Donald Trumps personlighet enligt psykologer

Donald Trumps personlighet enligt psykologer
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 10 mars, 2024

Donald Trumps personlighet är en intressant fråga för experter inom mental hälsa. Lider han av någon form av psykologisk problematik? Hans histrioniska beteende, narcissism, brist på empati och impulsivitet får folk, varav vissa jobbar med honom, att undra.

Makten han sitter på betyder att dessa misstankar skulle kunna utgöra en stor fara om de är sanna. Sedan Donald Trump blev president har rapporter om hans mentala hälsa publicerats. Det är dock viktigt att påpeka att detta ger upphov till vissa etiska problem.

Först och främst är det inte lagligt för experter inom beteende- och hälsovetenskap att rapportera om människor utan rigorös granskning. “På vilka grunder läggs dessa hypoteser fram?” är en annan fråga som kan ställas om man vill göra en psykologisk analys av en personlighet.

“Med fraser som ‘jag kunde stå mitt på Fifth Avenue och skjuta någon utan att tappa väljare’, har Donald Trump gett oss en ledtråd angående hans mentala tillstånd.”

-John Gartner, psykolog på John Hopkins University Medical School-

Vidare har många utvärderingar utförts med större fokus på personligheten än personen. Få kända figurer har investerat så mycket i att skapa sin egen personlighet och identitet som Donald Trump.

Men vi vet inte särskilt mycket om de mer intima sfärerna, där mannen snarare än karikatyren lever. Där kan vi kanske se hur han relaterar till sin familj och andra som står honom nära.

Med det sagt är det verkliga problemet att vi inte bara talar om vilken kändis som helst. Donald Trumps personlighet, med dess upp- och nedgångar, generar mer än något annat misstro. Och oförutsägbarhet är en risk när det kommer till personer med så pass mycket makt.

Trump dumpar fiskmat

Donald Trumps personlighet under mikroskopet

Vad vi vet om Donald Trumps personlighet är det som kan antydas i hans beteende. Under ett statsbesök i Japan såg vi honom spela huvudrollen i en scen som spriddes över hela världen. Det var när han och den japanska ministern Shinzo Abe tog tillfället i akt att mata fiskar i en koidamm.

Enligt den japanska kulturen måste alla handlingar ha ceremoniella aspekter, och Abe började därför kasta i fiskmaten långsamt och tålmodigt. Donald Trump – raka motsatsen till tålamod och ceremoni – dumpade ut all mat på samma gång.

Detta är bara ett exempel, men det målar en bild av något som olika röster har varnat om. Dessa röster kommer bland annat från Yale-professorer till en organisation för mental hälsa vid namn “A Duty To Warn“. De säger att Donald Trump kanske inte är lämplig för sin position.

Innan vi går in på vilka tillstånd de specifikt refererar till så ska vi dock fokusera på analysen av hans beteende i rampljuset och vad vi kan läsa om hans personlighet.

Debatt mellan Trump och Clinton

Observationer om Donald Trumps personlighet offentligt

  • Donald Trump gillar inte regler, protokoll, kritik eller opposition. Han utmanar ofta jämvikten och accepterar inte befallningar. Om vi lägger till hans impulsivitet till dessa beteenden kan vi enligt DSM-5 klassificera det som ett antisocialt beteende.
  • Han har väldigt kort uppmärksamhetsspann. Han visar lite intresse för åsikter som skiljer sig från hans egna och hans mentala ramverk är extremt stela. Hans förmåga att bearbeta skriftlig information är begränsad. Han begränsar sig själv till att leva i nuet, vilket ger intrycket att han inte tänker på sitt beteendes långsiktiga konsekvenser.
  • Donald Trump har en tydligt narcissistisk personlighet. Han tenderar även att lita på väldigt få människor och har en väldigt dikotom tankeprocess om relationer: du är antingen en vän eller en fiende, du är en patriot eller inte.
  • Han verkar ha väldigt låg impulskontroll.
  • Vidare litar han inte på lärda människor, stämplar journalister som “farliga” och undviker alla som är en expert eftersom han tror att dessa kommer motsätta sig hans åsikt.
  • Donald Trump är väldigt socialt skicklig, men med till synes ett enda syfte: att vara händelsernas centrum. Om han inte får vara detta centrum så känner han sig frustrerad och arg.

“De flesta personer förälskar sig i sitt specifika livsdrama. Deras berättelse är deras identitet. Egot styr deras liv.”

-Eckhart Tolle-

Möjliga mentala tillstånd baserat på hans offentliga personlighet

Som vi sade tidigare är det inte etiskt att publicera psykologiska rapporter om personer som ännu inte blivit undersökta i person. Det är faktiskt ett brott mot den så kallade “Goldwater-regeln”.

Men vi har faktiskt korsat denna gräns, och personen som gjorde det var psykologen John Gartner från John Hopkins. För inte så länge sedan skrev faktiskt nästan 18 000 psykologer under en namninsamling där man varnade för att Donald Trump var mentalt inkapabel för sin position.

Enligt en publicering i Psychology Today ger Donald Trumps personlighet upphov till misstankar om potentiellt farliga karaktärsdrag. Det kan faktiskt vara så som Dr Gartner förklarar: att Donald Trump har ett allvarligt mindervärdeskomplex.

Som Alfred Adler sade på sin tid finns det personer med mindervärdeskomplex som hanterar det genom dominerande och hotfulla beteenden. Det finns en anledning att agera så: att validera sig själv och tillfredsställa sina behov.

Donald Trumps personlighet i pastellfärg

Experter har indikerat att Donald Trump uppfyller flera kriterier i DSM-V för minst tre personlighetsstörningar: narcissistisk personlighetsstörning, antisocial personlighetsstörning och paranoid personlighetsstörning.

Vi vill återigen betona att allt detta bara är utvärderingar av president Trumps offentliga beteende. Vi bör inte ta dem som absoluta sanningar. De är antaganden från experter som vill diskutera något väldigt viktigt: innan politiker får makt bör de genomgå tester av sin psykologiska lämplighet.

Vi vet inte huruvida Donald Trumps personlighet faller under den mörka triaden (narcissism, psykopati och machiavellism). Vi vet inte heller huruvida han verkligen är farlig.

Det kan vara så att det bara är ett spel för galleriet – en mask som verkar oroväckande men som visar sig vara ofarlig. Tiden lär visa hur det ligger till. Låt oss hoppas att det bara rör sig om sociala blundrar, såsom att oceremoniellt dumpa fiskmat i en koidamm.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.