Missanpassade känslor existerar inte

Vi skapar en känslas anpassade eller missanpassade krafter. Känslor har en energinivå och ett budskap, men det är vi som bestämmer vad vi ska göra med dem.
Missanpassade känslor existerar inte
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Känslor har ett adaptivt och evolutionärt värde, vilket vetenskapen har lyckats demonstrera. Studier av Barbara L. Fredrickson – psykologiprofessor vid University of North Carolina at Chapel Hill – visar att grundläggande känslor har en medfött adaptiv funktion. Dessa fynd leder oss till slutsatsen att det inte finns några missanpassade känslor.

Istället känslorna i många fall topografiskt missanpassade, väldigt intensiva eller visar sig väldigt ofta i olika situationer.

Alla känslor har en funktion som gör dem användbara, oavsett de njutbara egenskaper de kan generera. Även de mest oangenäma av känslor har faktiskt viktiga funktioner för social anpassning och personlig justering.

Dina känslor är produkten av en evolution som var känslig för egenskaperna hos den externa världen. Men allt är inte bortom din kontroll i koppling till den genetiska ekvation som vi kallar för känslor. Du kan framförallt tolka och anpassa känslor till en situation. Du har förmågan att kontrollera deras styrka och budskap.

“Känslor har sin plats, men de får inte störa valet av en lämplig handling.”

-Susan Oakey-Baker-

Ledsen kvinna

Vad är missanpassade känslor?

Jorge Bucay säger att många känslor visar sig utanför vår förmåga att välja. Därför är vi inte ansvariga för dem. Men vi är ansvariga för hur vi agerar. Vi upplever (eller kommer uppleva) alla möjliga känslor inom det emotionella spektrum som vi ärvt från våra förfäder. Mer specifikt får din hjärna dessa känslor fylogenetiskt.

Ur detta hänseende är det viktigt att notera att alla vid någon punkt i livet har upplevt “pinsamma” känslor. Det kan vara avundsjuka, ilska, vrede eller sorg. Ju förr du slutar tänka på att du måste gömma eller minimera dessa känslor, desto mer kommer du gagnas av dem.

Känslor är varken bra eller dåliga

Ibland kan det vara “bra” att vara avundsjuk och ibland är det “dåligt” att vara glad. Givetvis beror detta på situationen man upplever dem i. Det är viktigt att förstå att dessa känslor inte är bra eller dåliga. Istället är de evolutionära, och vad du gör med dessa känslor är vad som är klandervärt eller värt beröm.

Vi vet redan att missanpassade känslor inte existerar; istället finns det missanpassade beteenden. Som ett exempel kan vi titta på ilska. Ingen är undantagen från att känna ilska. Det är nämligen en känsla som har hjälpt människor att överleva och utvecklas som art. Framförallt hjälper ilska oss i situationer där det är nödvändigt att öka nervaktiviteten såväl som musklernas och hjärtats prestationsförmåga.

Därför är ilska en nödvändig känsla. Men vad du gör med denna känsla kan vara missanpassat. Du kan känna dig arg av många olika anledningar, men hur du agerar är helt upp till dig.

Av denna anledning är det viktigt att veta varför du upplevt dessa känslor. Då kommer du kunna hantera alla möjliga svar i din repertoar. Du är inte skyldig till att känna dig arg; istället är du skyldig till vad du gör med denna energi och dess budskap.

Emotionell utbildning kan hjälpa dig att undvika onödigt lidande som du kan åsamka dig själv.

Det adaptiva värdet hos känslor

Som vi redan sett är känslor varken bra eller dåliga. Istället är det sammanhanget och personen vad som ger dem en specifik betydelse. Ovan har vi talat om deras adaptiva värde, men precis som att de kan vara till stor hjälp, kan de även orsaka konflikter och störningar när vi inte hanterar dem väl.

Oangenäma känslor har ett adaptivt värde. De kan till exempel göra dig mer försiktig, och de kan även vara impulsen du behöver för att agera rätt. Men samtidigt är de även en källa till många dåliga emotionella anpassningar. Det är därför vi felaktigt talar om missanpassade känslor.

Ångest är till exempel ett känslomässigt tillstånd som är resultatet av adaptiva incitament under evolutionen. Mer specifikt försäkrar ångest att individer överlever genom att tillhandahålla dem med färdigheterna för att bättre hantera hotfulla och potentiellt farliga situationer.

Detta känslomässiga tillstånd kan leda till ett simpelt tillstånd av vakenhet eller potentiellt hotande stimulanter, såsom de livliga svar som kommer vid rädsla och panik.

Man med ångest

Ibland känner folk ångest när de inte behöver. Om den inte försvinner så kan det leda till andra patologier, såsom generaliserat ångestsyndrom , fobier, panikattacker och många andra tillstånd som du kan hitta i den femte upplagan av Diagnostics and Statistics Manual of Mental Disorders.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bisquerra, R. (2006). Educación emocional y bienestar. Madrid : Wolters Kluwer.
  • Panksepp, J. A. (1992). A critical role for “Affective Neuroscience” in resolving what is basic about emotions. Psychological Review, 99(3), 554-560.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.