Högkänsliga barn

Högkänsliga barn

Senaste uppdateringen: 16 september, 2022

Mycket har skrivits om högkänslighet sedan Elaine N. Aron grävde djupare i detta personlighetsdrag på 90-talet. Högkänslighet reflekterar någon som ser på världen från ett mer intimt, känsligt och personligt synsätt: från hjärtat. Från de djupaste djupen inom denna person. Sedan dess har konferenser anordnats, böcker, artiklar och tidskrifter publicerats, och grupper på sociala medier skapats. Det finns till och med en film om ämnet, som bär titeln Sensitive (känslig). Det sägs att 20% av befolkningen lever, uppfattar och agerar högkänsligt. Forskning utförs om det bästa sättet att utbilda högkänsliga barn.

Ett stort antal av dessa personer når vuxen ålder samtidigt som de känner sig annorlunda. Det är som om de dagliga viskningarna är stämda efter en annan melodi för dem. En sötare och vackrare, men även sorgligare, som endast de kan höra, som endast de kan tolka.

Världen började som sagt förstå de så kallade “högkänsliga” först på 90-talet. Med detta i åtanke blir det tydligt att det finns miljontals personer som har genomlevt barndomen, ungdomen och delar av sitt vuxna liv utan kunskap om varför de verkar annorlunda jämfört med andra.

Nuförtiden och i ljus av den utbredda informationen samt den påverkan som ämnet högkänslighet haft, är det viktigt att vi kan identifiera de barn som har denna typ av personlighet. Utbildning är inte en enkel uppgift, men det är ännu svårare för ett barn som från tidig ålder ser sig självt som annorlunda. Vi vill ge dig några enkla strategier för att hjälpa dessa barn.

Att identifiera högkänsliga barn

Kvinna spelar fiol

För vissa föräldrar kan det vara svårt: “De klagar mycket, de ställer många frågor”. Men i ett klassrum drar inte högkänsliga barn uppmärksamhet till sig, och de orsakar inga problem. De kommer inte heller få chansen att få sina förmågor, sin intuition eller känslighet testade.

Personer med hög känslighet passar inte in särskilt bra i moderna samhällen. De gillar inte att tävla, de gillar inte omedelbarheten eller massornas mumlande. Högkänsliga barn gillar att leka med stjärnorna, meditera, lyssna på musik, spendera tid ensamma etc.

Det är deras mödrars och fäders jobb att känna igen dragen som skvallrar om högkänsliga barn. Vi talar inte alls om att försöka korrigera beteenden eller “normalisera” dem. Definitivt inte. Men vi vill åtminstone identifiera dem så att vi kan hjälpa och förstå dessa barn.

Det är nödvändigt att känna igen dem så att vi kan erbjuda dem riktlinjer. Barnen måste känna till anledningarna bakom dessa motsägelser, som de kan märka av i sina dagliga liv. De kommer till exempel märka att de är mycket mognare än sina vänner och att världen ibland verkar ostämd och vägledd av extrem själviskhet.

Barn med håv

Vi måste vägleda, se efter, kommunicera med och lyssna på dem, samt förmedla vår värme och vårt stöd till dem… Men innan vi kan göra det är det viktigt att vi vet hur man identifierar högkänsliga barn och deras karaktärsdrag. Nedan ska vi förklara hur man gör det.

Karaktärsdrag hos högkänsliga barn

  • Högkänslighet visar sig även som fysisk känslighet. Deras smärttröskel är mycket lägre: till och med kläder som skaver kan vara obehagligt. Som bebisar tenderar de att gråta oftare på grund av höga ljud.
  • De är väldigt mogna barn, och detta märks på deras djupa frågor.
  • De känner intuitivt humöret hos vuxna omkring dem. De fokuserar på deras uttryck och deras gester.
  • Denna personliga mognad gör att de känner att de skiljer sig från sina klasskamrater.
  • De är uppmärksamma på detaljerna i deras dagliga liv.
  • Högkänslighet betyder inte nödvändigtvis att de är introverta, men de njuter av att vara ensamma.
  • De känner passion för musik, konst och naturen.
  • De är intresserade av sociala problem.
  • De blir lätt sårade; alla ord eller negativa gester påverkar dem djupt.

3 utbildningspelare för högkänsliga barn

Flicka i skogen

Att vara annorlunda är ett kraftfullt vapen

Vi får inte förändra barn till något de inte är eller försöka “normalisera” dem. Vi måste acceptera deras karaktärsdrag och få dem att se att det inte är ett bakslag att känna livet med sådan intensitet, utan en gåva. Världen har unika nyanser som endast de kan se. Få dem att se på världen som en säker plats. Om de känner sig nöjda med sig själva kommer livet skina för dem, för de har ljus och för att de är speciella och tillräckligt starka för att tackla motgångar.

Stärk deras självkänsla

Lita på dem, gör dem självgående genom positiv uppmuntran och bekräftelse. Visa dem att deras förmågor kan tillåta dem att göra vad som helst, att de har många kvaliteter och potential. Utveckla deras känsla av själveffektivitet.

Förbered dem på motgångar

Vi vet att de endast är barn, men vi är även medvetna om att de lägger märke till många saker som andra inte gör. De upplever förakt, själviskhet, tystnad och oartiga gester i högre grad. Detta är något vi måste jobba med varenda dag, och vi kan göra det genom emotionell intelligens.

De känner helt enkelt saker på ett annat sätt, vilket är varken bättre eller sämre. Bara annorlunda. Det är viktigt att de lär sig att hantera sin frustration, sorg och besvikelse. Under sina liv kommer de känna sig svikna fler än en gång, de kommer lida, och alla dessa känslor kommer överväldiga dem. Det är viktigt att de lär sig att hantera dessa dimensioner så snart som möjligt.

När högkänsliga barn har upptäckt vilka de är, kommer balans komma till deras liv. De kommer då vara autentiska, mogna och lyckliga människor eftersom de har levt livet genom hjärtat. Eftersom de har haft sitt egna ljus.

Bilder av Mercer Mayer, Ida Rentoul och Melanie Delon.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.