Hur man kontrollerar ångesthunger

Hur man kontrollerar ångesthunger
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Författaren Pearl Buck sade en gång: “Hunger gör var man till en tjuv.” Men brist på mat är bara en sida av problemet. Ångesthunger kan istället få oss att äta alltför mycket utan egentlig anledning.

Ångestproblem kan störa alla områden av livet, inklusive att få oss att anamma ohälsosamma matvanor. Därför lider många personer som söker upp kostexperter faktiskt av emotionella tillstånd.

Varför äter vi när vi är ängsliga?

Emotionellt ätande innebär att vårt humör påverkar vad vi äter. I det här fallet talar vi om när en person med stor ångest äter utan påtaglig anledning eller behov. En sak som är säker är att ätandet får oss att må bra och gör oss avslappnade eftersom det släpper ut signalsubstanser som dopamin.

Men i många fall är detta välmående kortlivat. När vi har ätit färdigt kryper skuldkänslorna fram; belöningen från ätandet försvinner snart, och ersätts inom kort med ännu mer ångest på medellång och lång sikt.

Kvinna med hamburgare

Vid många tillfällen kan maten röra upp ännu fler negativa effekter för personer med ångest. När vi är ängsliga väljer vi vanligtvis onyttig mat, vilket förvärrar situationen.

Det huvudsakliga problemet är att när vi har mycket ångest, blir det omöjligt att dämpa aptitenAtt försöka stilla våndan med mat fungerar inte eftersom det underliggande problemet fortfarande finns kvar. Det kan röra sig om:

  • Oförmåga att hantera känslor. Det är vanligt och vanligtvis kopplat till negativa känslor. Detta må vara socialt acceptabelt, men oförmågan att hantera ens egna känslor kan leda till undvikande, och mat kan verka som en temporär “lösning” på problemet.
  • Överdriven självkontroll. Om man överdrivet försöker undertrycka önskan att äta så kan det förvärra problemet avsevärt. Det slutar med att vi äter ännu mer.
  • Mat som enda källa till njutning. Om vi endast finner njutning genom mat blir det lätt att äta tvångsmässigt. Detta beteende kan bli till ett beroende om vi inte tar kontroll över det.

“Människan erövrar allt, förutom hungern.”

-Seneca-

Lär dig att kontrollera ångesthunger

Vi har sett de möjliga orsakerna, men vi måste kunna särskilja ångesthunger för att kontrollera den. Särskilja från vad, kanske du undrar? Från normal hunger. Om vi känner till karaktärsdragen hos dem båda så kan vi identifiera problemet och påbörja en lösning.

Ångesthunger är plötslig

Den dyker vanligtvis upp plötsligt och med stor styrka som är svår att motstå. Om du känner att den anlände oväntat och ligger i huvudet snarare än i magen, ska du därför vara försiktig! Denna hunger är en inbjudan att äta för nöjes skull; fantasier om skräpmat trots att du är mätt. Om du ger vika och äter kommer du uppleva skuldkänslor efteråt.

För att bekämpa ångesthunger måste du lära dig att identifiera dessa situationer. Tänk på huruvida du har upplevt något som stört ditt humör, oavsett om det är på jobbet, med en vän, i familjen etc.

Om du vet hur man identifierar dessa situationer så kan du förebygga emotionellt ätande i ett tidigt skede. Det är lätt att falla offer för det utan att vara medveten om vad som försiggår förrän det är för sent.

Hantera dina känslor

Som vi påpekat är det ett misstag att undertrycka känslor, även om det är socialt accepterat. Negativa känslor är en del av vårt sanna jag, och som sådana måste vi acceptera dem, dela dem och avslöja dem om det krävs.

Genom att vi lär oss att hantera våra känslor, negativa såväl som positiva, kommer ångestnivåerna sjunka. Efter det kommer spänningarna och oron försvinna, och så även din önskan att äta.

Tröstätande kvinna

Slappna av

Vi vet att det inte är lätt, men vi måste slappna av i stunder av hög ångest, och det innan vi tappar kontrollen. Om vi inte låter oss själva svepas iväg av ångestladdade stunder, kan vi förbättra situationen. Hur? Det finns många tekniker som låter oss lugna vårt humör.

“Mat och kärlek håller ihop världens fabrik.”

-Friedrich Schiller-

Utöver detta är det hjälpsamt att inte sova mindre än sju timmar om natten, leta efter alternativa belöningar, ägna sig åt fysisk träning, bibehålla vätskebalansen och hålla sinnet upptaget med produktiva aktiviteter, såsom läsning.

På så sätt kommer det bli mycket enklare att kontrollera ångesthungern. Men om du fortfarande inte kan hantera den, tveka inte att söka professionell hjälp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Herman, C. P., Polivy, J., Lank, C. N., & Heatherton, T. F. (1987). Anxiety, Hunger, and Eating Behavior. Journal of Abnormal Psychology. https://doi.org/10.1037/0021-843X.96.3.264
  • Rutters, F., Nieuwenhuizen, A. G., Lemmens, S. G. T., Born, J. M., & Westerterp-Plantenga, M. S. (2009). Acute stress-related changes in eating in the absence of hunger. Obesity. https://doi.org/10.1038/oby.2008.493

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.