Hög vallmo-syndromet: varför folk ogillar dig för att du sticker ut

Hög vallmo-syndromet: varför folk ogillar dig för att du sticker ut
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 05 augusti, 2021

Människor har många stora motsägelser. En av dem är deras svårighet att ärligt uppskatta andras dygder utan att känna sig hotade eller störda av dem. Det är inte direkt avund; det är vad som kallas för hög vallmo-syndromet.

Hög vallmo-syndromet visar oss att när personer står ut för mycket i ett givet område kan de generera hat hos andra. Detta hat kan inte beskrivas som avund; istället har det att göra med det faktum att andras framgång gör en persons egna begränsningar mer synliga och framstående.

“Det finns något mycket mer sällsynt och subtilt än talang. Det är talangen att erkänna de talangfulla.”

-Elbert Hubbard-

Logiken bakom namnet kommer från kapningen av blommor som växer sig högre än de omkringliggande.

Varifrån hög vallmo-syndromet kommer

Folk säger att hög vallmo-syndromet först refererades till i Herodotos böcker och reflektionerna från Aristoteles. Det dyker även upp i en berättelse av Livio om tyrannen “Tarquinius Superbus“.

Enligt Herodotos skickade kejsaren en budbärare för att be Thrasybulos om råd angående det bästa sättet att utöva kontroll över riket. Budbäraren frågade honom, men Thrasybulos började bara gå bland vetefälten. När han fann ett strå av vete som var högre än de andra kapade han det och kastade det till marken. Men han sade inte ett ord.

När budbäraren återvände till kejsaren berättade han om det konstiga beteendet hos rådgivaren. Kejsaren förstod. Betydelsen bakom budskapet var att han borde eliminera alla som höjer sig över resten. Sätta stopp för de bästa och mest lovande personerna. På så sätt skulle hans makt och överlägsenhet aldrig ifrågasättas.

Hög vallmo-syndromet i dagens värld

Det står klart att tyrannier inte tillåter uppkomsten av framstående figurer. Deras överlägsenhet kan hota dem som håller makten. Inom politik är det vanligt att försöka misskreditera de som utmanar jämvikten eller etablissemanget.

Men hög vallmo-syndromet har inte bara att göra med politik.

I vårt dagliga liv kan vi se hur vi bjuds in att stå ut från andra. men samtidigt måste vi anpassa oss till väldigt precisa gränser. De säger att vi måste följa vissa parametrar för vad det innebär att vara framgångsrik.

Till exempel är “månadens anställd” inte nödvändigtvis den som växte mest eller bidrog mest; det är vanligtvis den som uppfyllt alla korrekta mål.

Om detta sker finns det inga problem. Växten som har växt mer än de andra kommer inte kapas vid roten; den har lytt vad trädgårdsmästaren ville! Men om någon blir väldigt framstående av anledningar som inte anses vara giltiga, kommer det utlösa misstänksamhet och till slut stötas bort.

Syndromet verkar på två sätt

Hög vallmo-syndrom skapar konsekvenser i två distinkta dimensioner. Den första är vad vi redan nämnt. Det finns en nästan naturlig tendens att inte låta något stå ut för mycket eftersom det skapar osäkerhet eller känslor av hot hos andra.

Därför kommer dem som sticker it väldigt ofta kritiseras med överdriven styrka. Antingen det, eller så får de alltför höga förväntningar lagda på sig. Ett annat sätt är att bagatellisera deras talang eller prestation.

Den andra konsekvenser av hög vallmo-syndrom är att det lär folk att vara rädda för att sticka ut. Just på grund av allt vi precis beskrivit kommer folk lära sig att det finns en medfödd risk med att stå ut. En risk för vad? Bortstötning, ifrågasättande, kritik och till och med utfrysning.

Därför antar många att det rätta att göra är att inte stå ut under några omständigheter. De håller “låg profil” och avskyr tanken på att märkas av andra. På ett eller annat sätt tränas de att inte utmana normerna. Detta är givetvis mycket synd eftersom vi förlorar genuina färdigheter, talanger och framgångar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.