Hur man hanterar att vara emotionellt utmattad

Hur man hanterar att vara emotionellt utmattad
Julia Marquez Arrico

Skriven och verifierad av psykologen Julia Marquez Arrico.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Har du någonsin känt dig emotionellt utmattad? Under vissa delar i våra liv genomgår vi perioder av stress, konstanta problem samt personliga och arbetsrelaterade krav. Om dessa perioder bli längre kan man bli emotionellt utmattad.

Emotionell utmattning är vad som sker när någon inte längre är kapabel av att hantera sitt dagliga liv på en psykologisk nivå. Hennes trötthet är så extrem att hon känner sig handlingsförlamad.

Emotionell utmattning kan uppstå vid omfattande förändringar i livet där olösta situationer eller redan existerande problem inte har hanterats. Denna trötthet är ett resultat av att kräva för mycket av oss själva, att inte låta oss återhämta oss mellan olika utmaningar. Om vi jonglerar åtskilliga problem och utmaningar på samma gång kommer vi med andra ord att uttömma vårt emotionella förråd om vi inte får chansen att återhämta oss mellan varven.

Emotionell utmattning ger oss känslan av att vara konstant överväldigade, överansträngda och mentalt uttröttade. Alla dessa känslor står naturligtvis i vägen för vår personliga utveckling. De minsta av uppgifter blir till en lång uppförsbacke som vi enbart kan överkomma med stor ansträngning – eller inte alls.

För att ge dig ett bättre hum om vad emotionell utmattning är, om du inte har upplevt det, finns det en visualisering du kan göra. Kommer du ihåg utmattningskänslan efter en lång dag på jobbet? Föreställ dig nu att när den tar slut så tar den andra vid, och sedan nästa och nästa. För varje arbetsdags början är du tröttare, din insats blir sämre i linje med ditt humör.

Emotionell utmattning kan ha skadliga effekter på din hälsa. Den här artikeln kommer att visa dig hur du upptäcker att du befinner dig i en period av emotionell utmattning. Dessutom visar vi vilka strategier du kan använda för att komma över tillståndet. För att dessa strategier ska fungera bör du utöva dem regelbundet och fullt ut. Det finns inga magiska lösningar.

Emotionell utmattning

Hur du upptäcker att du är emotionellt utmattad

För att kunna avgöra huruvida du är emotionellt utmattad måste du först se över dina problem. Inte bara nu, utan under de senaste tre, fyra och till och med fem månaderna. Det är viktigt att ha en vid tidsram här.

Emotionell utmattning kräver en ansamling av krav och stress, som kan bubbla upp till ytan efter ett tag. Detta när du tror att du redan fixat dina problem, att stormen har passerat så att säga. Vid den tidpunkten kan du analysera huruvida du befann dig i en situation som krävde för mycket av dig. Kanske var du konstant tvungen att vara på alerten och balansera åtskilliga idéer och tankar.

Sedan måste du analysera dig själv och kolla om du har upplevt följande symptom:

  • Varit nervös eller obekväm större delen av dagen.
  • Oförklarliga medicinska problem, som mag-, hals- eller ryggont samt huvudvärk, fler än två gånger i veckan.
  • Koncentrationsproblem och minnesförlust, inklusive av viktiga saker som du normalt inte skulle glömma eller försumma.
  • Brist på motivation, låg energi och dystert humör.
  • Känsla av att vara överansträngd och utan styrka att gå vidare.
  • Sömnsvårigheter (svårt att somna, vaknar frekvent, insomni).
  • Missbruk av substanser (speciellt alkohol och cannabis).
  • Överkänslighet och irritabilitet.
  • Svårigheter att vara här och nu.

Vad är konsekvenserna av att vara emotionellt utmattad?

Om de inte försvinner av sig själv efter ett tag kan de här symptomen leda till allvarliga problem. Det kan vara djupare depressioner eller ångestattacker (relaterade till panik eller generell ångest). Det kan också vara medicinska problem som sura uppstötningar eller problem med matsmältningssystemet.

