Öppna förhållanden – 9 överraskande fakta

Öppna förhållanden – 9 överraskande fakta

Senaste uppdateringen: 25 april, 2016

Öppna förhållanden, eller icke-monogama förhållanden, blir alltmer populära – de blir åtminstone sedda som en mer normal och naturlig företeelse. Trots detta finns det fortfarande en rad stereotyper om denna typ av förhållande, och de är omsvepta i en form av mystik som gör det svårt för många människor att ens tolerera dem, och än mindre acceptera dem i andra personers liv.

Hur som helst är öppna förhållanden ett alternativ som väljs av många par. Nyligen genomförda studier i frågan belyser denna typ av förhållande på ett väldigt intressant sätt.

Pappersgubbar

Vad säger studierna om öppna förhållanden?

Följande punkter står ut som de mest intressanta slutsatserna från de senaste studierna av öppna förhållanden:

1. Öppna förhållanden är vanligare mellan homosexuella partners än heterosexuella, och de är vanligare bland homosexuella män jämfört med homosexuella kvinnor.

2. Uppemot 40% av alla män och 25% av alla kvinnor skulle vara villiga att överväga ett öppet förhållande. Detta antyder att många skulle vara villiga att ha denna typ av förhållande om det var något som öppet accepterades av samhället.

3. Personer kan ha en naturlig tendens att föredra monogami eller inte göra det. Det finns helt monogama personer, andra som inte alls är det och ytterligare andra som befinner sig någonstans mittemellan.

4. Stigmat runt öppna förhållanden är starkt och väldigt motståndskraftigt. Personer som deltar i öppna förhållanden anses faktiskt vara sämre än monogama personer när det kommer till engagemang, tillit, svartsjuka, generositet, utbildning och framgång, bland annat. Detta leder till vad vi kallar haloeffekten, där denna negativitet sträcker sig till andra egenskaper och beteenden som över huvud taget inte har något att göra med deras förhållanden. Detta stigma är så stort att till och med personer som är i öppna förhållanden generellt anser sig själva vara underlägsna monogama personer.

5. Alla öppna förhållanden anses dock inte vara lika dåliga. Swingers (partners som tillsammans deltar i sexuella aktiviteter med andra personer, såsom trekanter och gruppsex) anses vara mindre moraliska, mindre ansvarsfulla och mindre mogna än personer som har flera förhållanden med olika personer. Par som har öppna förhållanden där de då och då har sexuella förhållanden med andra personer ligger någonstans mittemellan.

6. Folk som är i öppna förhållanden tenderar att vara mer ansvarsfulla när det kommer till sexuell hälsa. Med detta menar man att de är mindre benägna att konsumera alkohol eller droger samt att de vidtar mer förebyggande åtgärder för att undvika sexuellt överförbara sjukdomar.

7. Swingers ska enligt studier uppleva starkare känslor och ett mer tillfredsställande sexliv än resten av befolkningen.

8. Personer i öppna förhållanden upplever mindre svartsjuka än monogama par, speciellt när det kommer till homosexuella par. Detta bör inte komma som någon överraskning eftersom ett öppet förhållande medför en acceptans av att den andra personen kan vara med andra personer. Svartsjuka existerar dock även i dessa förhållanden, även om det inträffar mycket mer sällan.

9. En avslutande, intressant slutsats om öppna förhållanden är att personer som deltar i denna typ av förhållanden enligt studier har lika hög eller till och med högre kvalitet i sina förhållanden än monogama partners när det kommer till nöjdhet, intimitet, tillit, engagemang och kommunikation, även om detta beror på typen av öppet förhållande.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.