Hantera en sjukdom med optimism

Hantera en sjukdom med optimism

Senaste uppdateringen: 15 mars, 2024

Den berömda läkaren Deepak Chopra sade något väldigt intressant: “Under de år jag har varit verksam så har jag mött olika cancerpatienter som har återhämtat sig helt efter en dödlig diagnos. Personer som hade mindre än några månader kvar att leva.” Tror du att optimism och hopp kan vara nyckeln för att hantera en sjukdom? Låt oss titta närmare på detta ämne.

Han säger även följande: “Jag tror inte att detta var några mirakelfall. Som jag förstår det visar dessa fenomen att sinnet kan gå ännu längre och djupare, och förändra de fundamentala scheman som kroppen designar.”

Chopra är en läkare som har spenderat en stor del av sitt arbetsliv med att undersöka hur långt en patients känslor och attityd kan påverka läkningsprocessen hos sjukdomar, inklusive väldigt allvarliga sådana, såsom cancer.

Kan optimism hjälpa till dig att hantera en sjukdom?

När man har tagit emot beskedet om en mer eller mindre allvarlig sjukdom så undrar man många saker. Här ingår huruvida optimism och att inte tappa hoppet verkligen kan vara en anledning att bli bättre. Om detta kan motverka att problemet blir värre.

Psykologen och coachen Mamen Garrido erbjuder ett antal råd som kan hjälpa oss att hantera en sjukdom med en positiv attityd, full av hopp och optimism.

Garrido sade att en positiv attityd alltid kommer att vara fördelaktig för varje aspekt av livet, inkluderat sjukdomar. Så när vi har tagit emot dåliga nyheter kan reaktioner som ilska, förnekelse eller ledsamhet försvinna. Men efter denna inledande fas kommer vi till ett tillfälle som gör skillnad.

Bland de nyckelfaktorer som vi fått av Mamen Garrido för att hantera en sjukdom så är den första tidig acceptans. Ju tidigare vi blir medvetna om situationen, desto längre tid kommer vi att ha till att bekämpa den. Men du bör dock aldrig leta efter genvägar.

Det andra rådet, enligt Garrido, är att överkomma rädslan. En allvarlig sjukdom kan naturligtvis orsaka panik. Men att be om information för att kämpa mot osäkerhet kan vara ett bra alternativ.

Hantera en sjukdom med optimism

Ett tredje råd är att motta närståendes och vänners stöd under sjukdomen. Personer som kan bidra med optimism, hopp och mycket positiv energi under färden.

Det fjärde tipset som föreslogs av Mamen Garrido är att försöka öka sin optimism och sitt hopp. Det kan vara svårt för dig att kontakta personer som har kommit över en sjukdom. Men du kan starta en blogg, skriva en dagbok eller utföra någon aktivitet som främjar ett tillstånd av glädje. Vilken aktivitet som helst som ger dig vitalitet.

Mamen Garrido påminner oss om att det finns avancerade studier som har föreslagit biologiska band mellan immunförsvaret, nervsystemet och det endokrina systemet och våra beteenden och attityder. Om denna hypotes bevisas så är det uppenbart att optimism och hopp har en stor påverkan på våra tillstånd.

“Optimism är tro som leder till framgång. Inget kan göras utan hopp och tillit.”

-Helen Keller-

Optimism och hopp

David Spain är chefskirurg vid University of Stanford. Enligt denna specialist har man hittat tre faktorer som påverkar läkningen och överlevnaden hos en patient:

  • Först och främst pratar Spain om individens genetik, som kommer att vara en avgörande faktor i patientens läkningsprocess.
  • Den andra faktorn handlar om de individuella omständigheterna för varje patient. Detta inkluderar hur sjukdomen har utvecklats.
  • David Spain pratar även om X-faktorn. Detta är något som inte kan mätas, men som ej heller bör ignoreras. Han anser att en patients personlighet och känslor kan spela en viktig roll för återhämtningen.
Maskros

Enligt David Spains erfarenheter så “klarar sig en tjurig gammal man hård som en sten ofta bättre än en svag mes, för han kämpar till slutet.”

“Optimism är grunden för mod.”

-Nicholas M. Butler-

Många läkare pratar om vikten av optimism, kampen, personligheten, attityden, hoppet etc. för att hantera en sjukdom och besegra den. De vet ännu inte hur de ska förklara detta, men de har sett det i tillräckligt många fall för att anse att dessa faktorer är viktiga. Vad tror du om detta?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.