Hur man kan dra nytta av tystnad

Hur man kan dra nytta av tystnad

Senaste uppdateringen: 02 augusti, 2022

Vi tenderar att tro att motståndarens tystnad under ett gräl betyder att vi har rätt. Men denna tystnad är tvärtom en chans att reflektera och lyssna, speciellt om grälet är fullt av förakt. Kom ihåg att tystnad inte nödvändigtvis betyder att personen gett med sig. Ibland kan personens tystnad visa dig hur mycket dina ord sårar denne när de lämnar din mun utan kontroll. Låt oss kika närmare på hur man kan dra nytta av tystnad.

Att vara tyst och lyssna bör inte vara ett tecken på svaghet. Det bör vara ett tecken på intelligens, respekt och förståelse, för om vi alla skrek skulle ingen lyssna och lära sig. Om vi alla skrek skulle ingen av oss ha rätt, och orden skulle bara flyga okontrollerbart. Utan att höras av någons öron skulle de förlora all mening. Eller ännu värre: bli kulor fulla av förolämpningar som inte gör något annat än att orsaka skada.

“Vägen mot alla stora saker går genom tystnad.”

-Friedrich Nietzsche-

Vi är slavar under våra egna ord

Ord är vanligtvis inte borta med vinden. Istället fastnar de likt dolkar i hjärtat hos personen som hör dem. Försök inte att sätta ett plåster på ett skadat hjärta som spetsats av dina ord. Var istället tyst och dra nytta av tystnad innan det är för sent. Reflektera och sätt dig själv i personens skor.

Brinnande hjärta

När gräl kontinuerligt återgår till samma ämne utan att nå förståelse är det vanligt att känslomässig eskalering inträffar. Denna eskalering består av att gång på gång paketera om anledningen till din vrede, utan att stanna upp och tänka på den andra personens synsätt. Höjda röster och alltid samma svar, vilket gör effektiv kommunikation omöjlig.

Inse att om alla dina ord tar slut, blir det väldigt svårt att säga något nytt. Detta eftersom du fortsätter använda samma ord med samma budskap för att uttrycka dig. Detta är ett tecken på att du inte lyssnar, att du ignorerar vad den andra personen säger.

Om en person blir tyst och lyssnar, reflekterar och försöker känna empati men inte ger med sig, betyder det att personen använder alla metoder han kan för att förbättra kommunikationen. På så sätt kan tystnad vad en stor bundsförvant. Tänk på att en god kommunikatör använder tystnad för att se var denne gjort ett misstag och hur han kan förbättra sitt nästa svar.

“Tystnad är det högsta ljudet, kanske det starkaste av alla ljud.”

-Miles Davis-

I tystnad får orden det värde de förtjänar

Efter tystnaden kommer vanligtvis lugn, såvida den inte tolkats illa. Nu finns det tid att reflektera och finna ett sätt att möta den andra personen halvvägs. Detta låter dig förmedla vad som verkligen stör dig. Det är då du inser att ditt synsätt inte är detsamma som din motståndares och att ni inte känner samma sak eftersom ni inte är samma person.

Du måste förklara dig på bästa sätt och uttrycka dina känslor utan att såra den andra personen. Ett användbart verktyg är att använda “Jag-konstateranden”.

“Jag-konstateranden” är sådana som inte inkluderar skuld. Istället kommer de från vad du känner, tänker och vill. Detta tar bort skulden från den andra personen samtidigt som du får möjlighet att uttrycka hur du känner.

Kvinna i profil

Ett “jag-konstaterande” involverar att säga “jag tror att/jag känner att/jag tror att…” istället för det typiska “du gjorde/du sade/du fick mig att känna…”. Dessa konstateranden involverar komplett kommunikation. Du kan med andra ord börja med att beskriva situationen eller vad den andra personen gjorde, utan att döma, och sedan presentera konstaterandet och sedan sluta med ett alternativt händelseförlopp.

Här kommer ett exempel på en serie konstateranden:

  • Beskrivning av situationen: igår när vi hade våra vänner över på middag så hjälpte du mig inte att servera maten.
  • Jag-konstaterande: jag kände mig som din betjänt, som om jag var i din tjänst istället för din fru.
  • Alternativt händelseförlopp: jag hade uppskattat om du hade serverat maten med mig.

Att dra nytta av tystnad kräver ansträngning

Det krävs ansträngning för att göra denna form av kommunikation till en vana. Att lyssna, reflektera i tystnad en minut och sedan svara kommer inte automatiskt om man inte provat det tidigare.

Det är normalt att du inledningsvis känner dig lite obekväm om du spenderat hela ditt liv med att kommunicera på ett annat sätt. Du kan till och med känna att du förlorar lite i styrka. I det långa loppet kommer det dock hjälpa dig att bygga mycket stabilare, öppnare relationer.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.