Hope therapy för svåra stunder

Vi behöver alla något att hålla fast vid när livets vågor sköljer över oss. Terapeutiska modeller baserade på hopp syftar till att ge oss verktyg för att navigera bättre genom dessa svåra stunder.
Hope therapy för svåra stunder
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 30 juni, 2023

Psykiatern och neurologen Viktor Frankl sa att livet till syvende och sist inte handlar om något annat än att ta ansvar för att hitta de rätta svaren på varje problem som kommer i vår väg. Detta är sant, men som du vet är det inte lätt att finna de bästa strategierna inför de utmaningar som våra öden ställer oss inför. Det är då psykologisk terapi ofta kommer in i bilden. Syftet med de olika psykoterapeutiska modellerna är att vägleda individen. Det betyder att personen kan fatta de bästa besluten på egen hand och utifrån sina egna värderingar och behov. Några av dessa metoder är både berikande och effektiva och väl värda att lära sig om. Hope therapy är en inspirerande terapi som syftar till att erbjuda verktyg till patienter så att de kan hantera svåra stunder bättre.

När allt kommer omkring går vi alla igenom omständigheter där vi plötsligt känner att nuet är extremt svårt samtidigt som framtiden verkar väldigt vag. Det är i den här typen av scenarier som vill ha något stadigt att hålla fast vid inför vågor som, ofta utan att vi riktigt märker det, leder oss på drift.

Vi kommer att utforska denna terapi som grundar sig på positiv psykologi.

När hoppet återkommer, blir tankarna mer flexibla och målfokuserade. Vårt beteende är också inriktat på mer positiva och fördelaktiga mönster för oss.

Patient i hope therapy
Hope therapy får oss att se att vi kan ersätta försvagande tankar med ett mer hoppfullt perspektiv.

Hope therapy

Att leva utan hopp är som att vara instängd i ett plågsamt mentalt hörn där man lätt faller in i depression. Som människor kan vi faktiskt inte leva utan det inre ljuset som likt en fyr vägleder oss mot våra mål och uppmuntrar oss att gå upp varje dag. Därför är det knappast förvånande att det finns en psykoterapeutisk modell baserad på denna dimension.

Hope therapy är en form av kort och semi-strukturerad behandling som vägleder patienten mot att uppnå sina mål. Den har sina rötter i den kognitiva teorin om hopp som formulerats av Charles Snyder.

Snyder publicerade en artikel 2002 där han definierade grunderna hos och syftena med denna terapi. Han definierade hoppfullt tänkande som den mentala mekanism som uppmanar individen att uppnå mål och till och med övervinna svårigheter. Vi behöver alla denna motiverande komponent för att finna nya vägar för förändring. Det betyder att vi kan möta det som skadar oss och forma de liv vi vill ha.

Denna terapi är baserad på positiv psykologi. Den integrerar också kognitiva beteendeinterventioner, narrativa verktyg och koncept för lösningsfokuserad terapi.

Att stärka hoppet handlar om att ha fler positiva tankar riktade mot nya vägar som leder oss till välbefinnande.

Strategierna för hope therapy

En av de mest framstående figurerna inom hope therapy är Shane J. Lopez. Han är medlem i American Psychological Association (APA) och författare till böcker som Making Hope Happen: Create the Future You Want for Yourself and Others (2013).

I en av sina forskningsartiklar definierar López detta tillvägagångssätt som att hjälpa individen att bygga ett inre hus av hopp. Han hänvisade till ett utrymme från vilket man kan förbättra de djupaste självuppfattningarna och etablera grunderna för objektivt fokuserade tankar. Här är strategierna som definierade hans intressanta modell.

1. Hope therapy kan förbättra individens självrefererande övertygelse

Ett av syftena med denna terapi är att göra den interna dialogen mer hoppfull och mindre försvagande. Som regel går många människor i terapi eftersom de har negativa och mycket fördomsfulla tankar och självuppfattningar. Det första steget i denna terapi är att arbeta med det kognitiva, öppna upp nya perspektiv och underlätta beteendeförändringar.

2. Ingjuta en målinriktad känsla av hopp

Hoppfulla tankar är de som får oss att drömma om nya vägar till välmående. Strategin för hope therapy är att få patienten att tänka på nya mål. Dessa är som broar som hjälper oss att fly från mörka stunder mot den framtid vi förtjänar.

3. Kognitiv omstrukturering för att underlätta förändring

Som vi nämnde tidigare har hope therapy sina rötter i kognitiv beteendeterapi. En av dess grundpelare är kognitiv omstrukturering. Tack vare detta kan individen modellera sina resonemang och dysfunktionella övertygelser, göra dem mer flexibla, ändra dem och anta en hälsosam och positiv attityd.

4. Terapeutisk allians för att underlätta individens deltagande

Specialister inom hope therapy vet att förändring inte kommer att vara möjlig om de inte når meningsfulla allianser med sina patienter. Därför måste de skapa en trygg, vårdande och tillitsbaserad terapeutisk miljö från vilken patientens styrkor väcks.

Dessutom måste patienterna vara medvetna om att de har en aktiv roll att spela i sin tillväxt och läkningsprocess. I takt med att sessionerna fortskrider blir de medvetna om att de kan vara aktiva agenter för den förändring de behöver, och kan använda nya verktyg för att uppnå välbefinnande. Terapeuten är främjaren som tar fram det bästa hos patienten.

5. Hope therapy kan förbättra patientens färdigheter i planering och problemlösning

Hope therapy innebär inte bara att väcka tanken att “allt kommer att ordna sig”. I själva verket går det ut på att ingjuta mer positiva och motiverande tankar som syftar till att främja nya drömmar och nya syften för individen att arbeta vidare med. Det syftar till att säkerställa att patienten utvecklar ett mer motståndskraftigt och tryggt perspektiv på livet.

För att nå detta mål är det viktigt att individen förbättrar sina färdigheter i planering, problemlösning och känslomässig hantering. Dessa pelare hjälper personen att stärka sin självkänsla och förbättra sin självförmåga.

Hope therapy gör det möjligt att se oss själva från mer gynnsamma och bemyndigade perspektiv. Denna terapi är användbar för kliniska fall av depression, kriser och personligt lidande.

Träd framför Vintergatan som symboliserar effekten av hope therapy
Hopp berör världen. Det är som en intern fyr som motiverar individen mot nya, mer positiva mål.

Slutanmärkning

Att ingjuta en känsla av hopp är mycket fördelaktigt för alla som kämpar mot depression. Det är också viktigt för dem som sörjer efter ett uppbrott eller efter att ha förlorat en älskad. Dessutom kommer människor som är mitt i en existentiell kris eller står inför förändringar att se denna modell som ett utmärkt verktyg.

Detta terapeutiska tillvägagångssätt stöds av vetenskapen och är baserat på andra välkända terapier såsom kognitiv beteendeterapi. Därför är det en resurs som är både intressant och användbar för att lindra ångest och stärka oss själva med verktyg som förvandlar oss till aktiva agenter för den förändring vi behöver. Den typ av förändring som drivs av hopp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.