Allt om gördelvindlingens roll i hjärnan

Gördelvindlingen är involverad i ett stort antal av hjärnans funktioner. Fortsätt läsa för att lära dig mer om detta intressanta område!
Allt om gördelvindlingens roll i hjärnan
Paula Villasante

Skriven och verifierad av psykologen Paula Villasante.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

I den här artikeln tar vi upp gördelvindlingens roll i hjärnan.

Gördelvindlingen är en del av den mänskliga hjärna som existerar i båda hemisfärerna. Denna struktur utgör tillsammans med hjärnans gyrus cinguli den limbiska barken i hjärnans limbiska system.

Då du är orolig eller ängslig kommer gördelvindlingen att vara aktiv. Den hjälper dig att uttrycka ditt emotionella tillstånd genom gester, ställningar och rörelser.

Som du kan föreställa dig så har gördelvindlingen blivit väldigt viktig inom neurokognitiva och kognitiva studier.

Forskarna upptäcker även att denna del av den mänskliga hjärnan är involverad i en rad olika hjärnfunktioner samt i vissa tillstånd.

Alzheimers och depression är två exempel på tillstånd där gördelvindlingen är inblandad. Den är dock även involverad i störningar som schizofreni, bipolaritet, vissa ångeststörningar samt fall av beroende.

Diagram av hjärnan.

Struktur och gördelvindlingens roll i hjärnan

Främre gördelvindlingen

Denna del av hjärnbarken har generellt sett en speciell roll i de autonoma och endokrina svaren mot känslor och minneslagring.

Neuroforskarna tror även att den hjälper till att reglera endokrina funktioner och uttrycket av autonoma tillstånd.

Dessa är inte de enda områdena där gördelvindlingen utför funktioner. Den har också många anslutningar med:

  • Amygdalan. Denna region av hjärnan är väldigt involverad i emotionella svar.
  • Den grå substansen. Denna zon spelar en viktig roll när det gäller att modulera vissa smärtkretsar.
  • Medial dorsal kärnan. Forskarna tror att funktioner som inlärning, minne och uppmärksamhet är relaterat till ovanstående.

Gördelvindlingens roll i hjärnan: Den mediala ytan

Denna del av gördelvindlingen aktiveras då du förutsäger ett resultat av ett beteende.

Den hjälper dig även att utföra detta beteende genom projiceringar rörande prefrontala dorsolaterala cortex, de motoriska områdena och ryggraden.

Det är anledningen till varför forskarna tror att hjärnans mediala cortex är relaterad till informationshantering under beslutstagande.

Den har därför relation till beslut som baseras på belöningar och kognitiv aktivitet med avsiktlig motorisk kontroll.

Bild av hjärnan

Bakre gördelvindlingen

Gördelvindlingen är relaterad till en topokinetisk minneskrets. I konkreta termer så uppstår dess primära funktion i ett visuellt-spatialt läge.

Den främre delen verkar vara viktig inom det förutbestämda lägesnätverket i hjärnan. Med andra ord ett system i hjärnan som håller sig aktivt då man inte uppmärksammar externa stimuli.

Neuroforskarna tror också att den spelar en viktig roll inom internt riktade kognitionsprocesser. Vissa av dessa är minnesåterhämtning, planering och spatial informationshantering.

De har också en teori att denna del av hjärnan är relaterad till självkontroll. Det kan också spela en roll i utvärderingen av händelser som har att göra med självrelevans.

Den dorsala delen av bakre gördelvindlingen är nära relaterad till den förmotoriska visuella dorsala och de orbitofrontala regionerna i hjärnan. Den deltar också i kroppsorientering och visuellt utrymme.

Retrosplenial hjärnbark

Denna del av gördelvindlingen verkar ha en roll inom självbiografiskt minne och fantasi. Som ett resultat av detta så kan denna den av gördelvindlingen ha något att göra med neurologiska åkommor som orsakar minnesförlust.

Det verkar som att gördelvindlingen underlättar mänskliga emotionella svar. Den har också att göra med emotionella svar som svar på externa och interna stimuli.

Gördelvindlingen är speciellt viktig för att man ska kunna uttrycka sina känslor högt.

Skador på gördelvindlingen kan påverka din förmåga att svara på vissa stimulin. Detta kan leda till aggressivt beteende, blyghet eller minskade emotionella uttryck.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Torta, D. M., & Cauda, F. (2011). Different functions in the cingulate cortex, a meta-analytic connectivity modeling study. Neuroimage, 56(4), 2157-2172.
  • Vogt, B. A. (2005). Pain and emotion interactions in subregions of the cingulate gyrus. Nature Reviews Neuroscience, 6(7), 533.
  • Paus, T., Petrides, M., Evans, A. C., & Meyer, E. (1993). Role of the human anterior cingulate cortex in the control of oculomotor, manual, and speech responses: a positron emission tomography study. Journal of neurophysiology, 70(2), 453-469.
  • Vogt, B. A. (2016). Midcingulate cortex: structure, connections, homologies, functions and diseases. Journal of chemical neuroanatomy, 74, 28-46.
  • Hoffstaedter, F., Grefkes, C., Caspers, S., Roski, C., Palomero‐Gallagher, N., Laird, A. R., … & Eickhoff, S. B. (2014). The role of anterior midcingulate cortex in cognitive motor control: evidence from functional connectivity analyses. Human brain mapping, 35(6), 2741-2753.
  • Vann, S. D., Aggleton, J. P., & Maguire, E. A. (2009). What does the retrosplenial cortex do?. Nature Reviews Neuroscience, 10(11), 792.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.