Emotionell utmattning: att tvinga sig att vara stark

Emotionell utmattning: att tvinga sig att vara stark
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 11 juli, 2023

Emotionell utmattning är ett tillstånd du kan drabbas av om du överbelastar dig själv. Men denna typ av utmattning kommer inte nödvändigtvis från arbete eller studier. Det kommer av att du överbelastar dig genom att axla konflikter, ansvar eller emotionell/kognitiv stimuli.

Man drabbas inte av emotionell utmattning över en natt. Det är en långsam process som byggs upp tills man kollapsar. Sammanbrottet försätter dig i ett tillstånd av paralys, djup depression eller kronisk sjukdom. Det är en total kollaps av ditt liv, för du klarar bokstavligt talat inte av det längre.

“Inget väger så mycket som ett trött hjärta.”

-José de San Martín-

Även om du vanligtvis upplever emotionell utmattning som mental trötthet, kommer det även med intensiv fysisk trötthet. När det dyker upp upplever du en känsla av tyngd, som om du inte kan fortsätta. Det är då du faller in i en tröghet som är svår att ta sig ur.

Orsakerna till emotionell utmattning

Emotionell utmattning uppstår eftersom det finns i obalans mellan vad du ger och vad du får. Typerna av personer som faller offer för det är sådana som ger allt de kan av sig själva. Det spelar ingen roll om det är på jobbet, hemma, i relationer eller någon annanstans.

Axla inte allas problem

Detta sker generellt inom områden som har höga krav och uppoffringar. Till exempel på jobb där risken för att bli uppsagd är hög; eller i ett hem som är fullt med personer med massor av problem som kräver uppmärksamhet; det kan till och med ske om du är i ett förhållande med mycket konflikter och allvarliga utmaningar.

Vanligtvis är det som sker att du inte har tillräckligt med tid för dig själv. Det innebär även att du inte får det erkännande, den tillgivenhet och den hänsyn du förtjänar. Människor förväntar sig att du ska finnas där konstant. Det är som om du inte har egna behov eller som att de tror att du är starkare och kan klara av allt.

Tidiga tecken på emotionell utmattning

Innan emotionell utmattning faktiskt sker kommer du börja se varningstecken. De är saker som man vanligtvis inte ger mycket uppmärksamhet. Men du kan stoppa utmattningen i tid om du tar tag i dem.

Här är några av dessa tecken:

  • Fysisk trötthet: du känner dig trött väldigt ofta. Från ögonblicket när du öppnar ögonen på morgonen känns det som om allt är jobbigt.
  • Sömnlöshet: hur konstigt det än må verka så är det inte lätt att somna om du lider av emotionell utmattning. Du kommer alltid vrida och vända på saker i huvudet, och det gör det svårt att somna.
  • Irritabilitet: du blir irriterad och tappar kontrollen ofta. När du är utmattad kommer du vara på dåligt humör och bli överdrivet känslig för kritik och liknande.
  • Brist på motivation: när du har att göra med emotionell utmattning börjar du agera mekaniskt. Det är som om du inte har något annat val än att göra vad du alltid gjort. Du har ingen entusiasm eller intresse för vad du gör.
  • Emotionell distansering: dina känslor börjar “plattas ut” alltmer. Det är som om du inte känner något.
  • Konstant glömska: för mycket information eller stimuli leder till problem med minnet. Du glömmer småsaker väldigt lätt.
  • Problem med att tänka: det krävs inte mycket för att göra dig förvirrad. I princip allt kräver mer tid än det brukar. Du tänker igenom saker väldigt långsamt.
Utmattad kvinna

Sätt att ta sig ur detta tillstånd

Det bästa sättet att övervinna emotionell utmattning är givetvis att vila. Du måste finna lite fritid att slappna av och lugna ned dig. Personer som kräver för mycket av sig själva kan till exempel gå åratal utan semester. Det är inget du ska göra. Förr eller senare kommer du bli utmattad. Det är därför det är så viktigt att vila i några dagar.

En annan lösning är att jobba på att skapa en annan attityd mot dagliga förpliktelser. Varje dag bör inkludera tid för dina åtaganden såväl som tid för att ägna dig åt aktiviteter du gillar. Du måste lämna besattheter över perfektion bakom dig och istället slutföra saker.

Avslutningsvis är det viktigt att du blir mer lyhörd inför dig själv. Det finns inget bättre sätt än att ge dig själv lite ensamtid varje dag. Andas, återkoppla med den du är och vad du vill. Utöver det måste du utveckla en förstående, medmänsklig attityd mot dig själv. Om du inte gör det kommer du förr eller senare inte kunna fortsätta.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Moon, T. W., & Hur, W.-M. (2011). Emotional Intelligence, Emotional Exhaustion, And Job Performance. Social Behavior and Personality: An International Journal39(8), 1087–1096. https://doi.org/10.2224/sbp.2011.39.8.1087
  • Cropanzano, R., Rupp, DE, y Byrne, ZS (2003). La relación del agotamiento emocional con las actitudes laborales, el desempeño laboral y los comportamientos de ciudadanía organizacional. Revista de psicología aplicada , 88 (1), 160-169. https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.1.160

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.