Dessutom kan emotionell utmattning föra med sig problem med självkänslan. Speciellt eftersom personen känner sig överansträngd och slutar påminna sig om sina skickligheter och förmågor. När du är emotionellt utmattad så känner du dig hjälplös. Känslan av att vara väldigt liten i världen växer.

När vi har alla dessa konsekvenser i åtanke förstår vi bättre hur vi kan bekämpa den emotionella utmattningen. Med detta som mål, går vi vidare för att ta en titt på en serie strategier för att hantera utmattningen.

Kvinna som är emotionellt utmattad

Råd när du känner dig emotionellt utmattad

Känn dina gränser och dina ansvar

Den första strategin vi delar med oss av för att bekämpa den emotionella utmattningen har att göra med behovet av att omstrukturera din inställning till livetDessa val kanske har tagit dig så här långt. Du kanske har sagt “ja” åtskilliga gånger när du borde ha sagt “nej”.

Inte för att du inte ville (även om så också kan ha varit fallet) utan för att du kände dig oförmögen att göra det. Du har förmodligen också gjort motsatsen och sagt “nej”. Detta när du i själva verket ville ta en chans men var för rädd för att göra det. Det är nu dags att du tar kontroll över din egen bestämdhet och bättrar på din självkänsla.

Sätt gränser och ta chanser. Tillåt dig själv att misslyckas. Om du tillåter dig själv kommer du få möjligheten att dra nytta av dessa tillfällen att samla erfarenhet. På så sätt kommer varje utmaning du möter att bli en investering, även om den inte går vägen. Sluta tänka på resultaten och sluta ge näring åt de negativa tankarna i ditt sinne.

Skapa ögonblick för avslappning

För att kunna tömma din ryggsäck på emotionell utmattning måste du stanna upp och koppla av. Detta innebär att du måste hitta ögonblick för dig själv. En stund där du kan låta ditt sinne vandra fritt och knyta an till dina egna personliga behov. Möt upp med dina vänner eller familj för att ha roligt.

Det innebär att du inte får prata om dig själv eller dina problem i mer än 15 minuter. Låt även de uttrycka sig och se till att du under samtalets gång även nämner de bra, positiva sakerna som händer i ditt liv. Ett annat utmärkt sätt att bli av med emotionellt bagage är att få en professionell massage eller watsu-behandling.

Gör en lista med personliga prioriteringar

Sätt upp en lista med prioriteringar för dig själv och fokusera på en sak i taget. Det är väldigt viktigt att du slutar tänka på flera saker på samma gång. Detta eftersom det bara kommer att fortsätta att trötta ut dig. För att kunna kämpa emot emotionell överansträngning måste du kräva färre saker av dig själv i taget.

Ge dig själv möjlighet att koncentrera på en sak i taget, och låt vissa saker ligga till imorgon om dagens tid gått ut. För att den här strategin ska fungera måste du på ett realistiskt sätt strukturera ditt arbete. Den här prioriteringen kan inte enbart baseras på vad du helst vill göra först.

Strategier för emotionell utmattning

Lär dig terapeutiska sätt att uttrycka dina känslor

Att beta hur du uttrycker dina känslor på ett terapeutiskt sätt innebär mer än att bara prata om hur du känner. Det innebär att anstränga sig i de konversationerna så att andra kan förstå och känna medkänsla. Kanske kan du föra en emotionell dagbok som ett led i att uttrycka dig själv och sortera dina tankar.

Den här emotionella dagboken är ett sätt att separera dig själv från vad som pågår i ditt sinne. Du kan ventilera och på så sätt bekämpa den emotionella utmattningen. Kom även ihåg att om du håller tillbaka dina negativa känslor, såsom ledsamhet eller ilska, så kommer de att växa inom dig. Om du är ledsen kan du bli ännu ledsnare när du tänker på att ingen omkring dig kommer att förstå.

Sist men inte minst, om dina försök att bekämpa din utmattning inte ger några resultat så måste du söka hjälp. En expert kommer kunna orientera dig mot sättet som bäst fungerar för dig i din personliga situation. Att vara emotionellt utmattad är en fysisk och mental hälsofara, och det är viktigt att du uppmärksammar det.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.