Hur man hanterar manipulativa personer

Hur man hanterar manipulativa personer

Senaste uppdateringen: 21 april, 2024

Utan att inse det kan vi bli fångar i relationer med manipulativa personer som försöker ändra vårt sätt att tänka eller agera för sin egen fördel. Det finns olika kategorier av manipulatörer beroende på typen av kontroll de använder för att manipulera oss. Om trycket är väldigt högt kallar experter detta för “narcissistisk depravation”. Det är detta vi ska tala om i denna artikel.

Det är väldigt troligt att du har sett diverse filmer, läst böcker eller lyssnat på historier om personer som manipulerar sina partners, barn, vänner etc. Denna personlighetstyp existerar i många familjer, men vi är inte alltid medvetna om situationen. Vidare kan vi sluta som offret för manipulation utan att ens inse det.

Karaktärsdrag hos manipulativa personer

Narcissister, som vissa personer kallar dessa typer av manipulatörer, är de som konstant säger åt andra personer vad de ska göra på subtila sätt (eller ibland inte), men på en väldigt läskig nivå av effektivitet som begränsar offrens frihet. Dessa personer demonstrerar även ofta andra typer av negativa beteenden. Exempel inkluderar överdrivna känslor, aggressivt och hotande beteende, kontinuerlig brist på respekt samt förakt.

Dessa personer beter sig så här 24 timmar om dygnet utan att förändras. Relationerna de har med sina offer har fixerats på detta sätt, och det finns inget som kan ändra det. Om de inte själva börjar lida av manipulationen kommer de inte modifiera sitt beteende.

Framförallt kan en lång tid förflyta i en relation med en manipulativ person innan offret inser vad som händer. Manipulatören vill inte höra om vad andra behöver, tycker att alla andra har fel, att andra gör saker för att reta upp denne med flit etc.

Vid någon punkt, även om det inte står klart varför, kommer personen som lider under manipulatören att öppna sina ögon och se vad som försiggår.

Det är inte bara offren som behöver hjälp

Tänk på vad en spindel gör med sitt byte: den fångar det i ett nät tills den är redo att äta. Något liknande händer med manipulatörer som lever på sina offers positiva energi.

Det är dock inte bara offret som har brister eller problem. Det är viktigt att komma ihåg att narcissister också behöver hjälp.

Trots att alla kompletterar varandra i sina relationer är den som har mest att förlora manipulatören, och inte offret. Anledningen till detta är att manipulatören behöver “leva på” offret, oavsett om det gäller intellektuell förmåga, vänlighet, karisma, stöd, självkänsla, vänskap, arbete, hälsa etc.

Vi talar alltid om karaktärsdragen hos manipulativa personer och hur vi inser att någon kontrollerar oss. Men ibland inser vi inte att någon kontrollerar oss eftersom vi tror att denna person bara oskyldigt beter sig som denne gör för att be om hjälp. Vi säger inte att manipulatören inte är ansvarig för sina handlingar. Men vi måste titta på de tidigare problemen som har lett till dennes beteende eller dennes djupaste behov.

När en narcissist träffar en person som går att kontrollera tenderar denne att använda denna person som någon att lägga sina tidigare trauman på. En manipulatör agerar ut när offret tillåter det. Det finns till och med fall där manipulatören inte heller inser vad som händer.

Vem som helst kan råka ut för en manipulatör

Manipulativa personer är avundsjuka på vad andra personer har. De kommer använda sina “verktyg” för att få vad de vill ha. Offren kan inte se manövrarna som används och är förblindade av sin kärlek till manipulatören. Detta är anledningen till att de inte tar till negativa handlingar mot denne.

Men detta kan påverka offrets sinne och känslor, ungefär på samma sätt som en droppe vatten som träffar en sten under tusentals år och eroderar den. Vissa personer har handskats med manipulatörer förr och förlitar sig på sina egna interna vapen för att försäkra sig om att de inte hamnar i den manipulativa personens “nät”.

Men kom ihåg att ingen är 100% immun mot denna personlighetstyp. Vissa personer vet precis hur man manipulerar på ett omärkbart sätt tills den andra personen blir deras “marionett”.

Var väldigt försiktig med de personer du väljer att vara nära. Det handlar inte om att känna sig konstant hotad eller förföljd, utan att hålla sig på den säkra sidan i relationer. Hoppa heller inte över själviakttagelsen. Den kommer hjälpa dig att fastslå huruvida du har personlighetstypen som enkelt går att manipulera.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.