Hanlon-principen låter dig kommunicera bättre på sociala medier

Hanlon-principen låter dig kommunicera bättre på sociala medier

Senaste uppdateringen: 29 augusti, 2023

Sociala nätverk har utvecklat vårt sätt att kommunicera på. För några år sedan var våra enda alternativ att ses IRL eller att prata i telefon. Nu behöver vi bara en internetanslutning och ett användarnamn på ett socialt nätverk. Vad som inte har utvecklats är vårt sätt att komma överens med andra och att använda språket för att etablera relationer på ett bra sätt. Och när kommunikationen inte är ansikte-mot-ansikte så uppstår missförstånd, vilket många gånger säger mer om personen som tolkar meddelandet än den som sänder det. Med Hanlon-principen kan du dock avsevärt förbättra din kommunikation på sociala nätverk.

“Jag är ansvarig för det jag säger, inte hur du tolkar det.”

-Anonym-

Elefanten i rummet

Mobiltelefonen vibrerar. Det är en notifiering från ett av dina sociala nätverk. Du tittar på skärmen och läser “Hej, hur är läget?”.

Du har haft en dålig dag och personen som skriver till dig är chefens närmsta man och du tror att han behöver ännu en tjänst. Eller så är du kanske bara på väldigt dåligt humör eller så är det din bästa vän som du verkligen har velat prata med. Men personen som har skickat meddelandet kan inte veta allt detta. Denne kan inte veta eftersom detta inte är en kommunikation ansikte-mot-ansikte. Man kan bara tolka dina ord, inte följande:

  • Platsen och det spatiala beteendet där konversationen äger rum. Det är inte samma sak att hälsa på någon på gatan som har bråttom och som ber om ursäkt för detta som någon på ett socialt nätverk. När vi är anslutna till våra sociala nätverk kan vi vara upptagna med att jobba på datorn. Vi kollar våra meddelanden för att se om de är viktiga, men vi har inte någon anledning att svara. Och här kan mottagaren dra en rad olika slutsatser, där vissa kan vara dramatiska: “Personen tycker inte om mig eftersom jag inte får något svar”, “Jag har upprört personen” eller “Vad kan jag ha gjort?”.
  • Ironi, sarkasm eller skämt tolkas inte alltid bra inom vår kommunikation på sociala nätverk. Tonen är en väldigt viktig del när det kommer till att förstå ett meddelande och i en värld med teknologi så kan detta bara tolkas i röstmeddelanden.
Mobil
  • Verbalt eller lingvistiskt beteende: detta refererar till det faktiska språket som vi använder för att skriva meddelandet. Men även här så spelar distansen en roll. Om en kille du tycker om säger hej ansikte-mot-ansikte så kan detta göra dig nervös. Det kanske skulle få dig att svara som om du hade ett kommunikationsproblem. Det är inte samma sak som om han säger hej online och du kan fundera på vad du ska svara.

Allt detta är något som de flesta av oss är medvetna om. Vi vet att allt har en betydelse när det kommer till kommunikation, från vår ton till distansen. Men på sociala nätverk tänker vi inte på detta. Det blir till en elefant i rummet; vi kan alla se den, men varje person förklarar dess närvaro olika.

“För att kommunicera effektivt måste vi förstå att vi alla är unika när det kommer till sättet vi uppfattar världen. Vi måste använda denna förståelse som en guide till vår kommunikation med andra.”

-Tony Robbins-

Hanlon-principen

Robert J. Hanlon gav oss en lösning på detta problem med kommunikation på sociala nätverk 1980, innan de ens existerade, i hans berömda bok om Murphy’s lag. I denna lägger han fram det som han kallar för Hanlon-principen: “Anse inte att något är illvilja när det lika gärna kan förklaras av dumhet.”

Moln

Att följa Hanlon-principen innebär att man reducerar nivån av avsiktlighet som man tolkar rörande det man läser på sociala nätverk. Många av de misstag som vi upptäcker och tolkar har mer att göra med omständigheter. Faktum är att världen snarare glömmer bort oss än konspirerar mot oss.

Som sagt, skriven kommunikation saknar många av de informationselement som vi har inom direkt kommunikation. Utav denna anledning måste vi vara mer försiktiga när det kommer till hur vi tolkar det skrivna ordet. Vi kommer då att undvika ilska och missförstånd.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.