Bluffsyndrom: när kompetens leder till osäkerhet

Bluffsyndrom: när kompetens leder till osäkerhet
Alicia Escaño Hidalgo

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Escaño Hidalgo.

Senaste uppdateringen: 08 oktober, 2023

Att känna sig osäker är till en viss grad är normalt, speciellt om man befinner sig i en ny, utmanande situation. Över tid vänjer man sig vid situationen, man misslyckas, man lär sig av sina misstag, man växer och man känner sig säkrare. Man kan till slut nå en punkt där man är en expert i ämnet; det sker dock inte för personer med bluffsyndrom.

Även när de verkligen är experter på ett ämne och har många prestationer under bältet, känner de sig osäkra. Även när de är mycket respekterade av sina medmänniskor kvarstår deras osäkerhet.

Dessa personer är inkapabla att acceptera att deras framgångar är en produkt av deras egen intelligens. De anser inte att de förtjänar det och tror att allt sker på grund av tur eller externa faktorer.

Det handlar inte om blygsamhet – de ser helt enkelt inte sig själva på det sättet. Många av dem tror faktiskt att de lurar sina klienter eller patienter, precis som en bluffmakare skulle göra. De tror inte på sina förmågor och känner sig inte kompetenta, trots alla bevis på motsatsen.

Osäker kvinna som lider av bluffsyndrom

Vad är källan till bluffsyndrom?

Det verkar finnas några predisponerande faktorer som förklarar varför vissa personer känner sig misslyckade. Dr Valeria Young – expert i ämnet – lägger fram följande möjliga orsaker:

Familjedynamik eller uppfostran

När föräldrar pressar sina barn att få bästa möjliga betyg eller jämför dem med andra, kommer de troligen känna sig inkompetenta. Det är de givetvis inte. De känner även behovet att bli bättre än de för tillfället är.

Könsmässiga stereotyper

Idag vet vi att könsmässiga stereotyper påverkar både män och kvinnor. För några år sedan trodde dock folk att det bara drabbade kvinnor. Män skickas dock budskap om framgång medan kvinnor skickas budskap om misslyckande.

Samhället pressar kvinnor att vara perfekta och spela för många roller på samma gång – inget rum för misslyckande.

Kvinnor känner nästan som om de inte har rätt att vara framgångsrika, eftersom det är reserverat för män.

Även löneskillnader kan orsaka bluffsyndrom

När en persons arbetsplats inte värderar denne finansiellt genom att betala en skälig lön, kan personen tro att det är för att denne inte är lika kompetent som denne borde, vilket är anledningen till att belöningen uteblir.

Att inte tjäna lika mycket som sina kollegor kan påverka hur mycket man värderar sig själv professionellt.

Personer i möte

Höga förväntningar och krav på sig själv

Personer med bluffsyndrom kräver mycket av sig själva och är perfektionister. De sätter upp mål för sig själva som är för höga och svåra för någon att möta – det spelar ingen roll hur kompetenta de är.

Därför ser de sig själva som mediokra, när de i själva verket bara förvränger verkligheten. De är mycket kompetenta och skickliga, men de är inte perfekta och sätter inte upp realistiska mål.

Dessa höga förväntningar och krav kommer från låg självkänsla och dålig självbild. Dessa faktorer förstärks av avund och nedsättande kommentarer de faller offer för i skolan och på jobbet.

Hur man övervinner bluffsyndrom

Bluffsyndrom är ett problem med osäkerhet. Personen känner som om denne inte lever upp till eller förtjänar sina prestationer, sitt beröm eller sina framgångar. Personen tror att om andra personer skulle upptäcka hur inkompetent han eller hon är, skulle de stämpla honom eller henne som bluffmakare.

Man ser motsatsen i Dunning-Kruger-effekten, där ignoranta personer inte är medvetna om sin egen ignorans.

Det är intressant eftersom osäkerheten som uppstår från denna extrema perfektionism kan leda till just vad de fasar för: misslyckande. Och ändå kan personer som är mindre kompetenta göra mycket mer eftersom de tror på sig själva och verkar självsäkra.

Börja med att tro på dig själv

För att övervinna bluffsyndrom är det första steget att tro på sig själv. Lär känna dig själv väl: vad du kan ge och var dina gränser ligger. Lita sedan på dig själv, med vetskapen att du kommer begå flertalet misstag.

Det är även nödvändigt att börja acceptera och njuta av sina framgångar istället för att förminska dem. Om du inte värderar dig själv för vad du gör, kommer det vara svårt för andra att göra det.

Varje gång du får beröm ska du tacka personen som levererar det. Låt det tjäna som motivation och uppmuntran för framtiden.

Segrande kvinna

Avslutningsvis ska du sluta skjuta upp saker. Personer som lider av bluffsyndrom skjuter upp saker eftersom de är rädda för att misslyckas.

Som ett resultat är de aldrig nöjda med sitt arbete, och denna missnöjdhet leder till brist på motivation. Ibland kan till och med ångest eller depression bli ett resultat av alla ansvar som samlas på hög.

Som du kan se kan även vissa mycket framgångsrika personer känna sig inkompetenta och bära på mycket osäkerhet. Nyckeln är inte att sluta uppnå, utan att acceptera dig själv ovillkorligt.

Det är enda sättet att komma dit du vill, och att förstå anledningarna om du inte gör det.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.