Hantera svartsjuka i öppna förhållanden

Hantera svartsjuka i öppna förhållanden

Senaste uppdateringen: 10 april, 2024

Svartsjuka och öppna förhållanden går hand i hand. I själva verket är svartsjuka det största hindret för framgång i sådana relationer. Det kan tyckas motsägelsefullt eftersom de människor som trots allt väljer att ha dessa relationer verkar ha bra koll på situationen. Men i verkligheten finns det väldigt få människor som aldrig upplever svartsjuka.

Problemet är att många människor som går med på sådana förhållanden, så liberala och moderna, tänker inte på att svartsjuka kan påverka dem och deras partners. Det är viktigt att notera att svartsjuka kommer att uppstå och att vi måste acceptera detta faktum genom att anta att det faktiskt kommer att inträffa och förbereda oss med lämpliga strategier för att bemöta den.

De flesta experter är överens om att svartsjuka är en naturlig reaktion som när den upplevs på ett överdrivet sätt kan leda till irrationella och skadliga beteenden.

Medan monogama par får hantera sin beskärda del av osäkerhet, kan svartsjuka i öppna relationer påvisas i chockerande och komplexa former.

Hur visar sig svartsjuka i öppna förhållanden?

Svartsjuka avser rädsla för förändring, rädsla för att förlora makt eller kontroll i en relation, rädsla för förlust samt rädsla för att bli övergiven. Det är en återspegling av ens egen osäkerhet om sin värdighet och oron kring att inte vara lämplig som älskare.

För varje svartsjuk känsla finns det en mycket djupare känsla än misstanken själv. Bakom den finns ett icke-tillgodosett behov eller en djup rädsla för att den inte blir uppfylld. Att kunna erkänna dessa rädslor och otillfredsställda behov är nyckeln till att avslöja svartsjukan och ta bort dess makt.

I ett öppet förhållande finns det några sätt att övervinna svartsjukans spöke och på så sätt få en lyckligare relation.

Hur man hanterar svartsjuka i öppna förhållanden

Gör dig av med stigman

Öppna förhållanden är fortfarande stigmatiserade relationer, även om det i dagsläget talas om dem som friare och mer populära. Deltagare i öppna förhållanden känner ofta skuld när svartsjuka uppstår. För dem kan svartsjuka i denna typ av relationer verka som ett personligt misslyckande.

Fastställ riktlinjer för åtgärder

Bara för att förhållandet är öppet betyder det inte att det är ett förhållande “utan regler”. Det är därför viktigt att sätta gränser och begränsningar för tolerans så de två parterna spelar samma spel.

Lär dig att ta hand om dig själv

I öppna relationer måste båda personerna ta ansvar och lära sig att lugna ner och reglera sina känslor. Förmågan att hantera svartsjuka kräver en personlig källa till förtroende som kommer inifrån, inte från kärleken till paret.

Säkerhet

Kommunikationen måste vara öppen och rak för att kunna uppnå respekt och förståelse. Att ignorera eller förringa den andres känslor kommer bara leda till att svartsjukan växer. I öppna relationer bör du lyssna på den andra personen, lugna denne, speciellt med täta gester som uttrycker att personen inte har någonting att frukta, så att han eller hon känner sig trygg i relationen.

Förstå den positiva sidan av svartsjuka i öppna förhållanden

När svartsjuka uppstår, är det en bra tid att utforska de orsaker som motiverar den, fundera på vilken typ av relation du är i och om det verkligen är den typ av relation du vill ha. Svartsjuka ger också en bra drivkraft att tänka igenom tilltro och förtroende och mogna som ett par.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.