöva hantera dem. Men de är inte de enda sätten.

För att motverka denna naturliga tendens måste du erkänna känslan när den finns där. Du måste acceptera den för vad den är. Du måste känna den utan att döma samt acceptera de fysiska reaktioner som till slut pressar dig att släppa taget om den.

Känslighet, passion och kreativitet

Ofta är känsliga personer även passionerade och kreativa. De är ofta konstnärer, medvetna om sina känslor och mer kapabla att kommunicera dem till andra genom sina verk.

Målande kvinna

Dessvärre tenderar utbildningssystemet att värdera vetenskapliga och affärsmässiga förmågor högre, med start i tidig ålder. Detta för bort barn från artistiskt uttryck. Det förminskar det till endast ett komplement till utbildningen som ignoreras när andra “viktigare” frågor kräver mer tid.

Men alla känner vi passion för något på insidan, i motsats till vad andra kanske tror. Dessa starka känslor bör uttryckas, för de kommer tjäna som en kompass för hur du bör använda din tid.

Slappna av och reflektera

Känsliga personer tenderar att vara väldigt reflekterande. Detta gäller i synnerhet om de spenderar mycket tid i intensiva miljöer som är potentiellt överväldigande för dem. Det är en god idé för känsliga personer att utföra reflektionsövningar, och till och med att föra dagbok över dem. Detta kommer ge dem mer tid för att minska nivån av extern överstimulans.

När du öronmärker tid för att stanna upp och tänka så blir du mer medveten om din egen situation. Du kommer att uppmärksamma de subtila saker som påverkar dig varje dag, likt vatten som droppar på en sten.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.