Hemligheten till att lära sig nya ord

Hemligheten till att lära sig nya ord

Senaste uppdateringen: 03 maj, 2024

Neuroforskare har upptäckt hemligheten till hur vår hjärna fungerar när det kommer till att lära sig nya ord: genom att se dem i form av figurer.

Människor kan inte alltid lära sig ord genom stavning och genom att uttala dem högt (standardmetoden som används vid läsundervisning). Det är dock möjligt att lära sig nya ord om de presenteras som visuella objekt. Det som är bra med denna strategi är att orden kan läras både snabbt och effektivt.

Denna typ av ortografiska representationer i den mänskliga hjärnan är fortfarande en debattfråga.

En studie utförd av neuroforskare upptäckte att hjärnan är kapabel till att lära sig nya ord väldigt snabbt eftersom den ser varje ord som en enhet och inte som enskilda bokstäver.

Vad visar studien om att lära sig nya ord?

Forskarna fann att det finns en del av hjärnan som är holistisk (inställd på att känna igen ord i sin helhet), istället för att behandla dem som kombinationer av bokstäver och stavelser. Det är som om hjärnan tar fotografier av ord för att känna igen dem.

Nya rapporter har bekräftat att det visuella området för ordformning, som ligger i vänstra occipitotemporal cortex, innehåller en ortografisk ordlista vilken grundar sig på mycket selektiva representationer av varje individuellt skrivet ord. Denna teori menar att det selektiva lärandet av nya ord bör öka den neurala specificiteten för dessa ord i den del av hjärnan där visuell form av ord har sitt ursprung.

Expertutlåtanden om att lära sig nya ord

Dr. Maximilian Riesenhuber, en neuroforskare vid Georgetown University Medical Center, som genomfört studien sade:

“Vi känner inte igen ord snabbt från deras stavning eller separata delar, som vissa forskare har föreslagit, utan nervcellerna i ett litet område av vår hjärna hjälper till att fotografera hela ordet och dess form på ett sätt som skulle kunna definieras som en slags Visuell Ordbok.”

En del av hjärnan som kallas för “det visuella området för ordformning” är av avgörande betydelse för att lära sig nya ord.

Inkluderat i syncentrum är “fusiforma ansiktsområdet”, vilket är den del av hjärnan som hjälper oss att känna igen ansikten.

Dr. Riesenhuber säger att “Ett område är för ansiktsigenkänning, vilket tillåter oss att känna igen människor snabbt, och det andra är selektivt för att känna igen hela ord, vilket hjälper oss att läsa snabbt”.

Hur studien genomfördes

I denna studie uppmanades 25 deltagare att lära sig nya ord som faktiskt var helt absurda och meningslösa, och de ombads att lära sig enbart orden, utan deras definitioner.

Hjärnan hos deltagarna skannades före och efter ordutbildningen och förändringarna analyserades.

Resultaten visade att efter att ha lärt sig de olika orden började den delen av hjärnan som är involverad i att fotografera ordformer svara på de meningslösa orden som om de vore riktiga ord.

Dr. Laurie Glezer, en av de främsta författarna till studien, hävdade att “denna studie är den första i sitt slag som visar hur nervceller ändrar sina inställningar med inlärda ord, vilket tyder på plasticitet i hjärnan“.

Att se ord som figurer kan enligt insamlad data hjälpa människor som har inlärningssvårigheter genom att erbjuda dem ett enklare sätt att se och lära sig nya ord.

Dr. Riesenhuber är övertygad om att människor som inte kan lära sig ord genom fonetik och stavning (den typiska undervisningsmetoden) kan lära sig nya ord som om de vore visuella objekt. Detta kan vara en bra strategi för att lära sig nya ord snabbt och effektivt.

Den delen av vår hjärna som analyserar den visuella formen av ordet är inte intresserad av hur ordet låter.

Det faktum att denna typ av lärande endast produceras i en liten del av hjärnan är ett bra och tydligt exempel på hjärnans plasticitet.

Slutsats

Att lära sig ett ord verkar selektivt öka den neuronala specificiteten för nya ord i det visuella området för ordformning, vilket lägger till dessa ord till hjärnans visuella ordbok.

Länk till den fullständiga studien:

Studien är publicerad i “The Journal of Neuroscience” (http://www.jneurosci.org/content/35/12/4965.full.pdf+html)


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.